Concept SO2020

Concept SO2020 manual

(1)
 • POPIS VÝROBKU
  1. Víko
  2. Regulátor nastavení teploty
  3. Vypínač ON/OFF
  4. Tělo spotřebiče
  5. Sušicí síta
  6. Tlačítka timeru
  7. Display
  1
  2
  6
  4
  5
  UPOZORNĚNÍ: Než uvedete nový spotřebič do provozu, měli byste jej nechat sestavený a zapnutý bez ovoce
  po dobu asi 30 minut. Poté jej z hygienických důvodů zvenčí otřete vlhkým hadříkem a sušicí síta umyjte
  v teplé vodě.
  VOD K OBSLUZE
  Spotřebič je určen k sušení potravin (ovoce, zeleniny, bylin, květin, hub, masa, atd.).
  Během sušení potravin dochází k odpařování vody. Spotřebič využívá principu stejnoměrného proudění
  teplého vzduchu, takže potraviny nejsou přepalovány a suší se rovnoměrně.
  Pokud nakrájené ovoce namočíte do slabého roztoku citrónové šťávy, zachová si světlou barvu a nezhnědne.
  Tvrdou zeleninu (mrkev, celer) lze před sušením ponořit na 1–2 minuty do horké vody a pak ji osušit. Lépe si
  zachová chuť a sušení trvá kratší dobu.
  1. Ovoce a zeleninu nejdříve omyjte a osušte. Kousky, které jsou nekvalitní (nahnilé, potlučené atd.) okrojte.
  Pro urychlení procesu sušení můžete ovoce odpeckovat, vykrojit jádřince či oloupat slupku. Ovoce
  můžete potřít nebo namočit do medu, koření nebo nějaké šťávy, abyste přizpůsobili jeho chuť svým
  požadavkům.
  4 SO 2020
  CZ
  3
  7
  • Pokud zpozorujete kouř, vypněte spotřebič a vypojte přívodní kabel ze zásuvky. Nechte přikryté
  víko, aby se zabránilo případnému šíření ohně.
  • Neopravujte spotřebič sami. Obraťte se na autorizovaný servis.
  • Maximální doporučená doba provozu nesmí překročit 40 hodin.
  • Doporučujeme použít sušičku vždy s 5 dodanými platy i přesto, že některá zůstanou prázdná.
  • Neponořujte přívodní kabel, zástrčku nebo spotřebič do vody ani do jiné kapaliny.
  • Pravidelně kontrolujte spotřebič i přívodní kabel z důvodu poškození. Nezapínejte poškozený spotřebič.
  • Před čištěním a po použití spotřebič vypněte.
  • Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými či mentálními
  schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny
  o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou
  uživatelem nesmí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Děti mladší 8 let se musí držet
  mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu. Děti se se spotřebičem nesmí hrát.
  Nedodržíte-li pokyny výrobce, nemůže
  být případná oprava uznána jako
  záruční.

¿Necesita ayuda?

Numero de preguntas: 0

¿Tiene alguna pregunta sobre Concept SO2020 o necesita ayuda? Haga su pregunta aquí. Proporcione una descripción clara y completa del problema y su pregunta. Cuantos más detalles proporcione para su problema y pregunta, más fácil será para otros propietarios de Concept SO2020 responder adecuadamente a su pregunta.

Vea el manual de Concept SO2020 aquí, de forma gratuita. Este manual pertenece a la categoría Secadores de frutas y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 7.7. Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Español, Inglés, Alemán, Francia, Italiano, Polaco, Checo, Eslovaco, Húngaro, Búlgaro. ¿Tiene alguna pregunta sobre Concept SO2020 o necesita ayuda?

Especificaciones de Concept SO2020

Marca Concept
Modelo SO2020
Producto Secador de frutas
EAN 8595631003428
Idioma Español, Inglés, Alemán, Francia, Italiano, Polaco, Checo, Eslovaco, Húngaro, Búlgaro
Tipo de archivo PDF
Detalles técnicos
Número de bandejas 9
Diamatro de rallado 33mm
Color del producto Plata
Material de la carcasa -
Tipo de visualizador LED
Pantalla incorporada
Control de energía
Potencia 500W
Voltaje de entrada AC 220 – 240V

Productos relacionados Concept SO2020

  Manuales de productos relacionados

  Secador de frutas Concept

  Añadir manual

  ¿Tiene un manual que le gustaría añadir?