Ikea GRUNDAD manual

Ikea GRUNDAD
(2)
  • número de páginas: 2
  • Tipo de archivo: PDF
BG
Уважаеми клиенти, моля да залепите етикета, който ще намерите в долната част на този лист, на определеното за това място, в
раздела “Технически данни” на Ръководството за потребителя. Това ще ни даде възможност по-добре да идентифицираме уреда в
случай на бъдеща необходимост от ремонт. Благодарим ви за вашата помощ!
CZ
Vážený zákazníku, nalepte prosím štítek, který najdete na konci tohoto letáku, do vyhrazeného pole pod část Technické údaje v návodu k
použití. Pomůžete nám tím snadněji zjistit údaje o spotřebiči v případě, že byste ho potřebovali opravit. Děkujeme Vám za pomoc!
DE
Sehr geehrter Kunde: bitte kleben Sie den Aufkleber, den Sie unten auf diesem Blatt nden, in das entsprechende Feld in der Gebrauchsanweisung
im Abschnitt “Technische Daten” ein. Dies ermöglicht es uns bei fälligen Reparaturen, das Gerät besser zu identizieren. Wir bedanken uns für
Ihre Unterstützung!
DK
Kære kunde, klæb mærkaten nederst på dette ark ind i brugsanvisningen, på den tilhørende plads under Tekniske specikationer. Det gør det
lettere for os at identicere apparatet i tilfælde af evt. behov for reparation. På forhånd tak!
ES
Estimado cliente, aplique la etiqueta, que hallará en la parte inferior de esta hoja, en el campo correspondiente situado en la sección Datos
técnicos del manual de instrucciones. Nos permitirá identicar el aparato con mayor facilidad en caso de que sea necesario repararlo en el
futuro. Gracias por su ayuda!
ET
Hea klient! Palun kinnitage seadmele silt, mille leiate kasutusjuhendi tehniliste andmete jaotise all olevalt väljalt. See aitab tulevikus seadme
parandamisel seda tuvastada. Täname!
FI
Hyvä Asiakas, kiinnitä tämän sivun alareunassa oleva tarra käyttöohjeen osaan Tekniset tiedot. Näin voimme tunnistaa laitteen helpommin
mahdollisen korjaustarpeen esiintyessä. Kiitos avustasi!
FR
Chère cliente et cher client, nous vous invitons à apposer l’étiquette que vous trouverez en bas de cette page dans le champ prévu à cet eet
sous la section Caractéristiques techniques de la notice d’utilisation. Celle-ci nous permettra de mieux identier votre appareil en cas de
réparation. Nous vous remercions de bien vouloir prendre en compte cette recommandation !
GB
Dear Customer, please apply the label you will nd at the bottom of this sheet in the dedicated eld under the Technical Data section of the User
Manual. This will allow us to better identify the appliance in case of future need of repair. Thanks for your help!
GR
Αγαπητοί πελάτες, τοποθετήστε την ετικέτα που θα βρείτε στο κάτω μέρος αυτού δελτίου στον ειδικό χώρο που υπάρχει στην ενότητα
«Τεχνικά στοιχεία» του Εγχειριδίου χρήσης. Με τον τρόπο αυτό, θα διευκολυνθεί η αναγνώριση της συσκευής σας σε περίπτωση που
χρειαστεί επισκευή στο μέλλον. Σας ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας!
HR
Poštovani, molimo vas da naljepnicu koja se nalazi na dnu ovog obrasca nalijepite u pripadajuće polje dijela Tehnički podaci u Uputama za
upotrebu. Na taj ćemo način moći lakše identicirati uređaj u slučaju da ga treba popraviti. Hvala na pomoći!
HU
Kedves Vásárlónk! Kérjük, ragassza be az ennek a lapnak az alján található címkét a Kezelési útmutató Műszaki adatok c. fejezetében a kijelölt
mezőbe. Ez lehetővé teszi számunkra a készülék jobb beazonosítását abban az esetben, ha később javításra lenne szükség. Köszönjük a
segítségét!
IS
IKæri viðskiptavinur. Límdu miðann sem er neðst á þessu blaði í þar til gerðan reit sem er undir kaanum Tæknilegar upplýsingar í
notendahandbókinni. Þá er auðveldara fyrir okkur að auðkenna heimilistækið ef gera þarf við það síðar. Takk fyrir hjálpina!
IT
Gentile Cliente, La preghiamo di applicare l’adesivo che troverà in fondo a questo foglio nell’apposito spazio, nella sezione Speciche tecniche
del libretto di istruzioni. I dati riportati sull’etichetta ci permetteranno di identicare più facilmente l’apparecchio per eventuali richieste di
assistenza. Grazie per la collaborazione.
LT
Gerb. pirkėjau, etiketę, kurią rasite šios lentelės apačioje, priklijuokite specialiai jai skirtoje vietoje, po vartotojo vadovo techninių duomenų
skyriumi. Tuomet mums bus lengviau nustatyti prietaisą tuo atveju, jeigu vėliau jį tektų taisyti. Ačiū už pagalbą!
LV
Cienījamais pircēj, lūdzu, izmantojiet uzlīmi, kuru atradīsiet šīs loksnes apakšā atsevišķajā lauciņā zem Lietotāja rokasgrāmatas Tehnisko datu
