Festool DTSC 400 manual

Festool DTSC 400

El manual de Festool DTSC 400 se puede ver a mano derecha. La descarga dura algunos momentos. La descarga de este manual es completamente gratuíta.

Marca
Festool
Modelo
DTSC 400
Producto
EAN
4014549264188
Idioma
Holandés, Inglés, Alemán, Francia, Español, Italiano, Sueco, Portugués, Danés, Polaco, Ruso, Noruego, Finlandés, Checo
Tipo de archivo
PDF
DTSC 400 Li, RTSC 400 Li
85
PL
Należy przestrzegać dołączonych do akumu-
latora wskazówek dotyczących konserwacji i
utrzymania we właściwym stanie, złomowania i
transportu akumulatora!
10 Wyposażenie
Należy stosować wyłącznie oryginalne stopy szli-
fierskie firmy Festool. Stosowanie niskiej jakości
stóp szlifierskich może doprowadzić do znacznego
niewyważenia, które pogorszy jakość rezultatów
pracy i zwiększy zużycie urządzenia.
Numery katalogowe akcesoriów i narzędzi można
znaleźć w katalogu Festool lub w Internecie na
stronie „www.festool.com“.
11 Środowisko
Nie wyrzucać elektronarzędzi wraz z odpadami z
gospodarstw domowych!
Urządzenia, wyposażenie
i opakowania przekazywać do recyklingu przyjazne-
go środowisku. Przestrzegać obowiązujących prze-
pisów krajowych.
Tylko UE:
Zgodnie z Europejską Dyrektywą doty-
czące zużytych urządzeń elektrycznych i elektro-
nicznych i jej transpozycji do prawa krajowego elek-
tronarzędzia podlegają segregacji i recyklingowi w
sposób przyjazny środowisku.
Informacje dotyczące rozporządzenia REACH:
www.festool.com/reach
Informacje o ochronie danych
Elektronarzędzie wyposażone jest w chip służący
do automatycznego zapisywania danych o maszynie
i jej pracy (RFID). Zapisane dane nie zawierają bez-
pośrednich danych osobowych.
Za pomocą specjalnych urządzeń można dane te
bezprzewodowo odczytać. Będą one używane wy-
łącznie w przypadku diagnozy błędów, przeprowa-
dzania naprawy czy gwarancji oraz w celu poprawy
jakości lub ulepszania elektronarzędzia. Użycie da-
nych poza wymienionym obszarem bez wyraźnej
zgody Klienta nie jest możliwe.

¿Tiene alguna pregunta del "Festool DTSC 400 "?

Si tiene alguna pregunta sobre "Festool DTSC 400" puede formularla aquí. Intente realizar una descripción clara de su problema de manera que otros usuarios y/o la redacción puedan proporcionarle una respuesta adecuada.

En venta a

Especificaciones

- Lijadora orbital
- 100 x 150
- 18
- 3.1
- Ión de litio
- 1400
- 6000
- 10000
- 79
- 2.5
- 68
- yes
- Velcro
- Triángulo
- no
- yes
- Batería
Peso y dimensiones
Peso   1400 g
Tamaño de la placa lijadora (Peso x Profundidad) 100 x 150 mm
Características
Instalación de lija Velcro
Adherencia suave yes
Lijar forma de placa Triángulo
Tipo de lijadora Lijadora orbital
Control de energía
Tecnología de batería Ión de litio
Capacidad de la batería 3.1
Voltaje de la pila 18 V
Fuente de energía Batería
Contenido del embalaje
Bolsa de polvo incluida yes
Pack de baterías no
Desempeño
Velocidad de giro al ralentí (mín.) 6000 RPM
Velocidad de giro al ralentí (máx.) 10000 RPM
Emisión de la vibración 2.5
Nivel de potencia sonora 68
Nivel de presión acústica 79