Alecto DTS-714

Alecto DTS-714 manual

(1)
 • Elektronische Schakelklok
  Gebruiksaanwijzing
  FUNKTIE:
  Met de DTS-714(B) kunt u aangesloten
  apparaten automatisch in- en uitschakelen.
  De schakelopdrachten worden op de
  minuut nauwkeurig uitgevoerd.
  Tot maximaal 7 verschillende aan en uit
  tijden kunnen geprogrammeerd worden;
  deze kunnen naar wens per dag, per week
  of deel van een week herhaald worden.
  Een ingebouwde en oplaadbare batterij
  houdt de tijd en programma gegevens vast
  bij uitval van de netspanning. (tot wel 100
  uur bij een volledig opgeladen batterij)
  Indien de oplaadbare batterij leeg is op
  het moment van aankoop, dan als volgt te
  werk gaan:
  1. Plaats de schakelklok gedurende 24
  uur in het stopkontakt.
  2. Druk daarna met een puntig voorwerp
  het reset knopje ‘R’ gedurende 5 secon-
  den in.
  3. De klok is nu gereed voor gebruik.
  Nadat de batterij is opgeladen, kan het pro-
  grammeren van de tijd en van de schakel-
  instrukties geschieden met de timer los in
  de hand, dus losgekoppeld van het lichtnet.
  WISSELEN TUSSEN 12-UURS en 24-
  UURS KLOK:
  1. Druk toets ‘TIME’ voor enkele seconden
  in om te wisselen tussen 12-uurs weer-
  gave of een 24-uurs weergave:
  - indien de weergave “AM” of “PM”
  niet oplicht, is een 24-uurs weer-
  gave ingesteld (7 uur ‘s avonds
  wordt nu als “19:00” weergegeven)
  - indien het display “AM” of “PM”
  weergeeft, wordt de tijd in een 12-
  uurs notatie weergegeven (7 uur ‘s
  avonds wordt nu als “PM 7:00”
  weergegeven
  - te allen tijde kunt u deze instelling
  wijzigen
  INSTELLEN ACTUELE DAG EN TIJD:
  1. Druk toets ‘TIME’ houd deze ingedrukt:
  - gebruik toets ‘DAY’ om de dag in te
  stellen
  - gebruik toets ‘HR’ om het uur in te
  stellen
  - gebruik toets ‘MIN’ om de minuten
  in te stellen
  2. Laat de ‘TIME’ toets los.
  INSTELLEN / WIJZIGEN SCHAKEL-
  TIJDEN:
  Het is raadzaam om, voordat u gaat pro-
  grammeren, de gewenste schakeltijden en
  -dagen te noteren; dit vereenvoudigt het
  invoeren van de instrukties.
  1. Druk toets ‘PROG’ om de schakeltijden
  te kunnen programmeren:
  - geeft het display ‘ON’, dan kunt u
  het inschakelmoment instellen
  - geeft het display ‘OFF’, dan kunt u
  het uitschakelmoment instellen
  - gebruik toets ‘DAY’ om de dag of
  combinatie van dagen in te stellen
  waarop het schakelen moet plaats-
  vinden
  - gebruik toets ‘HR’ om het uur van
  schakelen in te stellen
  - gebruik toets ‘MIN’ om de minuten
  in te stellen
  2. Druk toets ‘PROG’ om het volgende
  schakelmoment te programmeren of te
  wijzigen.
  3. Druk toets ‘TIME’ om terug te keren
  naar de ruststand.
  DTS-714(B)
  Het is niet nodig alle zeven de schakel-
  tijden te benutten; heeft u aan één in- en
  uitschakeltijd voldoende, druk dan na het
  inprogrammeren op de ‘TIME’ toets, de
  aktuele tijd komt nu weer terug.
  Plug de DTS-714(B) in het stopkontakt en
  plug de netstekker van het te schakelen
  apparaat in de timer; let op dat een eventu-
  ele eigen schakelaar van het aangesloten
  apparaat op AAN moet staan.
  De schakelklok is nu in funktie en zal het
  toestel automatisch op de door u gewenste
  tijden aan en uitschakelen.
  GEHEUGENCONTROLE:
  1. Druk herhaaldelijk op toets ‘PROG’ om
  de geprogrammeerde schakeltijden
  tijden te controleren en waar nodig te
  herprogrammeren.
  2. Druk op toets ‘TIME’ om terug te keren
  naar de ruststand.
  PROGRAMMASTAP WISSEN:
  1. Druk herhaaldelijk op toets ‘PROG’ om
