Impulsion DS01 manual

8.9 · 1
PDF manual
 · 2 paginas
Inglés
manualImpulsion DS01

1. BELANGRIJKE

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Lees deze handleiding helemaal door
voordat u het toestel in gebruik neemt. Volg
ook nauwgezet de veiligheidsvoorschriften
wanneer u dit toestel gebruikt.
Om het risico op brandwonden of
verwondingen te voorkomen:
Gebruik dit toestel alleen volgens de
gebruiksvoorschriften in deze handleiding.
Dit toestel mag niet gebruikt worden door
personen (onder wie ook kinderen) met
verminderde lichamelijke, zintuiglijke of
mentale capaciteiten, of door personen
zonder ervaring of kennis, tenzij onder
toezicht van of met vooraf gegeven
aanwijzingen betreffende het gebruik
van het toestel door een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
Let erop dat kinderen niet met het toestel
spelen.
Gebruik geen hulpstukken die niet door
IMPULSION zijn aanbevolen of die niet met
het toestel zijn meegeleverd.
Dit toestel is alleen bedoeld voor
persoonlijk gebruik.
Als u pijn voelt terwijl u het toestel
gebruikt, stop dan onmiddellijk het gebruik
en raadpleeg uw arts.
Gebruik dit toestel nooit op een deel van
het lichaam dat opgezwollen of ontstoken
is of wanneer u last heeft van huiduitslag.
Steek het toestel niet met een plotse
beweging in de neusgaten of oren maar
breng het metalen uiteinde van de
haartrimmer voorzichtig in de neus- en
oorholtes.
Gebruik het toestel niet wanneer een van
de onderdelen afwijkingen vertoont of
beschadigd is.
Repareer de haartrimmer niet zelf maar
laat een beschadigd exemplaar altijd
controleren en repareren bij de leverancier
of de klantenservice.a
Dit toestel is bedoeld om neus- en
oorharen te verwijderen. Elk ander
gebruik moet als niet correct en dus als
gevaarlijk worden beschouwd. IMPULSION
kan niet aansprakelijk worden gesteld
voor eventuele schade als gevolg van
inadequaat of onjuist gebruik.
Gebruik de DUO SHAVER DS01 van
IMPULSION nooit in bad of onder de
douche.
Zorg dat het luchtrooster van het toestel
lames soient parfaitement secs avant leur
remontage. Pour les sécher, utilisez un
chiffon souple.
Il est également possible de nettoyer le
corps de l’appareil à l’aide d’un chiffon
souple. N’utilisez en aucun cas de solvants
ou de détergents abrasifs.

GARANTIE LIMITÉE

IMPULSION® garantit que ce produit est
exempt de tout vice de matériau et de
fabrication à compter de sa date d’achat
et ce pour une période de deux ans, à
l’exception des précisions ci-dessous.
La garantie IMPULSION® ne couvre pas
les dommages causés suite à une usure
normale de ce produit. En outre, la garantie
sur ce produit IMPULSION® ne couvre pas
les dommages causés à la suite de toute
utilisation abusive ou inappropriée ou
encore de tout mauvais usage, accident,
fixation de tout accessoire non autorisé,
modification apportée au produit ou de
toute autre condition, de quelle que nature
que ce soit, échappant au contrôle de
IMPULSION®.
IMPULSION® ne sera pas tenue pour
responsable de tout type de dommage
accessoire, consécutif ou spécial.
Toutes les garanties implicites d’aptitude du
produit sont limitées à une période de deux
années à compter de la date d’achat initiale
pour autant qu’une copie de la preuve
d’achat puisse être présentée.
Dès réception, IMPULSION® réparera ou
remplacera, suivant le cas, votre appareil et
vous le renverra. La garantie n’est effectuée
que par le biais du Centre Service de
IMPULSION®. Toute activité d’entretien de ce
produit confiée à toute personne autre que
le Centre Service de IMPULSION® annule la
présente garantie
dU

HandleidinG

INLEIDING

Wij danken u voor de aankoop van uw DUO
SHAVER DS01 van IMPULSION.
Met de DUO SHAVER DS01 van IMPULSION
kunt u niet alleen uw neusharen maar ook
uw oorharen verwijderen.
Met deze praktische en hanteerbare
haartrimmer kunt u zich perfect scheren,
waar u zich ook bevindt.
nooit verstopt is wanneer u het gebruikt.
Leg de DUO SHAVER DS01 van IMPULSION
nooit op een zacht oppervlak zoals een bed
of fauteuil. Hierdoor kan het luchtrooster
verstopt raken en de werking van het
toestel worden aangetast.

2. ONDERDELEN

1. Beschermkapje scheermesjes
2. Set scheermesjes
3. Kop voor neus en oren
4. On/Off schakelaar
5. Batterijklep
6. Reinigingsborsteltje

3. INZETTEN / VERVANGEN VAN

BATTERIJEN

Haal de batterijklep (5) eraf door deze tegen
de wijzers van de klok in te draaien. Zet een
batterij (niet meegeleverd) van het type AA
in het scheerapparaat en let hierbij op de
batterijpolen. Sluit daarna het batterijvakje
met de batterijklep (5) door deze met de
wijzers van de klok mee te draaien.
Omdat wij de normen voor
milieubescherming in acht nemen,
bevelen wij aan de lege accu niet
met het huisvuil mee te geven,
maar in te leveren bij een geschikt
recycleercentrum.

