Panasonic DVD-LX9 manual

Panasonic DVD-LX9

El manual de Panasonic DVD-LX9 se puede ver a mano derecha. La descarga dura algunos momentos. La descarga de este manual es completamente gratuíta.

Marca
Panasonic
Modelo
DVD-LX9
Producto
Idioma
Español, Italiano
Tipo de archivo
PDF
Website
http://www.panasonic.com/
®
S
E
A
R
C
H
ENTER
O
F
F
M
E
N
U
R
E
T
U
R
N
T
O
P
M
E
N
U
D
I
S
P
L
A
Y
V
O
L
O
N
A
.
S
U
R
R
O
U
N
D
M
O
N
I
T
O
R
M
O
D
E
P
I
C
T
U
R
E
M
O
D
E
D
V
D
/S
D
O
P
E
N
D
C
I
N
9
V
C
H
G
;
1
:
9
r
s
6
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
S
1
0
Í
S
E
T
U
P
T
O
P
M
E
N
U
D
I
S
P
L
A
Y
M
E
N
U
R
E
T
U
R
N
G
R
O
U
P
P
A
G
E
V
O
L
U
M
E
A
.SU
R
R
O
U
N
D
A
N
G
LE
A
U
D
I
O
S
U
B
-
T
I
T
L
E
P
LA
Y
M
O
D
E
D
V
D/S
D
C
A
N
C
E
L
DANSK NEDERLANDS SVENSKA ITALIANO ESPAÑOL
Model No. DVD-LX9
RQT6914-2E
EG
Reproductor portátil de DVD/SD/CD
Lettore DVD/SD/CD portatile
Bärbar DVD/SD/CD-spelare
Portable DVD/SD/CD Speler
Bærbar DVD/SD/CD-afspiller
Instrucciones de funcionamiento
Istruzioni per l’uso
Handledning för uppsättning
Installatiegids
Kortfattet betjeningsvejledning
Denna handledning för uppsättning ger enkla
förklaringar av grundläggande operationer. Var
vänlig och läs den medföljande engelska bruks-
anvisningen för mer detaljerade anvisningar.
Deze installatiegids geeft een eenvoudige be-
schrijving van de basisbedieningen. Raadpleeg
a.u.b. de bijgesloten Engelse gebruiksaanwijzing
voor meer gedetailleerde aanwijzingen.
Denne opsætningsguide giver enkle beskri-
velser af grundlæggende operationer. Se ven-
ligst den medfølgende betjeningsvejledning på
engelsk angäende detaljer.
Número de región de este reproductor
Los números de región se asignan a los
programas y reproductores DVD según la
zona donde son vendidos.
El número de región de este reproductor es el “2”.
El reproductor reproducirá discos DVD-Vídeo mar-
cados con las etiquetas que tengan “2” o “ALL”.
Codice regionale supportato da questo lettore
I codici regionali sono assegnati ai lettori DVD
e ai software secondo dove vengono venduti.
Il codice regionale di questo lettore è “2”.
Il lettore può utilizzare i DVD video contrasseg-
nati dalle etichette che contengono “2” o “ALL”.
Regionsnummer som kan användas med
den här skivspelaren
Regionsnummer tilldelas till DVD-spelare
och mjukvara, i enlighet med var de säljs.
Den här skivspelarens regionsnummer är “2”.
Skivspelaren kan spela av DVD-
videoskivor som är märkta med etiketter
innefattande “2” eller “ALL”.
Regiocode door deze speler ondersteund
Regiocodes zijn toegewezen aan DVD-
spelers en software, overeenkomstig de
plaats waar ze worden verkocht.
De regiocode van deze speler is “2”.
Op deze speler kunt u DVD-Video discs
weergeven die een label hebben waarop
2” of “ALL” is aangeduid.
Regionsnummer, som understøttes af
denne afspiller
DVD-afspillere og software forsynes med
regionsnumre i henhold til salgsstedet.
Denne afspillers regionsnummer er “2”.
Afspilleren kan afspille DVD-Video med
etiketter, som indeholder “2” eller “ALL”.
Ejemplo:
Esempio:
Exempel:
Vourbeeld:
Eksempel:
2 ALL
3
5
2

¿Tiene alguna pregunta del "Panasonic DVD-LX9 "?

Si tiene alguna pregunta sobre "Panasonic DVD-LX9" puede formularla aquí. Intente realizar una descripción clara de su problema de manera que otros usuarios y/o la redacción puedan proporcionarle una respuesta adecuada.

En venta a