Alecto TS-924 manual

Alecto TS-924

El manual de Alecto TS-924 se puede ver a mano derecha. La descarga dura algunos momentos. La descarga de este manual es completamente gratuíta.

Marca
Alecto
Modelo
TS-924
Producto
Idioma
Holandés, Español
Tipo de archivo
PDF
GEBRUIKSAANWIJZING
Tijdschakeling instellen:
Verwijder de 8 pennetjes uit de tijdschijf.
Per 15 minuten kunt u een toestel aan of
uit laten gaan.
Indien u het pennetje in de binnering
plaatst, wordt het aangesloten apparaat
op de ingestelde tijd ingeschakeld. Plaatst
u een pennetje in de buitenring, dan
wordt het aangesloten apparaat op dat
tijdstip uitgeschakeld.
Met de 8 pennetjes kunt u op deze wijze
4 x per dag een apparaat in- en uitscha-
kelen (fig.1).
TIP: Gebruikt u de schakelklok voor
slechts één in- en uitschakel funktie,
plaats dan de overige pennetjes direkt na
de in- en uitschakelpennen en met de pijl
in dezelfde richting.
Deze pennen hebben nu geen funktie
meer. Zo voorkomt u verlies van de reste-
rende pennen (fig.2).
Instellen actuele tijd:
Verdraai de tijdschijf in de richting van
de klok totdat de actuele tijd bij het pijltje
staat.
Plug de tijdschakelaar in het stopcontact
en verbind het te schakelen apparaat met
de schakelklok.
Het ingestelde programma wordt nu elke
dag herhaald.
Opmerkingen:
* Zorg ervoor dat de aan/uit schakelaar
van het apparaat op “aan” staat.
* Tussentijds aan- en uitzetten van het
aangesloten apparaat geschiedt met de
schakelaar aan de rechterzijkant:
1 = aan, 0 = uit.
* Alleen binnenhuis te gebruiken.
* Ook geschikt voor TL, PL en SL
lampen.
TS-924
Automatische
Schakelklok
fig. 1:
08.00 uur aan
12.00 uur uit
22.00 uur aan
04.00 uur uit
Fig.2:
08.00 uur aan
12.00 uur uit

¿Tiene alguna pregunta del "Alecto TS-924 "?

Si tiene alguna pregunta sobre "Alecto TS-924" puede formularla aquí. Intente realizar una descripción clara de su problema de manera que otros usuarios y/o la redacción puedan proporcionarle una respuesta adecuada.

En venta a

Especificaciones

Características
Color del producto Blanco
Otras características
Protección de línea de teléfono no
Protección de línea de audio/video no
Control de energía
Cantidad de salidas AC 3 salidas AC
Pico máximo de voltaje 230 V
Pico máximo de corriente 16 A
Máxima energía 3500 W
- 1

Productos relacionados: