Concept SO2020 manual

Concept SO2020

Vea aquí el manual gratuito de ConceptSO2020. ¿Ha leído el manual pero responde a su pregunta? Luego haga su pregunta en esta página a otros Concept SO2020 propietarios.

Marca
Concept
Modelo
SO2020
Producto
EAN
8595631003428
Idioma
Inglés, Alemán, Francia, Español, Italiano, Polaco, Checo, Eslovaco, Húngaro, Búlgaro
Tipo de archivo
PDF
POPIS VÝROBKU
1. Víko
2. Regulátor nastavení teploty
3. Vypínač ON/OFF
4. Tělo spotřebiče
5. Sušicí síta
6. Tlačítka timeru
7. Display
1
2
6
4
5
UPOZORNĚNÍ: Než uvedete nový spotřebič do provozu, měli byste jej nechat sestavený a zapnutý bez ovoce
po dobu asi 30 minut. Poté jej z hygienických důvodů zvenčí otřete vlhkým hadříkem a sušicí síta umyjte
v teplé vodě.
VOD K OBSLUZE
Spotřebič je určen k sušení potravin (ovoce, zeleniny, bylin, květin, hub, masa, atd.).
Během sušení potravin dochází k odpařování vody. Spotřebič využívá principu stejnoměrného proudění
teplého vzduchu, takže potraviny nejsou přepalovány a suší se rovnoměrně.
Pokud nakrájené ovoce namočíte do slabého roztoku citrónové šťávy, zachová si světlou barvu a nezhnědne.
Tvrdou zeleninu (mrkev, celer) lze před sušením ponořit na 1–2 minuty do horké vody a pak ji osušit. Lépe si
zachová chuť a sušení trvá kratší dobu.
1. Ovoce a zeleninu nejdříve omyjte a osušte. Kousky, které jsou nekvalitní (nahnilé, potlučené atd.) okrojte.
Pro urychlení procesu sušení můžete ovoce odpeckovat, vykrojit jádřince či oloupat slupku. Ovoce
můžete potřít nebo namočit do medu, koření nebo nějaké šťávy, abyste přizpůsobili jeho chuť svým
požadavkům.
4 SO 2020
CZ
3
7
• Pokud zpozorujete kouř, vypněte spotřebič a vypojte přívodní kabel ze zásuvky. Nechte přikryté
víko, aby se zabránilo případnému šíření ohně.
• Neopravujte spotřebič sami. Obraťte se na autorizovaný servis.
• Maximální doporučená doba provozu nesmí překročit 40 hodin.
• Doporučujeme použít sušičku vždy s 5 dodanými platy i přesto, že některá zůstanou prázdná.
• Neponořujte přívodní kabel, zástrčku nebo spotřebič do vody ani do jiné kapaliny.
• Pravidelně kontrolujte spotřebič i přívodní kabel z důvodu poškození. Nezapínejte poškozený spotřebič.
• Před čištěním a po použití spotřebič vypněte.
• Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými či mentálními
schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny
o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou
uživatelem nesmí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Děti mladší 8 let se musí držet
mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu. Děti se se spotřebičem nesmí hrát.
Nedodržíte-li pokyny výrobce, nemůže
být případná oprava uznána jako
záruční.

¿Tiene alguna pregunta del "Concept SO2020 "?

Haga la pregunta que tiene sobre la marca Concept SO2020 aquí simplemente a otros propietarios de productos. Proporcione una descripción clara y completa del problema y de su pregunta. Cuanto mejor se describa su problema y su pregunta, más fácil será para los demás propietarios de la marca proporcionarle una buena respuesta.

En venta a

Especificaciones

Detalles técnicos
Número de bandejas 9
Diamatro de rallado 33 mm
Color del producto Plata
Material de la carcasa -
Tipo de visualizador LED
Pantalla incorporada yes
Control de energía
Potencia 500 W
Voltaje de entrada AC 220 – 240 V