sadaļas. Tas ļaus mums labāk identicēt ierīci, ja tai nākotnē būs nepieciešams remonts. Pateicamies par atbalstu!
NL
Geachte klant, plak het etiket dat u onderaan deze pagina vindt op het desbetreende veld in het gedeelte Technische Gegevens van de
Gebruiksaanwijzing. Dit maakt het voor ons makkelijker om uw apparaat te identiceren in het geval van een eventueel in de toekomst
noodzakelijke reparatie. Bedankt voor uw aandacht!
NO
Kjære kunde, fest klistrelappen som du nner nederst dette arket, i tilsvarende felt under avsnittet om tekniske data i bruksanvisningen.
Dette gjør det lettere for oss å identisere produktet, dersom det blir nødvendig å reparere det i fremtiden. Takk for hjelpen!
PL
Drogi Kliencie, prosimy o wklejenie naklejki, która znajduje się na dole niniejszej strony w odpowiednim polu w rozdziale „Dane Techniczne” w
Instrukcji obsługi. Pozwoli nam to lepiej zidentykować urządzenie w razie konieczności jego naprawy w przyszłości. Dziękujemy za zrozumienie!
PT
Estimado cliente, coloque a etiqueta que se encontra no fundo desta folha na secção Dados técnicos do Manual do utilizador. Isto irá permitir-
nos identicar melhor o seu aparelho no caso de necessitar de reparação no futuro. Obrigado pela sua contribuição!
RO
Stimaţi clienţi, rugăm aplicaţi eticheta pe care o găsiţi în partea de jos a acestei foi în câmpul dedicat din secţiunea Date tehnice a
Manualului de utilizare. Acest lucru ne va permite identicăm mai bine aparatul în cazul în care aveţi nevoie de reparaţii. mulţumim
pentru ajutor!
RS
Драги корисниче, унесите ознаку коју ћете наћи на дну овог листа у одговарајуће поље одељка Технички подаци” упутства за употребу.
Ово ће вам омогућити да боље идентификујете уређај у случају да вам убудуће затребају поправке. Хвала вам на помоћи!
RU
Уважаемый покупатель, вклейте, пожалуйста, наклейку из этого пакета в соответствующее место раздела «Технические данные» в
руководстве пользователя. Это поможет нам точнее определить Ваш электроприбор в случае необходимости ремонта. Благодарим
вас за помощь!
SE
Bäste kund, var god sätt fast dekalen som du nner längst ned detta blad i det avsedda fältet i avsnittet Tekniska data i denna bruksanvisning.
Vi kan då lättare identiera produkten om den i framtiden behöver repareras. Tack för hjälpen!
SI
Spoštovani, prilepite nalepko, ki jo boste našli na dnu tega lista, v polje v razdelku Tehnični podatki navodil za uporabo. Tako bomo v primeru
potrebnega popravila v prihodnje napravo lažje prepoznali. Zahvaljujemo se vam za pomoč!
SK
Vážený zákazník, nálepku, ktorú nájdete v spodnej časti, nalepte do určeného poľa v odseku Technické údaje v Návode na používanie. Umožní
nám to lepšie identikovať spotrebič v prípade, že v budúcnosti bude nevyhnutné opraviť ho. Ďakujeme vám za pomoc!
TR
Sayın Müşteri, bu sayfanın alt tarafında bulunan etiketi lütfen Kullanma Kılavuzunun Teknik Veriler bölümünün altında ayrılmış olan alana
yapıştırınız. Bu şekilde, ileride bir tamir işlemi gerekmesi halinde cihazı daha iyi bir şekilde tanımlamamıza yardımcı olursunuz. Yardımınız için
teşekkür ederiz!
UA
Шановний клієнт, будь ласка, наліпіть ярлик, який знаходиться внизу цієї сторінки на призначене для нього місце, зазначене в розділі
технічних характеристик керівництва з експлуатації. Це дозволить вам краще ідентифікувати пристрій в разі потреби його ремонту у
майбутньому. Дякуємо за вашу допомогу!





AR







867357766-A-492019AA-2044292-5
Ikea GRUNDAD

¿Necesita ayuda?

Número de preguntas: 0

¿Tiene alguna pregunta sobre Ikea GRUNDAD o necesita ayuda? Haga su pregunta aquí. Proporcione una descripción clara y completa del problema y su pregunta. Cuantos más detalles proporcione para su problema y pregunta, más fácil será para otros propietarios de Ikea GRUNDAD responder adecuadamente a su pregunta.

Vea el manual de Ikea GRUNDAD aquí, de forma gratuita. Este manual pertenece a la categoría Cocinas y ha sido calificado por 2 personas con un promedio de 9.4. Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Español, Portugués, Inglés. ¿Tiene alguna pregunta sobre Ikea GRUNDAD o necesita ayuda? Haz tu pregunta aquí

Especificaciones de Ikea GRUNDAD

General
Marca Ikea
Modelo GRUNDAD
Producto Cocina
Idioma Español, Portugués, Inglés
Tipo de archivo PDF

Preguntas frecuentes

A continuación, encontrarás las preguntas más frecuentes sobre el Ikea GRUNDAD .

¿Tu pregunta no está en la lista? Haz tu pregunta aquí