Sony ECM-GZ1M

Sony ECM-GZ1M manual

(1)
 • SONY.
  4-484-544-
  01
  ( 1 )
  1lY'A-b.~-1'?omY
  Gunzoom Microphone
  Microphone zoom
  a
  directivite
  variable
  m~~H
  3'B~:JXt
  :!NID~
  !l~C/
  Operat
  in
  g
  i
  ns
  tructions/Mode
  d'emploi/Manual
  de
  instrucciones/Bedienungsanleitung/1l!Jfli5tPJJ*
  Multi
  nllnterfaceShoe
  ©2014
  Sony
  Corporation
  Pr
  inted
  in
  China
  http:
  //
  www.sony.neV
  ECM-GZ1M
  1111
  1
  11111111
  1
  11
  1
  111
  11
  1111111
  1
  111
  1
  1111
  1
  11
  1
  1111
  1
  11111111
  *44845
  440
  1.
  33
  Ji
  t.\l:l;'l..\ltn:'a
  if5
  1J
  t:
  N
  ::::
  ..
  5
  ~'(!l..\'~T
  ~
  I&
  W
  !!il
  ~a\~
  ~~
  :
  i~~
  ~
  ~~
  ~~
  ii
  :
  ""'c-
  c.O)I\lll!lill'~slol<~.
  l!!ill<l"~
  <;ro!IJO)!Iill'laCi1i':ll!ll'll:\!lffii
  O)!il10l!lUb'ro1!';r.vn,~T
  .
  <:G.J
  lllll!l
  iii!
  B!lal"J:
  <<Bii!
  iJ.
  (J)
  3;t
  ,
  ~~'.!3(~1.::a:Hf:l'<r.:~L'o
  a5~i7Jr.::ta:::-.:>r.:roc
  I<!;
  , L
  Y~YC'tJ~Sn.QCL01.:!09'jj~L,
  L (
  t.:'2"L
  \o
  ~
  ~
  ZOO
  M-.OfF
  ..-
  G
  UN
  ~
  (J[[[D
  +-+
  ~
  lD----",
  '
  ~
  ~
  C:?
  ~
  ~
  ..
  q )
  .....
  -
  Gl
  a
  ~~
  b
  ~~
  ,oR
  $
  ~
  '
  ~]ED
  I
  &~~~~
  -
  -ti<Dt::lbli:
  Y =
  -~1ill<l'l<o£1olt
  lll2!1
  v<:~!t<On
  n
  ,~,-
  .
  um,.
  !i:!
  ~~~ld:9""-"C,
  ;:F?if.?r.:ii"L-
  '1J
  'tc1t!:9.QC,
  *1.111Cf:CI<:J:::
  D
  A
  J':!llli\l<IOiaC'i:><:l:mBOJ1l'*C'9.
  l!!ill<1!'~<;toOb
  i
  Oj:):O)<:I:1!'
  ~g'(!'jq>f'J(t(;::!L\
  0
  •ll!l!:G.J7::1t>G.JU"
  III
  ~'if'll
  L.O)f~'i£0)1tr/JICJO)~!!IJU~~J;:
  (
  a=J~#
  <
  ~C':t.
  lo
  !l!!.l,I::Sti!I>"'L'
  IIJ1'Ffia:lt.J'L..<fJ..?tciJ.~1iiG
  "'C(..\QO)I.:~-::1\..\t.:S,
  9<:1.:
  ~=:t..
  \_tf1Ji5~n.:rd::;
  =
  -OJ:n:!S!~or.:
  <:::ts&
  <
  rcet..
  '0
  n-.lllllb'lii<!7::S
  0
  t.l>'50)
  U
  >E
  I1J
  ;;:,
  e
  n>'5o'S
  IIII
  t>I<~11'
  T
  e
  s
  ~'.tl
  f
  lli~n:~~'-'=-O)IIl
  iil
  :\l\DI<:IIl
  lli!
  T;;:,
  11
  /ii\
  <BJ:
  tl'
  l"lll!ll!il"
  . "-
  "-'!.i!G.J'l'G.J
  lti
  <
  ~llll
  1<=
  !5!a
  t,
  t.J:
  (..\
  "C
  (ft.~
  \..\
  o
  f;tJ!JCOJ~OJ/WtJ
  1
  1J:\..
  \f.lffil<:ll:i!,
  DI.:A:t1Jd:\..
  \.,t
  55!
  119<>.
  JJ-.