  de te wissen schakelinstructie op het
  display te krijgen.
  2. Druk toets ‘DEL’ het display heeft nu
  “--:--” en de schakelinstructie is gewist.
  3. Druk toets ‘TIME’ om terug te keren
  naar de ruststand.
  Opm.: indien het wissen van tijdelijke aard
  is, onthoud dan het schakelnummer (1~7).
  PROGRAMMASTAP TERUGHALEN:
  Een gewiste schakelinstructie kan zeer
  eenvoudig teruggehaald worden:
  1. Druk herhaaldelijk op toets ‘PROG’ om
  het betreffende schakelnummer (1~7)
  op het display te krijgen.
  2. Druk toets ‘DEL’ het display geeft nu de
  voorheen geprogrammeerde schakel-
  instructie weer en is weer actief.
  3. Druk toets ‘TIME’ om terug te keren
  naar de ruststand.
  HANDBEDIENING:
  Gebruik toets ‘MAN’ om het aangesloten
  apparaat buiten de schakelklok om, in- of
  uit te schakelen.
  - licht het streepje op bij ‘1’ dan wordt het
  apparaat ingeschakeld en blijft inge-
  schakeld
  - licht het streepje op bij ‘T’ dan wordt het
  apparaat door de schakelklok in- en
  uitgeschakeld
  - licht het streepje op bij ‘0’ dan wordt het
  apparaat uitgeschakeld en blijft uitge-
  schakeld
  - laat u het streepje bij ‘1’ oplichten en
  dan weer bij ‘T’, dan wordt het apparaat
  ingeschakeld en blijft ingeschakeld tot
  aan het eerste geprogrammeerde
  uitschakelmoment
  - laat u het streepje bij ‘0’ oplichten en
  dan weer bij ‘T’, dan wordt het apparaat
  uitgeschakeld en blijft uitgeschakeld tot
  aan het eerste geprogrammeerde
  inschakelmoment
  SOORT APPARAAT:
  Doordat de DTS-714(B) met een relais
  schakelt, kan in principe alles wat op 230
  volt funktioneert, aangesloten worden.
  Geadviseerd wordt echter om apparaten
  zoals boilers, (vaat)wasmachines, elektri-
  sche kachels en dergelijke met een eigen
  vermogen van meer dan 2000 watt niet
  met deze klok te schakelen daar de hoge
  inschakelstroom de levensduur van het
  relaiskontakt kan bekorten.
  Buitenverlichting kan ook geschakeld wor-
  den mits de schakelklok binnenshuis wordt
  geplaatst.
  TECHNISCHE GEGEVENS:
  - Voedingsspanning: 230 volt / 50 Hz.
  - Schakelaar geschikt voor 16 Amp. max
  (3600 Watt).
  - Alleen binnenshuis toepasbaar.
  ver.nl-2.0
Alecto DTS-714

¿Necesita ayuda?

Número de preguntas: 0

¿Tiene alguna pregunta sobre Alecto DTS-714 o necesita ayuda? Haga su pregunta aquí. Proporcione una descripción clara y completa del problema y su pregunta. Cuantos más detalles proporcione para su problema y pregunta, más fácil será para otros propietarios de Alecto DTS-714 responder adecuadamente a su pregunta.

Vea el manual de Alecto DTS-714 aquí, de forma gratuita. Este manual pertenece a la categoría Relojes y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 6.5. Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Español, Holandés, Inglés, Alemán, Francia, Portugués. ¿Tiene alguna pregunta sobre Alecto DTS-714 o necesita ayuda? Haz tu pregunta aquí

Especificaciones de Alecto DTS-714

Marca Alecto
Modelo DTS-714
Producto reloj
Idioma Español, Holandés, Inglés, Alemán, Francia, Portugués
Tipo de archivo PDF
Características
Color del producto Blanco
Otras características
Protección de línea de teléfono
Protección de línea de audio/video
Control de energía
Cantidad de salidas AC 1salidas AC
Pico máximo de voltaje 230V
Pico máximo de corriente 16A
Máxima energía 3500W
- 1

Manuales de productos relacionados

reloj Alecto

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo.

Leer más