Skandika Jupiter

Skandika Jupiter manual

(1)
 • 7ZVC425-001_v01
  TYPY ODKURZACZY ZVC425
  Opcja
  wykonania
  i wyposa-
  żenie
  Typ
  Regulacja mocy ssania
  Gniazdo elektroszczotki
  Zawór bezpieczeństwa
  Wskaźnik zapełnienia worka
  Zabezpieczenie przed brakiem worka
  Worek/ilość
  Filtr wylotowy
  Rura ssąca
  Ssawkoszczotka przełączalna
  Ssawka mała
  Ssawka szczelinowa
  Szczotka mała
  Możliwość stosowania elektroszczotki
  Turboszczotka
  Elektroszczotka
  Szczotka parkietowa „BNB”
  Miniturboszczotka
  Ssawka do czyszczenia materacy
  Szczotka do zbierania sierści z dywanów
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  ZVC425HQ + + + + + SAFBAG 1 szt. HEPA H13 Teleskopowa + + + + + + +
  ZVC425HT + + + + SAFBAG 1 szt. HEPA H13 Teleskopowa + + + + + +
  ZVC425HM + + + + SAFBAG 1 szt. HEPA H13 Teleskopowa + + + + + +
  ZVC425HA + + + + SAFBAG 1 szt. HEPA H13 Teleskopowa + + + + + +
  ZVC425SA + + + + SAFBAG 1 szt. EPA E11 Teleskopowa + + + + + +
  ZVC425SP + + + + SAFBAG 1 szt. EPA E11 Teleskopowa + + + + +
  Wszystkie akcesoria można nabyć w: punktach serwisowych, sklepach AGD, sklepie internetowym.
  Niedopuszczalne jest zasłanianie otworów wentyla-
  cyjnych odkurzacza w czasie odkurzania. Nagrzane
  powietrze nie mając ujścia, może doprowadzić do
  przegrzania silnika, powodując awarię, lub spowodo-
  wać deformacje części z tworzyw sztucznych.
  WSKAWKA
  Informacje o produkcie i wska-
  zówki dotyczące użytkowania
  Odkurzacz przeznaczony jest tylko do użytku domowego.
  Odkurzacza używaj jedynie wewnątrz pomieszczeń
  i tylko do odkurzania suchych powierzchni. Dywany
  wyczyszczone na mokro przed odkurzaniem wysusz.
  Odkurzacz jest odkurzaczem uniwersalnym wyposa-
  żonym w ssawkoszczotkę przełączalną, która służy do
  odkurzania podłóg twardych i dywanów.
  Odkurzacze w klasie energetycznej A nie współpracują
  z turboszczotką ZELMER typ VB1000.
  Karta produktu dostarczana wraz z odkurzaczem,
  przedstawiająca parametry techniczne, jest integralną
  częścią instrukcji użytkowania.
  Przed użyciem elektroszczotki zapoznaj się z jej
  instrukcją użytkowania.
  Nie wymaga uziemienia .
  Odkurzacze ZELMER spełniają wymagania obowiązujących
  norm.
  Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:
  Sprzęt elektryczny przeznaczony do użytku w określo-
  nych granicach napięcia (LVD) – 2006/95/EC.
  Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
  – 2004/108/EC.
  Urządzenie spełnia wymagania określone Rozporządzeniem
  Komisji (UE) nr 666/2013 w sprawie wykonania dyrektywy
  Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesie-
  niu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla odkurzaczy.
  Urządzenie spełnia wymagania określone Rozporządzeniem
  Delegowanym Komisji (UE) nr 665/2013 uzupełniającym
  dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE
  w odniesieniu do etykietowania energetycznego odkurzaczy.
  Poziom mocy akustycznej: 77 dB(A) (ZVC425SP, ZVC425HM,
  ZVC425SA, ZVC425HQ, ZVC425HA), 78 dB(A) (ZVC425HT).
  Wyrób oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej.
  Deklaracja zgodności CE znajduje się na stronie
  www.zelmer.pl.
  Elektrostatyka
  Odkurzanie niektórych powierzchni w warunkach niskiej
  wilgotności powietrza może doprowadzić do niewielkiego
  naelektryzowania się urządzenia. Jest to zjawisko naturalne,
  nie uszkadza urządzenia i nie jest jego wadą.
  W celu zminimalizowania tego zjawiska zaleca się:
  rozładowanie urządzenia poprzez częste dotykanie rurą
  metalowych obiektów w pokoju,
  zwiększenie wilgotności powietrza w pomieszczeniu,
  stosowanie ogólnodostępnych środków antyelektrosta-
  tycznych.
  Dane techniczne
  Typ odkurzacza oraz jego parametry techniczne podane
  na tabliczce znamionowej. Zabezpieczenie sieci 16 A.
  Nie powoduje zakłóceń w odbiorze RTV.
Skandika Jupiter

¿Necesita ayuda?

Número de preguntas: 0

¿Tiene alguna pregunta sobre Skandika Jupiter o necesita ayuda? Haga su pregunta aquí. Proporcione una descripción clara y completa del problema y su pregunta. Cuantos más detalles proporcione para su problema y pregunta, más fácil será para otros propietarios de Skandika Jupiter responder adecuadamente a su pregunta.

Vea el manual de Skandika Jupiter aquí, de forma gratuita. Este manual pertenece a la categoría Bicicletas de ejercicio y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 7.5. Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Inglés, Eslovaco, Rumano, Húngaro, Polaco, Ruso, Checo, Ucranio. ¿Tiene alguna pregunta sobre Skandika Jupiter o necesita ayuda? Haz tu pregunta aquí

Especificaciones de Skandika Jupiter

General
Marca Skandika
Modelo Jupiter
Producto Bicicleta de ejercicio
Idioma Inglés, Eslovaco, Rumano, Húngaro, Polaco, Ruso, Checo, Ucranio
Tipo de archivo PDF

Preguntas frecuentes

A continuación, encontrarás las preguntas más frecuentes sobre el Skandika Jupiter .

¿Tu pregunta no está en la lista? Haz tu pregunta aquí