4. GEBRUIKSAANWIJZING

- Haal het beschermkapje van het
scheermesje af (1).
- Zet de schakelaar op de stand Aan (4).
Gebruik voor neus en oren
Breng het metalen gedeelte van de houder
(2) voorzichtig in de neus of in het oor in om
ongewenste haren te verwijderen.

5. REINIGING EN ONDERHOUD

Belangrijk

Zorg ervoor dat de DUO SHAVER DS01
uit staat voordat u de scheermesjes
reinigt.
Dompel de DUO SHAVER DS01 niet helemaal
onder in water (fig. A). Alleen de set
scheermesjes en de kop kunt u met water
afspoelen.
Om de haren uit de DUO SHAVER DS01 te
verwijderen, haalt u de kop eraf (3) door deze
tegen de wijzers van de klok in te draaien en
haalt u de set scheermesjes eraf (2).
Reinig de twee onderdelen met het
hiervoor bedoelde reinigingsborsteltje
(6) of spoel ze met water af (fig.B).
Zorg ervoor dat de kop en de set
scheermesjes volledig droog zijn voordat u
ze er weer op monteert. Om ze te drogen,
gebruikt u een zachte doek.
Het is ook mogelijk om het hoofddeel van
het toestel met een zachte doek te reinigen.
Gebruik in geen geval oplosmiddelen of
agressieve schoonmaakmiddelen.

BEPERKTE GARANTIE

IMPULSION®garandeert dat dit product
geen onderdelen met gebreken en
fabricagefouten bevat voor een periode van
twee jaar vanaf de aankoopdatum, met
uitzondering van de onderstaande gevallen.
IMPULSION®dekt geen schade veroorzaakt
door een normale slijtage van dit product.
Deze garantie op een product van
IMPULSION® dekt geen schade, veroorzaakt
door een slecht of verkeerd gebruik van het
toestel, een ongeluk, het bevestigen van
niet-toegestane toebehoren, het aanpassen
van het product of om het even welke
andere omstandigheid, van welke aard ook,
waar IMPULSION® geen controle over heeft.
IMPULSION® kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor gevolgschade, niet-
rechtstreekse schade of specifieke schade
van welke aard ook.
Alle garanties die impliciet te maken hebben
met de geschiktheid van het product
zijn beperkt tot een periode van twee
jaar, te rekenen vanaf de oorspronkelijke
aankoopdatum in zover een aankoopsbewijs
voorgelegd kan worden.
Na ontvangst zal IMPULSION® het toestel
herstellen of vervangen, naargelang
het geval, en zal het u nadien ook
terugsturen. De garantie wordt enkel
uitgeoefend via het IMPULSION® Service
Center. Elke onderhoudsactiviteit op dit
product die wordt toevertrouwd aan
elke andere persoon dan iemand van het
IMPULSION®Service Center annuleert deze
garantie.

iMPUlsion

Zoning de Cornémont
rue de la Légende, 55
B-4141 LOUVEIGNE
BELGIUM
Tél. +32 (0)4 360 00 11
www.impulsion.tv
SHAVER DS01
3436_bG!
scheermesjes volledig droog zijn voordat u
het toestel met een zachte doek te reinigen.
fabricagefouten bevat voor een periode van
uitzondering van de onderstaande gevallen.
IMPULSION®dekt geen schade veroorzaakt
IMPULSION® dekt geen schade, veroorzaakt
door een slecht of verkeerd gebruik van het
andere omstandigheid, van welke aard ook,
1
x
A
A
1
.
5
V
V
N
o
s
e
&
e
a
r
s
h
a
v
e
r
DUO SHAVER
1
2
3
4
5
A
B
6

Vea el manual de Impulsion DS01 aquí, de forma gratuita. Este manual pertenece a la categoría Afeitadoras de precisión para nariz y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 8.9. Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Inglés. ¿Tiene alguna pregunta sobre Impulsion DS01 o necesita ayuda? Haz tu pregunta aquí

¿Necesita ayuda?

¿Tienes alguna pregunta sobre el Impulsion y no encuentras la respuesta en el manual? Haz tu pregunta aquí. Describe de forma clara y completa tu problema y haz tu pregunta. Cuanto mejor expliques el problema y formules tu pregunta, más fácil será para otros propietarios de dispositivos Impulsion proporcionarte una respuesta útil.

Número de preguntas: 0

General
Impulsion
DS01
Afeitadora de precisión para nariz
Inglés
Manual de usuario (PDF)

¿No encuentras la respuesta a tu pregunta en el manual? Puede que encuentres lo que buscas en la sección de preguntas frecuentes sobre el Impulsion DS01 más abajo.

¿Tu pregunta no está en la lista? Haz tu pregunta aquí

No hay resultados