Alecto TS-924

Alecto TS-924 manual

 • GEBRUIKSAANWIJZING
  Tijdschakeling instellen:
  Verwijder de 8 pennetjes uit de tijdschijf.
  Per 15 minuten kunt u een toestel aan of
  uit laten gaan.
  Indien u het pennetje in de binnering
  plaatst, wordt het aangesloten apparaat
  op de ingestelde tijd ingeschakeld. Plaatst
  u een pennetje in de buitenring, dan
  wordt het aangesloten apparaat op dat
  tijdstip uitgeschakeld.
  Met de 8 pennetjes kunt u op deze wijze
  4 x per dag een apparaat in- en uitscha-
  kelen (fig.1).
  TIP: Gebruikt u de schakelklok voor
  slechts één in- en uitschakel funktie,
  plaats dan de overige pennetjes direkt na
  de in- en uitschakelpennen en met de pijl
  in dezelfde richting.
  Deze pennen hebben nu geen funktie
  meer. Zo voorkomt u verlies van de reste-
  rende pennen (fig.2).
  Instellen actuele tijd:
  Verdraai de tijdschijf in de richting van
  de klok totdat de actuele tijd bij het pijltje
  staat.
  Plug de tijdschakelaar in het stopcontact
  en verbind het te schakelen apparaat met
  de schakelklok.
  Het ingestelde programma wordt nu elke
  dag herhaald.
  Opmerkingen:
  * Zorg ervoor dat de aan/uit schakelaar
  van het apparaat op “aan” staat.
  * Tussentijds aan- en uitzetten van het
  aangesloten apparaat geschiedt met de
  schakelaar aan de rechterzijkant:
  1 = aan, 0 = uit.
  * Alleen binnenhuis te gebruiken.
  * Ook geschikt voor TL, PL en SL
  lampen.
  TS-924
  Automatische
  Schakelklok
  fig. 1:
  08.00 uur aan
  12.00 uur uit
  22.00 uur aan
  04.00 uur uit
  Fig.2:
  08.00 uur aan
  12.00 uur uit

¿Tiene alguna pregunta del "Alecto TS-924 "?

Haga la pregunta que tiene sobre la marca Alecto TS-924 aquí simplemente a otros propietarios de productos. Proporcione una descripción clara y completa del problema y de su pregunta. Cuanto mejor se describa su problema y su pregunta, más fácil será para los demás propietarios de la marca proporcionarle una buena respuesta.

Vea aquí el manual gratuito de Alecto TS-924. ¿Ha leído el manual pero responde a su pregunta? Luego haga su pregunta en esta página a otros Alecto TS-924 propietarios.

Especificaciones

Marca Alecto
Modelo TS-924
Producto reloj
EAN []
Idioma Holandés, Español
Tipo de archivo PDF
Características
Color del producto Blanco
Otras características
Protección de línea de teléfono
Protección de línea de audio/video
Control de energía
Cantidad de salidas AC 3salidas AC
Pico máximo de voltaje 230V
Pico máximo de corriente 16A
Máxima energía 3500W
- 1

En venta a

  Productos relacionados

  reloj Alecto