Bourgini 11.1000.00.00 Classic Oven Deluxe manual

Vea aquí el manual gratuito de Bourgini 11.1000.00.00 Classic Oven Deluxe. ¿Ha leído el manual pero responde a su pregunta? Luego haga su pregunta en esta página a otros Bourgini 11.1000.00.00 Classic Oven Deluxe propietarios.

VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN
Lees voor gebruik de
gebruiksaanwijzing
aandachtig door. Bewaar
de gebruiksaanwijzing.
Het apparaat kan worden
gebruikt, gereinigd en
onderhouden door
kinderen vanaf 8 jaar
indien ze onder toezicht
staan van een persoon die
verantwoordelijk is voor
hun veiligheid. Houd het
apparaat en het netsnoer
buiten het bereik van
kinderen onder de 8 jaar.
Kinderen mogen niet met
het apparaat spelen.
Houd altijd toezicht op
kinderen om te voorkomen
dat ze met het apparaat
spelen.
Het apparaat kan worden
gebruikt door personen
met een fysieke,
zintuiglijke, mentale of
motorische handicap en
door personen zonder de
benodigde ervaring en
kennis indien ze onder
toezicht staan van een
persoon die verantwoor-
delijk is voor hun veiligheid
of instructies krijgen over
hoe het apparaat op een
veilige manier te gebruiken
is en indien ze de gevaren
begrijpen die met het
gebruik samenhangen.
Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor
huishoudelijk gebruik.
Laat het apparaat niet onbeheerd achter
tijdens gebruik.
Gebruik het apparaat en de toebehoren
uitsluitend voor de beoogde doeleinden.
Gebruik het apparaat en de toebehoren niet
voor andere doeleinden dan beschreven in de
handleiding.
Gebruik het apparaat niet als een onderdeel,
toebehoren, netsnoer of stekker beschadigd of
defect is. Laat een beschadigd of defect
onderdeel, toebehoren, netsnoer of stekker
door de leverancier of een erkend service-
centrum vervangen.
Gebruik het apparaat niet in de buurt van
voorzieningen die water bevatten zoals
badkuipen, douches en wastafels.
Dompel het apparaat niet onder in water of
andere vloeistoffen. Als dit toch gebeurt, haal
dan zo snel mogelijk de stekker uit het
stopcontact. Verwijder het apparaat nooit uit
water of andere vloeistoffen, voordat de
stekker uit het stopcontact gehaald is. Een
apparaat dat in water of andere vloeistoffen
terecht is gekomen kunt u niet meer gebruiken.
Zorg dat er geen water in de aansluitpunten
van het netsnoer en het verlengsnoer kan
komen.
Houd het netsnoer uit de buurt van
warmtebronnen, olie en scherpe randen.
Controleer voor gebruik altijd of de
netspanning overeenkomt met de spanning op
het typeplaatje van het apparaat.
Sluit voor extra bescherming het apparaat
aan op een groep die beveiligd is door een
aardlekschakelaar met een nominale
aanspreekstroom van maximaal 30 mA.
Bedien het apparaat niet door middel van een
externe tijdschakelaar of een apart
afstandsbedìeningssysteem.
Wikkel het netsnoer en een eventueel
verlengsnoer altijd volledig af. Zorg dat het
netsnoer en een eventueel verlengsnoer niet
over de rand van een werkblad hangen, dat
deze niet per ongeluk verstrengeld kunnen
raken en dat niemand er over kan struikelen.
Trek niet aan netsnoer om de stekker uit het
stopcontact te halen.
Haal de stekker uit het stopcontact als het
apparaat niet in gebruik is.
Gebruik het apparaat niet buitenshuis. Plaats
het apparaat op een stabiel en vlak oppervlak.
Houd het apparaat Uit de buurt van warmte-
bronnen. Plaats het apparaat niet op hete
oppervlakken of in de buurt van open vlammen.
Zorg dat uw handen droog zijn voordat u het
apparaat aanraakt.
Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het
apparaat gaat monteren of demonteren en
voordat u reinigings- en onderhoudswerkzaam-
heden aan het apparaat gaat uitvoeren.
Motor apparaten: pas op voor scherpe en/of
bewegende delen. Houd uw handen tijdens
gebruik, reiniging en onderhoud uit de buurt van
de bewegende delen.
Verwarmingsapparaten: wacht totdat het
apparaat is afgekoeld voordat u de behuizing
en de onderdelen van het apparaat aanraakt.
Wees extra voorzichtig tijdens reiniging en
onderhoud.
INLEIDING
De Classic Oven Deluxe is een oven met 33 liter
inhoud. Geschikt voor pizza, ovenschotels, alle
deegwaren, taart en cake bakken, vis en vlees
braden of grillen, raclettegerechten maken,
rotisseriegerechten enz.
De oven heeft een apart schakelbare boven- en
onderverwarming en een draaispit. In alle standen
wordt de verhitting ondersteund door een ventilator
voor betere spreiding van de hete lucht.
Bediening en accessoires (zie de figuur):
1. Thermostaat
2. Functieschakelaar
3. Hete lucht ventilator
4. Timer 0 – 60 minuten
5. Aan/uit lampje
6. Dubbele glazen ovendeur
7. Ovenschaal
8. Ovenrooster
9. Handgreep voor ovenrooster
10. Handgreep voor draaispit
11. Aandrijving draaispit
ALGEMENE AANWIJZINGEN
Plaats het apparaat op een stabiele en
hittebestendige ondergrond. Plaats de oven niet
dicht onder een plank of kastje maar zorg dat er
tenminste 30 cm vrije ruimte is.
Controleer of de functieschakelaar op uit staat
(“off”) en stop de stekker in het stopcontact.
Bij het eerste gebruik kan er wat geur en
lichte rookontwikkeling ontstaan. Dit is normaal
en verdwijnt vanzelf.
De buitenzijde en de ovenruit zijn geïsoleerd
maar worden toch onaangenaam warm. Raak
deze dus tijdens het gebruik niet aan.
Stop de oven niet overvol. Zorg dat er genoeg
ruimte rondom het voedsel is om de hete lucht
er omheen te laten circuleren.
Gebruik ovenwanten om schalen, roosters,
bakblikken enz te hanteren bij het in de oven
plaatsen en uitnemen.
Verwarm de oven 3 minuten voor.
Zet niets op de geopende ovendeur en zorg ook
dat kinderen er niet op kunnen staan of leunen.
De oven zou dan voorover kunnen vallen.
Afhankelijk van het voedsel dat u wil bereiden kiest u
nu de juiste accessoires:
7. Ovenschaal
Plaats hierop een ovenschotel of bakblik. Bij
gebruik van draaispit of ovenrooster wordt de
ovenschaal als lekbak gebruikt. De ovenschaal kan
eventueel afgedekt worden met aluminiumfolie voor
gemakkelijk schoon maken.
8. Ovenrooster
Voor opwarmen van pizza en deegwaren zoals
afbakbroodjes. Tevens geschikt voor ovenschotels,
vlees en vis grillen en raclettegerechten. Gebruik
handgreep 9 om het hete rooster naar voren te
trekken om schalen e.d. gemakkelijker in de oven
te plaatsen of er uit te nemen. Het rooster kan in 3
posities geplaatst worden.
11. Draaispit
Het draaispit wordt aan de rechterzijde middenin de
ovenruimte in het gat voor de aandrijving gestoken
en daarna op de steun in het midden van de
linkerzijde gelegd. Gebruik de grote handgreep 10
om het draaispit als dit heet is uit de oven te nemen.
INSTELLING VAN DE REGELAARS
1. Thermostaat
Instelbare temperatuur van 100°C – 230°C
NL NL
4 5

¿Tiene alguna pregunta del "Bourgini 11.1000.00.00 Classic Oven Deluxe "?

Haga la pregunta que tiene sobre la marca Bourgini 11.1000.00.00 Classic Oven Deluxe aquí simplemente a otros propietarios de productos. Proporcione una descripción clara y completa del problema y de su pregunta. Cuanto mejor se describa su problema y su pregunta, más fácil será para los demás propietarios de la marca proporcionarle una buena respuesta.