Babboe City

Babboe City manual

(1)
 • English page 10 - 17 Norsk Side 18 - 25
  Deutsch sivu 26 - 33
  City Carrycot
  Svenska sida 2 - 9 Suomi side 34 - 41
  Compatible with: City Cross, Nitro
  City
  , Ozone
  City
  & Classic Sport
  Dansk side 42 - 49
  • Instruction manual •
  S DESSA INSTRUKTIONER NOGGRANT FÖRE ANVÄNDNING OCH SPARA DE FÖR FRAMTIDA BRUK.
  DITT BARNS SÄKERHET KAN VERKAS OM DU INTE LJER DESSA INSTRUKTIONER.
  Denna produkt motsvarar standard DIN EN 1888:2003 + A 1:2005 + A 2:2005 + A 3:2005, EN 1466:2008
  VARNING! Denna produkt är inte avsedd r jogging, skatting/inlines.
  VARNING! Liggdelen / liften är endast avsedd för ett barn som inte kan sitta upp slv, rulla över på sidan eller kan resa sig händer och knäna. Maxvikt
  av barnet: 9 kg.
  VARNING! Använd aldrig liggdelen / liften en stativ.
  Den yttre ngden / bredden av City korgen är 795 mm / 430 mm.
  OBSERVERA! Bek www.emmaljunga.se för senaste versionen, innan du börjar annda produkten.
  READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE AND KEEP THEM FOR FUTURE REFERENCE.
  YOUR CHILD´S SAFETY MAY BE AFFECTED IF YOU DO NOT FOLLOW THESE INSTRUCTIONS.
  This product complies with DIN EN 1888:2003 + A 1:2005 + A 2:2005 + A 3:2005, EN 1466:2008
  WARNING! The product is not suitable for running or skating.
  WARNING! This carrycot is suitable only for a child who cannot sit up unaided, roll over and cannot push itself up on its hands and knees. Maximum weight
  of the child: 9 kg.
  WARNING! Never use this carry cot on a stand.
  The outer length and width of the Carrycot is 860 mm/450 mm.
  WARNING! Please visit www.emmaljunga.co.uk for the latest version of this manual before using the product.
  LES DISSE INSTRUKSJONER YE FØR BRUK OG TA VARE PÅ DE FOR FRAMTIDIG BRUK. DITT BARNS
  SIKKERHET KAN VIRKES OM DU IKKE LGER DISSE INSTRUKSJONER!
  Dette produkt tilsvarer standard DIN EN 1888:2003 + A 1:2005 + A 2:2005 + A 3:2005, EN 1466:2008
  ADVARSEL! Dette produkt er ikke beregnet for jogging, skating/inlines.
  ADVARSEL! Bagen er kun beregnet for barn som ikke kan sette seg selv opp, rulle over på siden eller reise seg opp hender og kr. Maks. vekt på
  barnet: 9kg.
  ADVARSEL! Bruk aldri bagen på et stativ.
  Den ytre lengden / bredden på City bagen er 795 mm / 430 mm.
  MERK! r bruk av produktet sjekk www.emmaljunga.no for siste versjon.
  LESEN SIE DIESE HINWEISE SORGFÄLTIG VOR DER BENUTZUNG UND BEWAHREN SIE SIE AUF. WENN SIE DIESE HINWEISE
  NICHT BEACHTEN, KANN DIE SICHERHEIT IHRES KINDES BEEINTRÄCHTIGT WERDEN.
  Dieses Produkt entspricht DIN EN 1888:2003 + A 1:2005 + A 2:2005 + A 3:2005, EN 1466:2008
  WARNUNG! Dieses Produkt ist für Jogging oder Skating/Inlines nicht geeignet.
  WARNUNG! Die Liegewanne/ Tragetasche ist nur für ein Kind geeignet, das sich noch nicht selbst aufsetzen bzw. auf die Seite rollen oder sich auf Hän-
  den und Knien stützen kann. chstgewicht des Kindes: 9kg
  WARNUNG! Die Tragetasche/ Liegewanne nicht auf einem Snder verwenden.
  Die Außenlänge und Breite des City-Liegeaufsatzes betragen 795 mm/430 mm.
  Besuchen Sie www.emmaljunga.de r neueste Informationen, bevor Sie dieses Produkt benutzen.
  LUE NÄMÄ YTOHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ, JA SÄILYTÄ OHJEET TULEVAA TARVETTA VARTEN. LAPSESI
  TURVALLISUUS VOI VAARANTUA MILI NÄI OHJEITA EI NOUDATETA.
  tuote vastaa DIN EN 1888:2003 + A 1:2005 + A 2:2005 + A 3:2005, EN 1466:2008 standardin vaatimuksia
  VAROITUS! Ratasta ei ole suunniteltu käytettäväksi juoksukärry tai rullaluistimien kanssa.
  VAROITUS! kantokassi soveltuu käytettäväksi lapsille, jotka eivät osaa itse nousta istumaan, äntyä itse, nousta itseensä sien varaan tai polvien
  varaa. Lapsen enimispaino: 9 kg.
  VAROITUS! Älä koskaan ytä kantokoppaa erillisen jalustan päällä.
  City kopan ulkoinen pituus /ulkoinen leveys 795 mm/430 mm.
  HUOMAA! y tarkistamassa ytohjeen viimeisin päivitys Emmaljungan kotisivuilta osoitteesta www.emmaljunga.com
  S DISSE INSTRUKTIONER OMHYGGELIGT R BRUG OG GEM DEM FOR FREMTIDIG REFERENCE. DIT
  BARNS SIKKERHED KAN VIRKES HVIS DU IKKE LGER DISSE INSTRUKTIONER!
  Dette produkt opfylder DIN EN 1888:2003 + A 1:2005 + A 2:2005 + A 3:2005, EN 1466:2008
  ADVARSEL! Dette produkt er ikke egnet til b eller rullesjte b.
  ADVARSEL! Barnevogns /lift kasse kun bruges af børn som endnu ikke kan sidde op selv, rulle rundt maven og komme op på nder og knæ.
  Max gt på barnet 9 kg.
  ADVARSEL! Brug aldrig barnevognen på et stativ.
  Den ydre længde/bredde på City Bagen er 795 mm / 430 mm.
  BERK! Beg www.emmaljunga.dk for seneste version, før du tager produktet i brug.
  SE
  DE
  DK
  UK
  FI
  NO
Babboe City

¿Necesita ayuda?

Número de preguntas: 0

¿Tiene alguna pregunta sobre Babboe City o necesita ayuda? Haga su pregunta aquí. Proporcione una descripción clara y completa del problema y su pregunta. Cuantos más detalles proporcione para su problema y pregunta, más fácil será para otros propietarios de Babboe City responder adecuadamente a su pregunta.

Vea el manual de Babboe City aquí, de forma gratuita. Este manual pertenece a la categoría Bicicletas y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 8.1. Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Inglés, Alemán, Sueco, Danés, Noruego, Finlandés. ¿Tiene alguna pregunta sobre Babboe City o necesita ayuda? Haz tu pregunta aquí

Especificaciones de Babboe City

General
Marca Babboe
Modelo City
Producto Bicicleta
Idioma Inglés, Alemán, Sueco, Danés, Noruego, Finlandés
Tipo de archivo PDF

Preguntas frecuentes

A continuación, encontrarás las preguntas más frecuentes sobre el Babboe City .

¿Tu pregunta no está en la lista? Haz tu pregunta aquí