  ID:JiibM.Ol!il~l<l-
  toto"'>IOB<!ffiiOffiil<
  L.."'C(iC(!(..\o
  F'I!!I!'EIIlll7"'~'
  !!ll;IO)/ll(l!ll:laC'i:><:l:b'®0~9.
  I'Ji!lO).\\\!llt>IJI!I!I<IS!!L
  \l:lflli~tol<l
  Y = -O)ffi!li
  ~or.:cm~<iC<!L.\o
  illllt
  t>l~<:
  tl
  .
  i111
  11
  -
  illi\
  O)~~
  \l1Pii
  t>illf;J8J't0)
  ®7::Q
  il!P/T
  I<:
  I
  ~iii1J'Id:~\
  i\l<i!IO)/ll[i!ll:laCO~T.
  ll!ct,n:tJ,r.::>lt7::t>t,ta:~'
  i\l<~O)IJ;!I!ll:laCO>!'T.
  <tl!ll<l.
  Y=
  -
  O)t:5':t!Jx5v:J
  -
  5'-t>vYX)(JJtit5'V9
  JV:tJ?<5Jd:COJ7JV7
  -1Y-'.9-7I-AY.:::l-lt:~
  $E;
  Gi.:::iJ?<5
  lt:~$E;LL(..Y*9"
  r::OJYATL.~j:gtit.....t.:::iJ?<5~l..IYA)(~itTY5'JV::iJ?<5TJ:.
  CC:?:?i2i1U-~m.a·y1§i'OttQLC:I.:J:.IJ,
  El~lt:iS"btti.::!CJ
  !l!e'lt~ll!Jlb'llli<!!l
  <:ft;<
  ~T.
  1J
  ;;i.
  50J~
  I
  lUD.~Bf.I·~L::'ML
  \iciCi!,
  ~fiL,
  \O);f]
  ;;i.
  5
  tJI-:z
  JVT
  -1
  Y9-7I-AY:t
  -
  Mffill::flib'LEi~(iCCL\o
  ?J
  [;74Y-'Y-7
  I-AY.:::l
  -I.:!NI)f1{j~iC
  IJ(J)?Y5''Y
  7
  mm.,
  *11f~O)il!Jlll!\l(lt>I
  !"
  O)ttiil!l<l.
  "<!v7-r'Y9-7I-7C
  Y.:::l-OJ~TCfjt.,\a.;9o
  9JO!tO)X-'OY:71Cil!lilu 'L!liiEJI!lCA7'v;tll;b'Oilllb':!!'it
  T<>7-J..
  ,_,
  7'E-
  cc
  .7
  -'0Y:71<=il!lllu~aC~'illlliiOJtt
  O);ljY"Y-17'E- cO)t;)OJl!;<b'C'<"fT.
  L:~JflOJti.fi
  i<:J::::J"'C
  -I$!1JJ1'FL..
  ta:l-
  \tflij
  gtJ'
  ®IJ a.;g o
  Mn>M
  ll.l
  ;t
  WEB
  ~2!ii~
  <
  iCCL
  \o
  ~i
  i
  !i
  l..IY:AXJ~it1J
  ;;i.
  50)1.;!13',
  IN
  D
  f!l:t
  .Q
  VY
  AI.:
  J::
  ::J
  "'Cid:A-
  b.
  7-1:7'E-
  t-:l.::t)JIJtfb6fa;:(..\t,i"t§itJ'351J~9o
  ~O)i,i"t§ild:
  ,
  fi
  ?(5
  ;$:
  1$0)~~?-{:?t.'~ff'C::t1~9o
  llliiTIIC
  S'!'!Ii!;O)
  vYXl"lf~
  \!lli.liT
  'i:>
  <:I:
  l"<DTTOb
  u~T.
  UO:f!iL'..tO)i:j!.
  'lll
  'l'
  !II!G.J
  ill lll
  mJJ:G.J
  7::1tll
  <=t..*lt>E~;;!IO
  <
  !I!I<I
  .
  !J
  >'
  5b
  '
  5
  1111
  0
  1<1o-
  u
  rFJ
  G.J
  liH
  ili!
  il
  ~~
  ,::r
  >Ellllt>Mitc
  .
  ~~
  u
  '-'
  ,
  itt-7-l
  t:A
  tl
  T:<t.:e
  l-'o
  illl
  'l'lii!'E
  ill
  ll!'l''l:l!l5
  1«L\C'
  (
  t::<!L
  \,
  +llll<l!.ll!\l!l,.co.
