Konig SAS-CAM2210

Konig SAS-CAM2210 manual

(1)
 • Description English
  1. Lens The lens is used to record video.
  2. Focus adjustment screw Use the supplied screwdriver to adjust the focus.
  3. Zoom adjustment screw Use the supplied screwdriver to adjust the zoom.
  SAS-CAM4100 / SAS-CAM4110 / SAS-CAM4200 / SAS-CAM4210
  4. Menu/Enter button
  Up/down buttons
  Left/rights buttons
  Press the button to access/exit the menu or to conrm the selection.
  Press the buttons to move up and down in the menu.
  Press the buttons to move up or down a level in the menu.
  OSD menu (g. C)
  The OSD menu is available for the following models:
  SAS-CAM4100 / SAS-CAM4110 / SAS-CAM4200 / SAS-CAM4210.
  Refer to the table for the OSD menu structure.
  Technical data
  SAS-CAM2100
  SAS-CAM2110
  SAS-CAM3100
  SAS-CAM3110
  SAS-CAM4100
  SAS-CAM4110
  Input voltage 12 V DC 12 V DC 12 V DC
  Lens Varifocal, 2.8 - 12 mm Varifocal, 2.8 - 12 mm Varifocal, 2.8 - 12 mm
  Image sensor 1/3” DIS 1/3” DIS HAD 1/3” Sony HAD CCD
  Digital Signal Processor (DSP) DIS DIS Sony Eo
  Infrared LEDs 42x 42x 42x
  Horizontal resolution 700 TVL 1000 TVL 700 TVL
  Video output 1.0 Vp-p @75 Ω 1.0 Vp-p @75 Ω 1.0 Vp-p @75 Ω
  Signal-to-noise ratio (SNR) > 52 dB > 52 dB > 52 dB
  Minimum illumination 0 lx 0 lx 0 lx
  Gamma correction 0.45 0.45 0.45
  White balance Automatic Automatic Automatic
  Backlight compensation Automatic Automatic Automatic
  Automatic exposure 1/50 ~ 1/100000 s 1/50 ~ 1/100000 s 1/50 ~ 1/100000 s
  IP rating IP66 IP66 IP66
  Operating temperature -10 °C ~ 50 °C -10 °C ~ 50 °C -10 °C ~ 50 °C
  Dimensions 70 x 249 mm 70 x 249 mm 70 x 249 mm
  Weight 0.67 kg 0.67 kg 0.67 kg
  SAS-CAM2200
  SAS-CAM2210
  SAS-CAM3200
  SAS-CAM3210
  SAS-CAM4200
  SAS-CAM4210
  Input voltage 12 V DC 12 V DC 12 V DC
  Lens Varifocal, 2.8 - 12 mm Varifocal, 2.8 - 12 mm Varifocal, 2.8 - 12 mm
  Image sensor 1/3” DIS 1/3” DIS HAD 1/3” Sony HAD CCD
  Digital Signal Processor (DSP) DIS DIS Sony Eo
  Infrared LEDs 36x 36x 36x
  Horizontal resolution 700 TVL 1000 TVL 700 TVL
  Video output 1.0 Vp-p @75 Ω 1.0 Vp-p @75 Ω 1.0 Vp-p @75 Ω
  Signal-to-noise ratio (SNR) > 52 dB > 52 dB > 52 dB
  Minimum illumination 0 lx 0 lx 0 lx
  Gamma correction 0.45 0.45 0.45
  White balance Automatic Automatic Automatic
  Backlight compensation Automatic Automatic Automatic
  Automatic exposure 1/50 ~ 1/100000 s 1/50 ~ 1/100000 s 1/50 ~ 1/100000 s
  IP rating IP66 IP66 IP66
  Operating temperature -10 °C ~ 50 °C -10 °C ~ 50 °C -10 °C ~ 50 °C
  Dimensions 133 x 85 mm 133 x 85 mm 133 x 85 mm
  Weight 0.60 kg 0.60 kg 0.60 kg
  Safety
  To reduce risk of electric shock, this product should only be opened by an authorized technician
  when service is required.
  Disconnect the product from the mains and other equipment if a problem should occur.
  Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
  Only use the device for its intended purposes. Do not use the device for other purposes than
  described in the manual.
  Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged or defective,
  replace the device immediately.
  Do not expose the device to water or moisture.
  Cleaning and maintenance
  Warning!
  Do not use cleaning solvents or abrasives.
  Do not clean the inside of the device.
  Do not attempt to repair the device. If the device does not operate correctly, replace it with a new
  device.
  Clean the outside of the device using a soft, damp cloth.
  Beschrijving Nederlands
  1. Lens De lens wordt gebruikt om video op te nemen.
  2. Focusschroef Gebruik de bijgeleverde schroevendraaier om de focus aan te passen.
  3. Zoomschroef Gebruik de bijgeleverde schroevendraaier om de zoom aan te passen.
  SAS-CAM4100 / SAS-CAM4110 / SAS-CAM4200 / SAS-CAM4210
  4. Menu/Enter-knop
  Omhoog/omlaag-
  knoppen
  Links/rechts-knoppen
  Druk op de knop om het menu te openen/sluiten of om de selectie te bevestigen.
  Druk op de knoppen om omhoog en omlaag te gaan in het menu.
  Druk op de knoppen om een niveau omhoog of omlaag te gaan in het menu.
  OSD-menu (g. C)
  Het OSD-menu is beschikbaar voor de volgende modellen:
  SAS-CAM4100 / SAS-CAM4110 / SAS-CAM4200 / SAS-CAM4210.
  Raadpleeg de tabel voor de structuur van het OSD-menu.
  Technische gegevens
  SAS-CAM2100
  SAS-CAM2110
  SAS-CAM3100
  SAS-CAM3110
  SAS-CAM4100
  SAS-CAM4110
  Ingangsspanning 12 V DC 12 V DC 12 V DC
  Lens Varifocaal, 2,8 - 12 mm Varifocaal, 2,8 - 12 mm Varifocaal, 2,8 - 12 mm
  Beeldsensor 1/3” DIS 1/3” DIS HAD 1/3” Sony HAD CCD
