Panasonic SC-HTB885 manual

Panasonic SC-HTB885

El manual de Panasonic SC-HTB885 se puede ver a mano derecha. La descarga dura algunos momentos. La descarga de este manual es completamente gratuíta.

Marca
Panasonic
Modelo
SC-HTB885
Producto
Idioma
Español, Sueco, Danés, Finlandés
Tipo de archivo
PDF
Website
http://www.panasonic.com/
2015/03/04
EG
RQT0A03-1E
Instrucciones de
funcionamiento
Bruksanvisning
Betjeningsvejledning
Käyttöohjeet
Sistema de Cine en Casa
Audiosystem för Hemmabio
Lydsystem til hjemmebiograf
Kotiteatterin äänentoistojärjestelmä
Modelo N./Modell nr./Model nr./Malli nro SC-HTB885
Le agradecemos haber adquirido este producto.
Lea cuidadosamente estas instrucciones antes
de usar este producto, y guarde este manual
para usarlo en el futuro.
Tack för valet av denna apparat.
Läs igenom de här anvisningarna noggrant innan
du använder produkten och spara
bruksanvisningen för framtida bruk.
Tak, fordi du har købt dette produkt.
Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt
igennem, før du anvender dette produkt, og gem
vejledningen til fremtidig brug.
Kiitos, että ostit tämän tuotteen.
Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tämän
tuotteen käyttämistä ja säilytä tämä käsikirja
tulevaa tarvetta varten.
Acerca de las instrucciones de
instalación.
La instalación debe ser realizada por un
especialista calificado. ( > 13 a 18)
Antes de iniciar el trabajo, lea con cuidado estas
instrucciones de montaje y las de funcionamiento para
asegurarse de que el montaje se lleve a cabo
correctamente.
(Guarde estas instrucciones. Puede necesitarlas cuando
realice reparaciones de mantenimiento o cambie de lugar
este sistema).
Angående Installationsanvisningar
Monteringsarbetet ska göras av en
kompetent installationstekniker. (
>
43 till 48)
Innan du påbörjar arbetet, läs noga igenom
installationsanvisningarna och bruksanvisningen så att
installationen utförs korrekt.
(Behåll dessa anvisningar. Du kan behöva dem vid
underhåll eller om systemet ska flyttas.)
Om monteringsvejledningen
Selve installationen skal udføres af en
kvalificeret installatør. (> 73 til 78)
Før arbejdet påbegyndes, skal du læse denne
monteringsvejledning og betjeningsvejledningen nøje
igennem for at sikre en korrekt montering.
(Gem denne vejledning. Du kan få brug for den i
forbindelse med service eller flytning af systemet.)
Sisältyvät asennusohjeet
Asennus on annettava tehtäväksi
ammattitaitoiselle asentajalle. (
>
103 sitä 108)
Ennen työn aloittamista lue huolellisesti nämä asennusohjeet
ja käyttöohjeet, jotta taataan asennuksen oikea
suorittaminen.
(Säilytä nämä ohjeet. Saatat tarvita niitä, kun
suoritetaan huoltotoimenpiteitä tai siirretään tämä
järjestelmä.)
SC-HTB885EG_RQT0A03-1E_spa.book 1 ページ 2015年3月9日 月曜日 午後9時7分

¿Tiene alguna pregunta del "Panasonic SC-HTB885 "?

Si tiene alguna pregunta sobre "Panasonic SC-HTB885" puede formularla aquí. Intente realizar una descripción clara de su problema de manera que otros usuarios y/o la redacción puedan proporcionarle una respuesta adecuada.

En venta a

Productos relacionados: