Alecto DTS-714 manual

Vea aquí el manual gratuito de Alecto DTS-714. ¿Ha leído el manual pero responde a su pregunta? Luego haga su pregunta en esta página a otros Alecto DTS-714 propietarios.

Elektronische Schakelklok
Gebruiksaanwijzing
FUNKTIE:
Met de DTS-714(B) kunt u aangesloten
apparaten automatisch in- en uitschakelen.
De schakelopdrachten worden op de
minuut nauwkeurig uitgevoerd.
Tot maximaal 7 verschillende aan en uit
tijden kunnen geprogrammeerd worden;
deze kunnen naar wens per dag, per week
of deel van een week herhaald worden.
Een ingebouwde en oplaadbare batterij
houdt de tijd en programma gegevens vast
bij uitval van de netspanning. (tot wel 100
uur bij een volledig opgeladen batterij)
Indien de oplaadbare batterij leeg is op
het moment van aankoop, dan als volgt te
werk gaan:
1. Plaats de schakelklok gedurende 24
uur in het stopkontakt.
2. Druk daarna met een puntig voorwerp
het reset knopje ‘R’ gedurende 5 secon-
den in.
3. De klok is nu gereed voor gebruik.
Nadat de batterij is opgeladen, kan het pro-
grammeren van de tijd en van de schakel-
instrukties geschieden met de timer los in
de hand, dus losgekoppeld van het lichtnet.
WISSELEN TUSSEN 12-UURS en 24-
UURS KLOK:
1. Druk toets ‘TIME’ voor enkele seconden
in om te wisselen tussen 12-uurs weer-
gave of een 24-uurs weergave:
- indien de weergave “AM” of “PM”
niet oplicht, is een 24-uurs weer-
gave ingesteld (7 uur ‘s avonds
wordt nu als “19:00” weergegeven)
- indien het display “AM” of “PM”
weergeeft, wordt de tijd in een 12-
uurs notatie weergegeven (7 uur ‘s
avonds wordt nu als “PM 7:00”
weergegeven
- te allen tijde kunt u deze instelling
wijzigen
INSTELLEN ACTUELE DAG EN TIJD:
1. Druk toets ‘TIME’ houd deze ingedrukt:
- gebruik toets ‘DAY’ om de dag in te
stellen
- gebruik toets ‘HR’ om het uur in te
stellen
- gebruik toets ‘MIN’ om de minuten
in te stellen
2. Laat de ‘TIME’ toets los.
INSTELLEN / WIJZIGEN SCHAKEL-
TIJDEN:
Het is raadzaam om, voordat u gaat pro-
grammeren, de gewenste schakeltijden en
-dagen te noteren; dit vereenvoudigt het
invoeren van de instrukties.
1. Druk toets ‘PROG’ om de schakeltijden
te kunnen programmeren:
- geeft het display ‘ON’, dan kunt u
het inschakelmoment instellen
- geeft het display ‘OFF’, dan kunt u
het uitschakelmoment instellen
- gebruik toets ‘DAY’ om de dag of
combinatie van dagen in te stellen
waarop het schakelen moet plaats-
vinden
- gebruik toets ‘HR’ om het uur van
schakelen in te stellen
- gebruik toets ‘MIN’ om de minuten
in te stellen
2. Druk toets ‘PROG’ om het volgende
schakelmoment te programmeren of te
wijzigen.
3. Druk toets ‘TIME’ om terug te keren
naar de ruststand.
DTS-714(B)
Het is niet nodig alle zeven de schakel-
tijden te benutten; heeft u aan één in- en
uitschakeltijd voldoende, druk dan na het
inprogrammeren op de ‘TIME’ toets, de
aktuele tijd komt nu weer terug.
Plug de DTS-714(B) in het stopkontakt en
plug de netstekker van het te schakelen
apparaat in de timer; let op dat een eventu-
ele eigen schakelaar van het aangesloten
apparaat op AAN moet staan.
De schakelklok is nu in funktie en zal het
toestel automatisch op de door u gewenste
tijden aan en uitschakelen.