  Digitale signaalprocessor (DSP) DIS DIS Sony Eo
  Infrarood-LED's 42x 42x 42x
  Horizontale resolutie 700 TVL 1000 TVL 700 TVL
  Video-uitgang 1.0 Vp-p @75 Ω 1.0 Vp-p @75 Ω 1.0 Vp-p @75 Ω
  Signaal-ruisverhouding (SNR) > 52 dB > 52 dB > 52 dB
  Minimale verlichting 0 lx 0 lx 0 lx
  Gammacorrectie 0,45 0,45 0,45
  Witbalans Automatisch Automatisch Automatisch
  Tegenlichtcompensatie Automatisch Automatisch Automatisch
  Automatische belichting 1/50 ~ 1/100000 s 1/50 ~ 1/100000 s 1/50 ~ 1/100000 s
  IP-graad IP66 IP66 IP66
  Bedrijfstemperatuur -10 °C ~ 50 °C -10 °C ~ 50 °C -10 °C ~ 50 °C
  Afmetingen 70 x 249 mm 70 x 249 mm 70 x 249 mm
  Gewicht 0,67 kg 0,67 kg 0,67 kg
  SAS-CAM2200
  SAS-CAM2210
  SAS-CAM3200
  SAS-CAM3210
  SAS-CAM4200
  SAS-CAM4210
  Ingangsspanning 12 V DC 12 V DC 12 V DC
  Lens Varifocaal, 2,8 - 12 mm Varifocaal, 2,8 - 12 mm Varifocaal, 2,8 - 12 mm
  Beeldsensor 1/3” DIS 1/3” DIS HAD 1/3” Sony HAD CCD
  Digitale signaalprocessor (DSP) DIS DIS Sony Eo
  Infrarood-LED's 36x 36x 36x
  Horizontale resolutie 700 TVL 1000 TVL 700 TVL
  Video-uitgang 1.0 Vp-p @75 Ω 1.0 Vp-p @75 Ω 1.0 Vp-p @75 Ω
  Signaal-ruisverhouding (SNR) > 52 dB > 52 dB > 52 dB
  Minimale verlichting 0 lx 0 lx 0 lx
  Gammacorrectie 0,45 0,45 0,45
  Witbalans Automatisch Automatisch Automatisch
  Compensatie backlight Automatisch Automatisch Automatisch
  Automatische belichting 1/50 ~ 1/100000 s 1/50 ~ 1/100000 s 1/50 ~ 1/100000 s
  IP-graad IP66 IP66 IP66
  Bedrijfstemperatuur -10 °C ~ 50 °C -10 °C ~ 50 °C -10 °C ~ 50 °C
  Afmetingen 133 x 85 mm 133 x 85 mm 133 x 85 mm
  Gewicht 0,60 kg 0,60 kg 0,60 kg
  Veiligheid
  Dit product mag voor onderhoud alleen worden geopend door een erkend technicus om het
  risico op elektrische schokken te verkleinen.
  Koppel het product los van het stopcontact en van andere apparatuur als er zich problemen
  voordoen.
  Lees voor gebruik de handleiding aandachtig door. Bewaar de handleiding voor latere raadpleging.
  Gebruik het apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor
  andere doeleinden dan beschreven in de handleiding.
  Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of
  defect apparaat onmiddellijk.
  Stel het apparaat niet bloot aan water of vocht.
  Reiniging en onderhoud
  Waarschuwing!
  Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuurmiddelen.
  Reinig niet de binnenzijde van het apparaat.
  Probeer het apparaat niet te repareren. Indien het apparaat niet juist werkt, vervang het dan door
  een nieuw apparaat.
  Reinig de buitenkant van het apparaat met een zachte, droge doek.
  Beschreibung Deutsch
  1. Objektiv Das Objektiv wird zur Aufnahme von Video verwendet.
  2. Brennpunkteinstell-
  schraube
  Verwenden Sie den mitgelieferten Schraubendreher, um den Brennpunkt
  einzustellen.
  3. Zoom-Einstellschraube Verwenden Sie den mitgelieferten Schraubendreher, um den Zoom einzustellen.
  SAS-CAM4100 / SAS-CAM4110 / SAS-CAM4200 / SAS-CAM4210
  4. Menü-/Enter-Taste
  Auf-/Ab-Tasten
  Links-/Rechts-Tasten
  Drücken Sie auf die Taste, um das Menü aufzurufen / zu verlassen oder um die
  Auswahl zu bestätigen.
  Drücken Sie auf die Tasten, um sich im Menü nach oben oder unten zu bewegen.
  Drücken Sie auf die Tasten, um sich im Menü eine Ebene nach oben oder unten zu
  bewegen.
  OSD-Menü (Abb. C)
  Das OSD-Menü steht bei folgenden Modellen zur Verfügung:
  SAS-CAM4100 / SAS-CAM4110 / SAS-CAM4200 / SAS-CAM4210.
  Die Struktur des OSD-Menüs können Sie der Tabelle entnehmen.
  Technische Daten
  SAS-CAM2100
  SAS-CAM2110
  SAS-CAM3100
  SAS-CAM3110
  SAS-CAM4100
  SAS-CAM4110
  Eingangsspannung 12 V DC 12 V DC 12 V DC
  Objektiv
  Variable Brennweite, 2,8
  - 12 mm
  Variable Brennweite, 2,8
  - 12 mm
  Variable Brennweite, 2,8
  - 12 mm
  Bildsensor 1/3” DIS 1/3” DIS HAD 1/3” Sony HAD CCD
  Digitaler Signalprozessor (DSP) DIS DIS Sony Eo
  Infrarot-LEDs 42x 42x 42x
  Horizontale Auösung 700 TVL 1000 TVL 700 TVL
  Videoausgang 1,0 Vp-p @75 Ω 1,0 Vp-p @75 Ω 1,0 Vp-p @75 Ω
  Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) > 52 dB > 52 dB > 52 dB
  Mindestlichtstärke 0 lx 0 lx 0 lx
  Gammakorrektur 0,45 0,45 0,45
  Weißabgleich Automatisch Automatisch Automatisch
  Gegenlichtkompensation Automatisch Automatisch Automatisch
  Automatische Belichtung 1/50 ~ 1/100000 s 1/50 ~ 1/100000 s 1/50 ~ 1/100000 s
  IP-Schutzklasse IP66 IP66 IP66
  Betriebstemperatur -10°C bis 50 °C -10°C bis 50 °C -10°C bis 50 °C
  Abmessungen 70 x 249 mm 70 x 249 mm 70 x 249 mm
  Gewicht 0,67 kg 0,67 kg 0,67 kg
  SAS-CAM2200
  SAS-CAM2210
  SAS-CAM3200
  SAS-CAM3210
  SAS-CAM4200
  SAS-CAM4210
  Eingangsspannung 12 V DC 12 V DC 12 V DC
  Objektiv
  Variable Brennweite, 2,8
  - 12 mm
  Variable Brennweite, 2,8
  - 12 mm
  Variable Brennweite, 2,8
  - 12 mm
  Bildsensor 1/3” DIS 1/3” DIS HAD 1/3” Sony HAD CCD
  Digitaler Signalprozessor (DSP) DIS DIS Sony Eo
  Infrarot-LEDs 36x 36x 36x
  Horizontale Auösung 700 TVL 1000 TVL 700 TVL
  Videoausgang 1,0 Vp-p @75 Ω 1,0 Vp-p @75 Ω 1,0 Vp-p @75 Ω
  Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) > 52 dB > 52 dB > 52 dB
  Mindestlichtstärke 0 lx 0 lx 0 lx
  Gammakorrektur 0,45 0,45 0,45
  Weißabgleich Automatisch Automatisch Automatisch
  Gegenlichtkompensation Automatisch Automatisch Automatisch
  Automatische Belichtung 1/50 ~ 1/100000 s 1/50 ~ 1/100000 s 1/50 ~ 1/100000 s
  IP-Schutzklasse IP66 IP66 IP66
  Betriebstemperatur -10°C bis 50 °C -10°C bis 50 °C -10°C bis 50 °C
  Abmessungen 133 x 85 mm 133 x 85 mm 133 x 85 mm
  Gewicht 0,60 kg 0,60 kg 0,60 kg
  Sicherheit
  Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, sollte dieses Produkt bei erforderlichen
  Servicearbeiten ausschließlich von einem autorisierten Techniker geönet werden.
  Bei Problemen trennen Sie das Gerät bitte von der Spannungsversorgung und von anderen Geräten.
  Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch genau durch. Bitte bewahren Sie die
  Bedienungsanleitung zur späteren Bezugnahme auf.
  Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß. Verwenden Sie das Gerät nur für den in dieser
  Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.
  Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt
  oder defekt, erneuern Sie es unverzüglich.
  Setzen Sie das Gerät keinem Wasser und keiner Feuchtigkeit aus.
  Reinigung und Pege
  Warnung!
  Verwenden Sie keine Lösungs- oder Scheuermittel.
  Reinigen Sie das Gerät nicht von innen.
  Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht einwandfrei arbeitet, tauschen
  Sie es gegen ein neues aus.
  Reinigen Sie das Äußere des Geräts mit einem weichen feuchten Tuch.
  Descripción Español
  1. Lente La lente se utiliza para grabar vídeo.
  2. Tornillo de ajuste de
  enfoque
  Utilice el destornillador suministrado para ajustar el enfoque.
  3. Tornillo de ajuste de zoom Utilice el destornillador suministrado para ajustar el zoom.
  SAS-CAM4100 / SAS-CAM4110 / SAS-CAM4200 / SAS-CAM4210
  4. Botones Menú/Intro
  Botones arriba/abajo
  Botones derecha/izquierda
  Pulse el botón para entrar/salir del menú o para conrmar la selección.
  Pulse los botones para moverse arriba y abajo en el menú.
  Pulse los botones para moverse arriba o abajo un nivel en el menú.
  Menú en pantalla (g. C)
  El menú en pantalla se encuentra disponible para los siguientes modelos:
  SAS-CAM4100 / SAS-CAM4110 / SAS-CAM4200 / SAS-CAM4210.
  Consulte la tabla para conocer la estructura del menú en pantalla.
  Datos técnicos
  SAS-CAM2100
  SAS-CAM2110
  SAS-CAM3100
  SAS-CAM3110
  SAS-CAM4100
  SAS-CAM4110
  Tensión de entrada 12 V CC 12 V CC 12 V CC
  Lente Varifocal, 2,8 - 12 mm Varifocal, 2,8 - 12 mm Varifocal, 2,8 - 12 mm
  Sensor de imagen 1/3” DIS 1/3” DIS HAD 1/3” Sony HAD CCD
  Procesador de señal digital
  (DSP)
  DIS DIS Sony Eo
  LED infrarrojos 42x 42x 42x
  Resolución horizontal 700 TVL 1000 TVL 700 TVL
  Salida de vídeo 1,0 Vp-p @75 Ω 1,0 Vp-p @75 Ω 1,0 Vp-p @75 Ω
  Relación señal a ruido (SNR) > 52 dB > 52 dB > 52 dB
  Iluminación mínima 0 lx 0 lx 0 lx
  Corrección gamma 0,45 0,45 0,45
  Balance de blancos Automático Automático Automático
  Compensación de luz de fondo Automático Automático Automático
  Exposición automática 1/50 ~ 1/100000 s 1/50 ~ 1/100000 s 1/50 ~ 1/100000 s
  Clasicación IP IP66 IP66 IP66
  Temperatura de
  funcionamiento
  -10 °C ~ 50 °C -10 °C ~ 50 °C -10 °C ~ 50 °C
  Dimensiones 70 x 249 mm 70 x 249 mm 70 x 249 mm
  Peso 0,67 kg 0,67 kg 0,67 kg
  SAS-CAM2200
  SAS-CAM2210
  SAS-CAM3200
  SAS-CAM3210
  SAS-CAM4200
  SAS-CAM4210
  Tensión de entrada 12 V CC 12 V CC 12 V CC
  Lente Varifocal, 2,8 - 12 mm Varifocal, 2,8 - 12 mm Varifocal, 2,8 - 12 mm
  Sensor de imagen 1/3” DIS 1/3” DIS HAD 1/3” Sony HAD CCD
  Procesador de señal digital
  (DSP)
  DIS DIS Sony Eo
  LED infrarrojos 36x 36x 36x
  Resolución horizontal 700 TVL 1000 TVL 700 TVL
  Salida de vídeo 1,0 Vp-p @75 Ω 1,0 Vp-p @75 Ω 1,0 Vp-p @75 Ω
  Relación señal a ruido (SNR) > 52 dB > 52 dB > 52 dB
  Iluminación mínima 0 lx 0 lx 0 lx
