Ariston Thermo CDE129

Ariston Thermo CDE129 manual

 • 1
  NL
  Inhoud
  Installatie, 2-3-4-5
  Uitpakken en waterpas zetten, 2
  Water- en elektrische aansluiting, 2-3
  Eerste wasprogramma, 3
  Technische gegevens, 3
  Instructies voor de installateur, 4-5
  Beschrijving van de wasdroog-
  machine, 6-7
  Bedieningspaneel, 6
  Controlelampjes, 7
  Start en programma's, 8
  In het kort: een programma starten, 8
  Tabel van de programma's, 8
  Persoonlijk instellen, 9
  Instellen van de temperatuur, 9
  Instellen van het drogen, 9
  Functies, 9
  Wasmiddel en wasgoed, 10
  Wasmiddellaatje, 10
  Prepareren van het wasgoed, 10
  Speciale stukken, 10
  Woolmark Platinum Care, 10
  Voorzorgsmaatregelen en raadgevin-
  gen, 11
  Algemene veiligheid, 11
  Het afvoeren, 11
  Bezuiniging en bescherming van het milieu, 11
  Onderhoud, 12
  Afsluiten van water en stroom, 12
  Schoonmaken van de wasdroogmachine , 12
  Het wasmiddellaatje schoonmaken, 12
  Reinigen van deur en trommel, 12
  Reinigen van de pomp, 12
  Controleer de slang van de watertoevoer, 12
  Storingen en oplossingen, 13
  Service, 14
  Voordat u er de installateur bijhaalt, 14
  WASDROOGMACHINE
  CDE 129
  Instructies voor het gebruik
  Nederlands,1
  NL
  Espanol,15
  ES
  Português,29
  PT

¿Tiene alguna pregunta del "Ariston Thermo CDE129 "?

Haga la pregunta que tiene sobre la marca Ariston Thermo CDE129 aquí simplemente a otros propietarios de productos. Proporcione una descripción clara y completa del problema y de su pregunta. Cuanto mejor se describa su problema y su pregunta, más fácil será para los demás propietarios de la marca proporcionarle una buena respuesta.

Vea aquí el manual gratuito de Ariston Thermo CDE129. ¿Ha leído el manual pero responde a su pregunta? Luego haga su pregunta en esta página a otros Ariston Thermo CDE129 propietarios.