GEHEUGENCONTROLE:
1. Druk herhaaldelijk op toets ‘PROG’ om
de geprogrammeerde schakeltijden
tijden te controleren en waar nodig te
herprogrammeren.
2. Druk op toets ‘TIME’ om terug te keren
naar de ruststand.
PROGRAMMASTAP WISSEN:
1. Druk herhaaldelijk op toets ‘PROG’ om
de te wissen schakelinstructie op het
display te krijgen.
2. Druk toets ‘DEL’ het display heeft nu
“--:--” en de schakelinstructie is gewist.
3. Druk toets ‘TIME’ om terug te keren
naar de ruststand.
Opm.: indien het wissen van tijdelijke aard
is, onthoud dan het schakelnummer (1~7).
PROGRAMMASTAP TERUGHALEN:
Een gewiste schakelinstructie kan zeer
eenvoudig teruggehaald worden:
1. Druk herhaaldelijk op toets ‘PROG’ om
het betreffende schakelnummer (1~7)
op het display te krijgen.
2. Druk toets ‘DEL’ het display geeft nu de
voorheen geprogrammeerde schakel-
instructie weer en is weer actief.
3. Druk toets ‘TIME’ om terug te keren
naar de ruststand.
HANDBEDIENING:
Gebruik toets ‘MAN’ om het aangesloten
apparaat buiten de schakelklok om, in- of
uit te schakelen.
- licht het streepje op bij ‘1’ dan wordt het
apparaat ingeschakeld en blijft inge-
schakeld
- licht het streepje op bij ‘T’ dan wordt het
apparaat door de schakelklok in- en
uitgeschakeld
- licht het streepje op bij ‘0’ dan wordt het
apparaat uitgeschakeld en blijft uitge-
schakeld
- laat u het streepje bij ‘1’ oplichten en
dan weer bij ‘T’, dan wordt het apparaat
ingeschakeld en blijft ingeschakeld tot
aan het eerste geprogrammeerde
uitschakelmoment
- laat u het streepje bij ‘0’ oplichten en
dan weer bij ‘T’, dan wordt het apparaat
uitgeschakeld en blijft uitgeschakeld tot
aan het eerste geprogrammeerde
inschakelmoment
SOORT APPARAAT:
Doordat de DTS-714(B) met een relais
schakelt, kan in principe alles wat op 230
volt funktioneert, aangesloten worden.
Geadviseerd wordt echter om apparaten
zoals boilers, (vaat)wasmachines, elektri-
sche kachels en dergelijke met een eigen
vermogen van meer dan 2000 watt niet
met deze klok te schakelen daar de hoge
inschakelstroom de levensduur van het
relaiskontakt kan bekorten.
Buitenverlichting kan ook geschakeld wor-
den mits de schakelklok binnenshuis wordt
geplaatst.
TECHNISCHE GEGEVENS:
- Voedingsspanning: 230 volt / 50 Hz.
- Schakelaar geschikt voor 16 Amp. max
(3600 Watt).
- Alleen binnenshuis toepasbaar.
ver.nl-2.0

¿Tiene alguna pregunta del "Alecto DTS-714 "?

Haga la pregunta que tiene sobre la marca Alecto DTS-714 aquí simplemente a otros propietarios de productos. Proporcione una descripción clara y completa del problema y de su pregunta. Cuanto mejor se describa su problema y su pregunta, más fácil será para los demás propietarios de la marca proporcionarle una buena respuesta.

Especificaciones

Marca Alecto
Modelo DTS-714
Producto reloj
EAN []
Idioma Holandés, Inglés, Alemán, Francia, Español, Portugués
Clase de producto Relojes
Tipo de archivo PDF
Características
Color del producto Blanco
Otras características
Protección de línea de teléfono
Protección de línea de audio/video
Control de energía
Cantidad de salidas AC 1salidas AC
Pico máximo de voltaje 230V
Pico máximo de corriente 16A
Máxima energía 3500W
- 1