  Corrección gamma 0,45 0,45 0,45
  Balance de blancos Automático Automático Automático
  Compensación de luz de fondo Automático Automático Automático
  Exposición automática 1/50 ~ 1/100000 s 1/50 ~ 1/100000 s 1/50 ~ 1/100000 s
  Clasicación IP IP66 IP66 IP66
  Temperatura de
  funcionamiento
  -10 °C ~ 50 °C -10 °C ~ 50 °C -10 °C ~ 50 °C
  Dimensiones 133 x 85 mm 133 x 85 mm 133 x 85 mm
  Peso 0,60 kg 0,60 kg 0,60 kg
  Seguridad
  Para reducir el peligro de descarga eléctrica, este producto sólo debería abrirlo un técnico
  autorizado cuando necesite reparación.
  Desconecte el producto de la toma de corriente y de los otros equipos si ocurriera algún problema.
  Lea el manual detenidamente antes del uso. Conserve el manual en caso de futura necesidad.
  Utilice el dispositivo únicamente para su uso previsto. No utilice el dispositivo con una nalidad
  distinta a la descrita en el manual.
  No utilice el dispositivo si alguna pieza ha sufrido daños o tiene un defecto. Si el dispositivo ha
  sufrido daños o tiene un defecto, sustitúyalo inmediatamente.
  No exponga el dispositivo al agua ni a la humedad.
  Limpieza y mantenimiento
  ¡Advertencia!
  No utilice disolventes de limpieza ni productos abrasivos.
  No limpie el interior del dispositivo.
  No intente reparar el dispositivo. Si el dispositivo no funciona correctamente, sustitúyalo por uno nuevo.
  Limpie el exterior del dispositivo con un paño suave humedecido.
  Description Français
  1. Objectif L'objectif sert à enregistrer la vidéo.
  2. Vis de réglage de mise
  au point
  Utilisez le tournevis fourni an de mettre au point.
  3. Vis de réglage de zoom Utilisez le tournevis fourni an d'ajuster le zoom.
  SAS-CAM4100 / SAS-CAM4110 / SAS-CAM4200 / SAS-CAM4210
  4. Bouton Menu/Entrée
  Bouton haut/bas
  Boutons gauche/droite
  Appuyez sur le bouton pour accéder au menu ou en sortir, voire pour conrmer
  la sélection.
  Appuyez sur les boutons pour monter /descendre dans le menu.
  Appuyez sur les boutons pour monter /descendre d'un niveau dans le menu.
  Menu OSD (g. C)
  Le menu OSD est disponible sur les modèles suivants:
  SAS-CAM4100 / SAS-CAM4110 / SAS-CAM4200 / SAS-CAM4210.
  Consultez la table pour la structure du menu OSD.
  Caractéristiques techniques
  SAS-CAM2100
  SAS-CAM2110
  SAS-CAM3100
  SAS-CAM3110
  SAS-CAM4100
  SAS-CAM4110
  Tension d'entrée 12 V CC 12 V CC 12 V CC
  Objectif
  Focale variable, 2,8 - 12
  mm
  Focale variable, 2,8 - 12
  mm
  Focale variable, 2,8 - 12
  mm
  Capteur d’image 1/3” DIS 1/3” DIS HAD 1/3” Sony HAD CCD
  Processeur de traitement de
  signal numérique (DSP)
  DIS DIS Sony Eo
  LED infrarouges 42x 42x 42x
  Résolution horizontale 700 TVL (Lignes TV) 1000 TVL (Lignes TV) 700 TVL (Lignes TV)
  Sortie vidéo 1,0 Vp-p @75 Ω 1,0 Vp-p @75 Ω 1,0 Vp-p @75 Ω
  Rapport signal-bruit (SNR) > 52 dB > 52 dB > 52 dB
  Illumination minimum 0 lx 0 lx 0 lx
  Correction gamma 0,45 0,45 0,45
  Équilibre des blancs Automatique Automatique Automatique
  Correction du rétroéclairage Automatique Automatique Automatique
  Exposition automatique 1/50 ~ 1/100000 s 1/50 ~ 1/100000 s 1/50 ~ 1/100000 s
  Classe IP IP66 IP66 IP66
  Température de
  fonctionnement
  -10 °C ~ 50 °C -10 °C ~ 50 °C -10 °C ~ 50 °C
  Dimensions 70 x 249 mm 70 x 249 mm 70 x 249 mm
  Poids 0,67 kg 0,67 kg 0,67 kg
  SAS-CAM2200
  SAS-CAM2210
  SAS-CAM3200
  SAS-CAM3210
  SAS-CAM4200
  SAS-CAM4210
  Tension d'entrée 12 V CC 12 V CC 12 V CC
  Objectif
  Focale variable, 2,8 - 12
  mm
  Focale variable, 2,8 - 12
  mm
  Focale variable, 2,8 - 12
  mm
  Capteur d’image 1/3” DIS 1/3” DIS HAD 1/3” Sony HAD CCD
  Processeur de traitement de
  signal numérique (DSP)
  DIS DIS Sony Eo
  LED infrarouges 36x 36x 36x
  Résolution horizontale 700 TVL (Lignes TV) 1000 TVL (Lignes TV) 700 TVL (Lignes TV)
  Sortie vidéo 1,0 Vp-p @75 Ω 1,0 Vp-p @75 Ω 1,0 Vp-p @75 Ω
  Rapport signal-bruit (SNR) > 52 dB > 52 dB > 52 dB
  Illumination minimum 0 lx 0 lx 0 lx
  Correction gamma 0,45 0,45 0,45
  Équilibre des blancs Automatique Automatique Automatique
  Correction du rétroéclairage Automatique Automatique Automatique
  Exposition automatique 1/50 ~ 1/100000 s 1/50 ~ 1/100000 s 1/50 ~ 1/100000 s
  Classe IP IP66 IP66 IP66
  Température de
  fonctionnement
  -10 °C ~ 50 °C -10 °C ~ 50 °C -10 °C ~ 50 °C
  Dimensions 133 x 85 mm 133 x 85 mm 133 x 85 mm
  Poids 0,60 kg 0,60 kg 0,60 kg
  Sécurité
  Pour réduire le risque de choc électrique, ce produit doit être ouvert uniquement par un
  technicien qualié si une réparation s’impose.
  Débranchez l’appareil et les autres équipements du secteur s’il y a un problème.
  Lisez attentivement le manuel avant usage. Conservez le manuel pour toute référence ultérieure.
  Utilisez l’appareil uniquement pour son usage prévu. N’utilisez pas l’appareil à d’autres ns que
  celles décrites dans le manuel.
  N’utilisez pas l’appareil si une pièce quelconque est endommagée ou défectueuse. Si l’appareil
  est endommagé ou défectueux, remplacez-le immédiatement.
  N’exposez pas l’appareil à l’eau ou à l’humidité.
  Nettoyage et entretien
  Avertissement !
  N’utilisez pas de solvants ni de produits abrasifs.
  Ne nettoyez pas l’intérieur de l’appareil.
  Ne tentez pas de réparer l’appareil. Si l’appareil fonctionne mal, remplacez-le par un neuf.
  Nettoyez l’extérieur de l’appareil avec un chion doux et humide.
  Descrizione Italiano
  1. Obiettivo L'obiettivo consente di registrare video.
  2. Vite di regolazione del
  fuoco
  Utilizzare il cacciavite in dotazione per regolare il fuoco.
  3. Vite di regolazione dello
  zoom
  Utilizzare il cacciavite in dotazione per regolare lo zoom.
  SAS-CAM4100 / SAS-CAM4110 / SAS-CAM4200 / SAS-CAM4210
  4. Pulsante Menu/Invio
  Pulsanti Su/giù
  Pulsanti Sinistra/destra
  Premere questo pulsante per accedere al menu o uscire da quest'ultimo o per
  confermare la selezione.
  Premere questi pulsanti per spostarsi in alto o in basso nel menu.
  Premere questi pulsanti per passare alla pagina precedente o successiva in un
  menu.
  Menu OSD (g. C)
  Il menu OSD è disponibile nei seguenti modelli:
  SAS-CAM4100 / SAS-CAM4110 / SAS-CAM4200 / SAS-CAM4210.
  Per la struttura del menu OSD fare riferimento alla tabella.
  Dati tecnici
  SAS-CAM2100
  SAS-CAM2110
  SAS-CAM3100
  SAS-CAM3110
  SAS-CAM4100
  SAS-CAM4110
  Tensione di ingresso 12 V CC 12 V CC 12 V CC
  Obiettivo Multifocale, 2,8 - 12 mm Multifocale, 2,8 - 12 mm Multifocale, 2,8 - 12 mm
  Sensore immagine 1/3” DIS 1/3” DIS HAD 1/3” Sony HAD CCD
  Processore segnale digitale
  (DSP)
  DIS DIS Sony Eo
  LED infrarossi 42x 42x 42x
  Risoluzione orizzontale 700 TVL 1000 TVL 700 TVL
  Uscita video 1,0 Vp-p a 75 Ω 1,0 Vp-p a 75 Ω 1,0 Vp-p a 75 Ω
  Rapporto segnale-rumore
  (SNR)
  > 52 dB > 52 dB > 52 dB
  Illuminazione minima 0 lx 0 lx 0 lx
  Correzione gamma 0,45 0,45 0,45
  Bilanciamento del bianco Automatico Automatico Automatico
  Compensazione della
  retroilluminazione
  Automatica Automatica Automatica
  Esposizione automatica 1/50 ~ 1/100000 s 1/50 ~ 1/100000 s 1/50 ~ 1/100000 s
  Classe IP nominale IP66 IP66 IP66
  Temperatura di funzionamento -10 °C ~ 50 °C -10 °C ~ 50 °C -10 °C ~ 50 °C
  Dimensioni 70 x 249 mm 70 x 249 mm 70 x 249 mm
  Peso 0,67 kg 0,67 kg 0,67 kg
  SAS-CAM2200
  SAS-CAM2210
  SAS-CAM3200
  SAS-CAM3210
  SAS-CAM4200
  SAS-CAM4210
  Tensione di ingresso 12 V CC 12 V CC 12 V CC
  Obiettivo Multifocale, 2,8 - 12 mm Multifocale, 2,8 - 12 mm Multifocale, 2,8 - 12 mm
  Sensore immagine 1/3” DIS 1/3” DIS HAD 1/3” Sony HAD CCD
  Processore segnale digitale
  (DSP)
  DIS DIS Sony Eo
  LED infrarossi 36x 36x 36x
  Risoluzione orizzontale 700 TVL 1000 TVL 700 TVL
  Uscita video 1,0 Vp-p a 75 Ω 1,0 Vp-p a 75 Ω 1,0 Vp-p a 75 Ω
  Rapporto segnale-rumore
  (SNR)
  > 52 dB > 52 dB > 52 dB
  Illuminazione minima 0 lx 0 lx 0 lx
  Correzione gamma 0,45 0,45 0,45
  Bilanciamento del bianco Automatico Automatico Automatico
  Compensazione della
  retroilluminazione
  Automatica Automatica Automatica
  Esposizione automatica 1/50 ~ 1/100000 s 1/50 ~ 1/100000 s 1/50 ~ 1/100000 s
  Classe IP nominale IP66 IP66 IP66
  Temperatura di funzionamento -10 °C ~ 50 °C -10 °C ~ 50 °C -10 °C ~ 50 °C
  Dimensioni 133 x 85 mm 133 x 85 mm 133 x 85 mm
  Peso 0,60 kg 0,60 kg 0,60 kg
  Sicurezza
  Per ridurre il rischio di scosse elettriche, il presente prodotto deve essere aperto solo da un
  tecnico autorizzato, nel caso sia necessario ripararlo.
  Scollegare il prodotto dall’alimentazione e da altri apparecchi se dovesse esserci un problema.
  Leggere il manuale con attenzione prima dell’uso. Conservare il manuale per riferimenti futuri.
  Utilizzare il dispositivo solo per gli scopi previsti. Non utilizzare il dispositivo per scopi diversi da
  quelli descritti nel manuale.
  Non utilizzare il dispositivo se presenta parti difettose. Se il dispositivo è danneggiato o difettoso,
  sostituirlo immediatamente.
  Non esporre il dispositivo ad acqua o umidità.
  Pulizia e manutenzione
  Attenzione!
