Philips 26PF8946 manual

Philips 26PF8946

Vea aquí el manual gratuito de Philips26PF8946. ¿Ha leído el manual pero responde a su pregunta? Luego haga su pregunta en esta página a otros Philips 26PF8946 propietarios.

Marca
Philips
Modelo
26PF8946
Producto
Idioma
Holandés, Inglés, Alemán, Francia, Español, Italiano, Sueco, Portugués, Danés, Polaco, Noruego, Finlandés, Turco, Eslovaco, Húngaro
Tipo de archivo
PDF
Website
http://www.philips.com/global
11
Audio
in
VGA
In
DVI
In
Audio
In
Audio
Out
VGA In DVI In Audio In
Audio
Out
Analogue
PC
Digital
PC
Vykonajte zapojenia uvedené oproti.
Pomocou tlačidla
n,zvoľte AV/S-VHS
Pri monofónnom prístroji zapojte signál na vstup AUDIO L (lebo
AUDIO R). Zvuk bude automaticky reprodukovaný ľavým i pravým
reproduktorom televízora.
Slúchadlá
Akonáhle sú slúchadlá pripojené, preruší sa zvuk televízora.
Tlačidlá @
# umožnia nastaviť hlasitosť zvuku.
Impedancia slúchadiel sa musí pohybovať od 32 do 600 ohmov.
Bočné pripojenia
Zosilňovač
Počítač
AV in
AV 3
S-VIDEO
Ak chcete prijímač pripojiť k hi-fi systému, použite audio kábel
pre pripojenie výstup
Audio out TV prijímača k vstupom
"AUDIO IN" "L" a "R" na hi-fi zosilňovači.
Pripojte výstup pre monitor počítača do vstupu
PC VGA In
alebo DVI In televízora.
Spojte výstup
Audio out L a R počítača so vstupom Audio in
(PC) televízora.
Upozornenie: funkcia PIP je dostupná len ak je počítač pripojený cez
DVI vstup. Ďalšie informácie o použití režimu PC nájdete na strane 9.
Optimálne rozlíšenie obrazovky získate nastavením počítača do
režimu 1024 x 768, 60 Hz.
P
ozor: Ak používate iné nastavenie, je možné, že funkcia nebude
fungovať.V tom prípade vás na to upozorní správa na obrazovke.
Nasleduje zoznam dostupných rozlíšení zobrazenia na vašom
televízore:
640 x 350, 70 Hz 720 x 400, 70 Hz 1024 x 768, 60 Hz
640 x 350, 85 Hz 720 x 400, 85 Hz 1024 x 768, 70 Hz
640 x 480, 60 Hz 800 x 600, 56 Hz 1024 x 768, 75 Hz
640 x 480, 67 Hz 800 x 600, 60 Hz 1024 x 768, 85 Hz
640 x 480, 72 Hz 800 x 600, 72 Hz 1152 x 864, 75 Hz
640 x 480, 75 Hz 800 x 600, 75 Hz 1280 x 960, 60 Hz
640 x 480, 85 Hz 800 x 600, 85 Hz 1280 x 1024, 60 Hz
832 x 624, 75 Hz 1280 x 1024, 75 Hz

¿Tiene alguna pregunta del "Philips 26PF8946 "?

Haga la pregunta que tiene sobre la marca Philips 26PF8946 aquí simplemente a otros propietarios de productos. Proporcione una descripción clara y completa del problema y de su pregunta. Cuanto mejor se describa su problema y su pregunta, más fácil será para los demás propietarios de la marca proporcionarle una buena respuesta.

En venta a