Ariston Thermo LBE129

Ariston Thermo LBE129 manual

 • 1
  NL
  Nederlands,1
  Inhoud
  Installatie, 2-3-4-5
  Uitpakken en waterpas zetten, 2
  Water- en elektrische aansluiting, 2-3
  Eerste wasprogramma, 3
  Technische gegevens, 3
  Instructies voor de installateur, 4-5
  Beschrijving van de wasmachine, 6-7
  Bedieningspaneel, 6
  Controlelampjes, 7
  Start en programma's, 8
  In het kort: een programma starten, 8
  Tabel van de programma's, 8
  Persoonlijk instellen, 9
  Instellen van de temperatuur, 9
  Instellen van de centrifuge, 9
  Functies, 9
  Wasmiddel en wasgoed, 10
  Wasmiddellaatje, 10
  Prepareren van het wasgoed, 10
  Speciale stukken, 10
  Woolmark Platinum Care, 10
  Voorzorgsmaatregelen en raadgevin-
  gen, 11
  Algemene veiligheid, 11
  Het afvoeren, 11
  Bezuiniging en bescherming van het milieu, 11
  Onderhoud, 12
  Afsluiten van water en stroom, 12
  Schoonmaken van de wasmachine, 12
  Het wasmiddellaatje schoonmaken, 12
  Reinigen van deur en trommel, 12
  Reinigen van de pomp, 12
  Controleer de slang van de watertoevoer, 12
  Storingen en oplossingen, 13
  Service, 14
  Voordat u er de installateur bijhaalt, 14
  NL
  WASMACHINE
  LBE 129
  Instructies voor het gebruik
  Espanol,15
  ES
  Português,29
  PT

¿Tiene alguna pregunta del "Ariston Thermo LBE129 "?

Haga la pregunta que tiene sobre la marca Ariston Thermo LBE129 aquí simplemente a otros propietarios de productos. Proporcione una descripción clara y completa del problema y de su pregunta. Cuanto mejor se describa su problema y su pregunta, más fácil será para los demás propietarios de la marca proporcionarle una buena respuesta.

Pongo el programa numero 9 y tarda mas de 30 minutos y lo e puesto a 30 grados

Triana, 2019-12-20 09:48:04

Vea aquí el manual gratuito de Ariston Thermo LBE129. ¿Ha leído el manual pero responde a su pregunta? Luego haga su pregunta en esta página a otros Ariston Thermo LBE129 propietarios.