  Non utilizzare solventi detergenti o abrasivi.
  Non pulire l’interno del dispositivo.
  Non cercare di riparare il dispositivo. Se il dispositivo non funziona correttamente, sostituirlo con
  uno nuovo.
  Pulire l’esterno del dispositivo con un panno morbido e umido.
  Descrição Português
  1. Objectiva A objectiva é utilizada para gravar vídeo.
  2. Parafuso de ajuste do foco Utilize a chave de fendas fornecida para ajustar o foco.
  3. Parafuso de ajuste de
  zoom
  Utilize a chave de fendas fornecida para ajustar o zoom.
  SAS-CAM4100 / SAS-CAM4110 / SAS-CAM4200 / SAS-CAM4210
  4. Botão Menu/Aceitar
  Botões para cima/para
  baixo
  Botões para a esquerda/
  direita
  Prima o botão para aceder/sair do menu ou para conrmar a selecção.
  Prima os botões para se deslocar para cima e para baixo no menu.
  Prima os botões para se deslocar para cima ou para baixo um nível no menu.
  Menu OSD (g. C)
  O menu OSD está disponível para os seguintes modelos:
  SAS-CAM4100 / SAS-CAM4110 / SAS-CAM4200 / SAS-CAM4210.
  Consulte a estrutura do menu OSD na tabela.
  Dados técnicos
  SAS-CAM2100
  SAS-CAM2110
  SAS-CAM3100
  SAS-CAM3110
  SAS-CAM4100
  SAS-CAM4110
  Tensão de entrada 12 V CC 12 V CC 12 V CC
  Objectiva Varifocal, 2,8 - 12 mm Varifocal, 2,8 - 12 mm Varifocal, 2,8 - 12 mm
  Sensor de imagem: 1/3” DIS 1/3” DIS HAD 1/3” Sony HAD CCD
  Processador de Sinais Digitais
  (DSP)
  DIS DIS Sony Eo
  LEDs Infravermelhos 42x 42x 42x
  Resolução horizontal 700 TVL 1000 TVL 700 TVL
  Saída de vídeo 1,0 Vp-p @75 Ω 1,0 Vp-p @75 Ω 1,0 Vp-p @75 Ω
  Relação sinal/ruído (SNR) > 52 dB > 52 dB > 52 dB
  Iluminação mínima 0 lx 0 lx 0 lx
  Correcção gama 0,45 0,45 0,45
  Equilíbrio de brancos Automático Automático Automático
  Compensação da
  retroiluminação
  Automática Automática Automática
  Exposição automática 1/50 ~ 1/100000 s 1/50 ~ 1/100000 s 1/50 ~ 1/100000 s
  Classicação IP IP66 IP66 IP66
  Temperatura de funcionamento -10 °C ~ 50 °C -10 °C ~ 50 °C -10 °C ~ 50 °C
  Dimensões 70 x 249 mm 70 x 249 mm 70 x 249 mm
  Peso 0,67 kg 0,67 kg 0,67 kg
  SAS-CAM2200
  SAS-CAM2210
  SAS-CAM3200
  SAS-CAM3210
  SAS-CAM4200
  SAS-CAM4210
  Tensão de entrada 12 V CC 12 V CC 12 V CC
  Objectiva Varifocal, 2,8 - 12 mm Varifocal, 2,8 - 12 mm Varifocal, 2,8 - 12 mm
  Sensor de imagem: 1/3” DIS 1/3” DIS HAD 1/3” Sony HAD CCD
  Processador de Sinais Digitais
  (DSP)
  DIS DIS Sony Eo
  LEDs Infravermelhos 36x 36x 36x
  Resolução horizontal 700 TVL 1000 TVL 700 TVL
  Saída de vídeo 1,0 Vp-p @75 Ω 1,0 Vp-p @75 Ω 1,0 Vp-p @75 Ω
  Relação sinal/ruído (SNR) > 52 dB > 52 dB > 52 dB
  Iluminação mínima 0 lx 0 lx 0 lx
  Correcção gama 0,45 0,45 0,45
  Equilíbrio de brancos Automático Automático Automático
  Compensação da
  retroiluminação
  Automática Automática Automática
  Exposição automática 1/50 ~ 1/100000 s 1/50 ~ 1/100000 s 1/50 ~ 1/100000 s
  Classicação IP IP66 IP66 IP66
  Temperatura de
  funcionamento
  -10 °C ~ 50 °C -10 °C ~ 50 °C -10 °C ~ 50 °C
  Dimensões 133 x 85 mm 133 x 85 mm 133 x 85 mm
  Peso 0,60 kg 0,60 kg 0,60 kg
  Segurança
  Quando necessitar de reparação e para reduzir o risco de choque eléctrico, este produto deve
  apenas ser aberto por um técnico autorizado.
  Desligue o produto da tomada de alimentação e outro equipamento se ocorrer um problema.
  Leia atentamente o manual de instruções antes de utilizar. Guarde o manual para consulta futura.
  Utilize o dispositivo apenas para a nalidade a que se destina. Não utilize o dispositivo para outras
  nalidades além das descritas no manual.
  Não utilize o dispositivo caso tenha alguma peça danicada ou com defeito. Se o dispositivo
  estiver danicado ou tenha defeito, substitua imediatamente o dispositivo.
  Não exponha o dispositivo a água ou humidade.
  Limpeza e manutenção
  Aviso!
  Não utilize solventes de limpeza ou produtos abrasivos.
  Não limpe o interior do dispositivo.
  Não tente reparar o dispositivo. Se o dispositivo não funcionar correctamente, substitua-o por um
  dispositivo novo.
  Limpe o exterior do dispositivo utilizando um pano húmido macio.
  Beskrivelse Dansk
  1. Linse Linsen bruges til at optage video.
  2. Fokusjusterende skrue Brug den medfølgende skruetrækker til at justere fokus.
  3. Zoomjusterende skrue Brug den medfølgende skruetrækker til at justere zoom.
  SAS-CAM4100 / SAS-CAM4110 / SAS-CAM4200 / SAS-CAM4210
  4. Menu/Enter-knap
  Op/ned-knapper
  Venstre/Højre-knapper
  Tryk på knappen for at åbne/forlade menuen eller bekræfte et valg.
  Tryk på knapperne for at bevæge dig op og ned i menuen.
  Tryk på knapperne for at bevæge dig et niveau op eller ned i menuen.
  OSD-menu (g. C)
  OSD-menuen er tilgængelig i følgende modeller:
  SAS-CAM4100 / SAS-CAM4110 / SAS-CAM4200 / SAS-CAM4210.
  Se tabellen for OSD-menuens struktur.
  Tekniske data
  SAS-CAM2100
  SAS-CAM2110
  SAS-CAM3100
  SAS-CAM3110
  SAS-CAM4100
  SAS-CAM4110
  Indgangsspænding 12 V DC 12 V DC 12 V DC
  Linse Varifocal, 2,8 - 12 mm Varifocal, 2,8 - 12 mm Varifocal, 2,8 - 12 mm
  Billedsensor 1/3” DIS 1/3” DIS HAD 1/3” Sony HAD CCD
  Digital signalprocessor (DSP) DIS DIS Sony Eo
  Infrarøde LED'er 42x 42x 42x
  Horisontal opløsning 700 TVL 1000 TVL 700 TVL
  Video-output 1.0 Vp-p @75 Ω 1.0 Vp-p @75 Ω 1.0 Vp-p @75 Ω
  Signal-til-støj-forhold (SNR) > 52 dB > 52 dB > 52 dB
  Minimum belysning 0 lx 0 lx 0 lx
  Gamma-korrektion 0,45 0,45 0,45
  Hvidbalance Automatisk Automatisk Automatisk
  Baggrundsbelysning Automatisk Automatisk Automatisk
  Automatisk eksponering 1/50 ~ 1/100000 s 1/50 ~ 1/100000 s 1/50 ~ 1/100000 s
  IP-klassicering IP66 IP66 IP66
  Driftstemperatur -10 °C ~ 50 °C -10 °C ~ 50 °C -10 °C ~ 50 °C
  Dimensioner 70 x 249 mm 70 x 249 mm 70 x 249 mm
  Vægt 0,67 kg 0,67 kg 0,67 kg
  SAS-CAM2200
  SAS-CAM2210
  SAS-CAM3200
  SAS-CAM3210
  SAS-CAM4200
  SAS-CAM4210
  Indgangsspænding 12 V DC 12 V DC 12 V DC
  Linse Varifocal, 2,8 - 12 mm Varifocal, 2,8 - 12 mm Varifocal, 2,8 - 12 mm
  Billedsensor 1/3” DIS 1/3” DIS HAD 1/3” Sony HAD CCD
  Digital signalprocessor (DSP) DIS DIS Sony Eo
  Infrarøde LED'er 36x 36x 36x
  Horisontal opløsning 700 TVL 1000 TVL 700 TVL
  Video-output 1.0 Vp-p @75 Ω 1.0 Vp-p @75 Ω 1.0 Vp-p @75 Ω
  Signal-til-støj-forhold (SNR) > 52 dB > 52 dB > 52 dB
  Minimum belysning 0 lx 0 lx 0 lx
  Gamma-korrektion 0,45 0,45 0,45
  Hvidbalance Automatisk Automatisk Automatisk
  Baggrundsbelysning Automatisk Automatisk Automatisk
  Automatisk eksponering 1/50 ~ 1/100000 s 1/50 ~ 1/100000 s 1/50 ~ 1/100000 s
  IP-klassicering IP66 IP66 IP66
  Driftstemperatur -10 °C ~ 50 °C -10 °C ~ 50 °C -10 °C ~ 50 °C
  Dimensioner 133 x 85 mm 133 x 85 mm 133 x 85 mm
  Vægt 0,60 kg 0,60 kg 0,60 kg
  Sikkerhed
  For at nedsætte risikoen for elektrisk stød, må dette produkt kun åbnes af en autoriseret tekniker,
  når service er nødvendig.
  Tag produktet ud af stikkontakten og andet udstyr, hvis der opstår et problem.
  Læs vejledningen omhyggeligt inden apparatet tages i brug. Gem vejledningen til fremtidig brug.
  Brug kun apparatet til de tilsigtede formål. Brug ikke apparatet til andre formål end dem, som er
  beskrevet i vejledningen.
  Brug ikke apparatet, hvis det har beskadigede eller defekte dele. Hvis apparatet er beskadiget
  eller defekt, skal det omgående udskiftes.
  Udsæt ikke apparatet for vand eller fugt.
  Rengøring og vedligeholdelse
  Advarsel!
  Brug ikke opløsningsmidler eller slibende rengøringsmidler.
  Gør ikke apparatet rent indvendigt.
  Forsøg aldrig at reparere apparatet. Hvis apparatet ikke fungerer korrekt, skal det udskiftes med et nyt.
  Rengør apparatet udvendigt med en blød, fugtig klud.
  SAS-CAM2xxx / SAS-CAM3xxx / SAS-CAM4xxx
  Security camera
  SAS-CAMx2xx
  UP
  DN
  4
  2 3
  1
  A
  B
  Lens Auto / Manual
  Type: DC Drive / Video (Manual)
  Iris: Auto / 0 - 255
  Shutter / AGC Auto / Manual
  High luminance: Shut + Auto iris / Auto iris
  Brightness: 0 - 255
  Low luminance: AGC / O
  Brightness: x0.25 - x1
  White Balance ATW / Push lock / User 1 / User 2 / Anti CR / Manual / Push
  Backlight O / BLC / HLC
  Picture Adjust
  Mirror O / On
  Brightness 0 - 127
  Contrast 0 - 127
  Sharpness 0 - 127
  Hue 0 - 127
  Gain 0 - 127
  Defog O / On
  ATR
  Luminance Low / Medium / High
  Contrast Low / Medium / High
  Motion Detection
  O / On 0 - 127
  Detect sense O / On
  Block disp O / On / Enable
  Monitor area 1 - 4
  Top 0 - 288
  Bottom 0 - 288
  Left 0 - 468
  Right 0 - 468
  Privacy Zone O / On
  Area select: 1 - 4
  Top: 0 - 288
  Bottom: 0 - 288
  Left: 0 - 468
  Right: 0 - 468
  Color: 0 - 8
  Transparency: 0 / 1
  Mosaic: O / On
  Day / Night
  Color / B&W / Ext1 / Ext2 / Auto
  Auto
  Burst: O / On
  Delay control: 0 - 255
  Day-night setting: 0 - 255
  Night-day setting: 0 - 255
  Noise Reduction
  NR mode O / Y/C / Y / C
  Y level 0 - 15
  C level 0 - 15
  Camera ID O / On
  Synchronous Mode Internal sync
  Language English / French / German / Spanish / Portuguese / Dutch
  Reset
  C
  UP
  ZOOM
  FOCUS
  DOWN
  RIGHTLEFT
  4
  2
  3
  1
  SAS-CAMx1xx
Konig SAS-CAM2210

¿Necesita ayuda?

Número de preguntas: 0

¿Tiene alguna pregunta sobre Konig SAS-CAM2210 o necesita ayuda? Haga su pregunta aquí. Proporcione una descripción clara y completa del problema y su pregunta. Cuantos más detalles proporcione para su problema y pregunta, más fácil será para otros propietarios de Konig SAS-CAM2210 responder adecuadamente a su pregunta.

Vea el manual de Konig SAS-CAM2210 aquí, de forma gratuita. Este manual pertenece a la categoría Cámaras de vigilancia y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 7.5. Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Spaans, Portugees, Engels, Nederlands, Duits, Frans, Italiaans, Zweeds, Deens, Pools, Noors, Fins, Roemeens, Turks, Slowaaks, Grieks, Hongaars. ¿Tiene alguna pregunta sobre Konig SAS-CAM2210 o necesita ayuda? Haz tu pregunta aquí

Especificaciones de Konig SAS-CAM2210

General
Marca Konig
Modelo SAS-CAM2210
Producto Cámara de vigilancia
EAN 5412810218394
Idioma Spaans, Portugees, Engels, Nederlands, Duits, Frans, Italiaans, Zweeds, Deens, Pools, Noors, Fins, Roemeens, Turks, Slowaaks, Grieks, Hongaars
Tipo de archivo PDF
Diseño
Código IP (International Protection) IP66

Preguntas frecuentes

A continuación, encontrarás las preguntas más frecuentes sobre el Konig SAS-CAM2210 .

¿Tu pregunta no está en la lista? Haz tu pregunta aquí

ManualPDF.es

¿Busca un manual? ManualPDF.es asegura que encontrará el manual que está buscando en un abrir y cerrar de ojos. Nuestra base de datos contiene más de 1 millón de manuales en PDF de más de 10.000 marcas. Cada día añadimos los últimos manuales para que siempre encuentres el producto que buscas. Es muy sencillo: simplemente escriba el nombre de la marca y el tipo de producto en la barra de búsqueda y podrá ver instantáneamente el manual de su elección en línea de forma gratuita.

ManualPDF.es

© Copyright 2021 ManualPDF.es. Todos los derechos reservados.

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo.

Leer más