  ~l::utoo.rotoc\toO.;t;c\llill!l"-'f"-
  td:l-'C<tCt::L'o
  i'i
  ~~~O"J-!3PfiL'OJ~m.
  i*
  ffld:im.
  l:t-c
  <
  i.:et.. '"
  ~$1~.E139QC:t!"
  ld:,f:lii~it
  ij:;,j(lt:oYJtlfo:L.\J;:51.::t.....-c<r.:et..\o
  !IIJil!illll!lcpi<I!J>'5t>vYXO)i~lllii!.l!!i~li!~aCcb'lc!<<On
  Lt.....~3L.C:b
  1
  SD~9o
  lflllcplo*l!lllol!ln<>l:.
  _;
  -171::
  u
  c!<li!<Onc
  u~L
  ,~,-.
  tfOJ=E.~IJIT1d:CtN,l!t1fd.:l-\J::51.:~;.t
  ~<iC<!L.
  1
  o
  Ufflfl'E-
  l'~t1JIJif;{_1(J::\.,1"'('(fC.(!L1o
  *llll1"!1i:>c!J>'51!'!1i'5i1M'«~'"<n:<O
  ~'·
  *l!lb
  'illll!u
  ft'J,
  tJ;;<
  51J'~""F9.Qi;{H1b'®IJ
  ~9
  o
  m
  §fiO)~nu
  IJ]
  IIi
  ~
  :>
  ~#
  ~
  "":?"
  Jf...71' Y$'
  -7I-A7
  ':1
  1'-
  ~
  ~-
  i~Hj}~CPS!:t113-
  L.
  \C<
  t.:<!l
  1o
  ~
  <-(
  7
  1!J
  ::<.
  5
  -r'
  I'
  7C-r'
  7'T(Z00M/O
  FF
  /GU
  N)
  ::$:{!~~.ffi9Q§ft>li<:J:::J"'C.A-1'Y7~tTJI)~;;;{T(tCt!
  Ll.
  [ID?
  -r'Yc7:
  7
  U-/
  *illi*!<ICb'•litt.ll!t>.<§b'*l!li
  Cil!
  ll!
  l'ito'i:>I:~
  IO
  ~L,;Q_!
  -1X1!'ill:J;i!G~9
  .
  ~
  u
  ?-1
  Y
  1'7:
  7
  u-
  Yb'ffilcltJnto'l~l<l-
  *11l*l<b'51<1o-u
  ~-=ft.....G""C<t.:CL\
  o
  [IDII
  MII
  ~
  ~"::r
  f!L\1l'1t
  IIR!lf<11:1'1:J'1::(-1'5A
  1-Cll
  IJ>'
  5
  1
  Clll10Fll7'i:>/lll101<!'1'T~I<l.*lll(})!!t~7:-1
  •y'f'b'
  rO
  FF
  JO)t*::!fjt.'fJfJ::
  ::J
  "'C
  (
  tC.<!L
  '"
  1
  *IIIIJ'51ii'ii'i<f*!ll'l'v:>:1'.<11JWI<I:T-9
  ,
  2
  n
  ;><
  SC7)11ii!ii'-<:t71~uz:.n;><:;oy"Jv"f-1'
  '/-9-7I-;;(V~-c*I!IC7)~Jv7-1''/-9-
  7I-;;(7:>
  I-C7)f;):
  \ll
  '.<tib1tL:
  ,l&!Jf;ji:I'7.J,
  3
  limlE::>ii:#'.<LOCKnicll~;!;bu.:IJ;>(SI~u:>
  iJ'!JiimlE97.J
  ,
  <::
  U
  *11lb'illuibliblaCL
  \l:~l<!
  .
  lliiE:><l'Ji'i!'Jl:<l''i:><l'C'rRE
  L
  EASEJ
  1JioJit:tQll.r"'C(iC'C:\..1o
  ~:@D-;;?1JiM~<!t13:'9o
  l&tli<I:T-1..1:J'1::
  n
  ;><
  5C7)
  1i
  i!ii'-<:t71~
  u
  .I&
  oMit
  7.>
  c
  '<!:
  c~O).J'
  llli
  cl&tJI<I:T-9,
  f!JI!I.J:O)i:j!l!
  /.(;;('£ftutJ;~I1::11010:(-1'5:A
  1-I!J)
  1J;;J.
  5(J)Y.:::1-
  1JH-t.J'::$:ftl<:
  ifi-::>1J'::JL,/
  -1A~"~t.....LL..
  "'31::~1"-''*'llll
  oMIIl!u
  n
  \<>f7:«-
  <:t
  - Jl"llliOMitc:
  <
  t.:
  (!(..\o
  A«-!t
  -
  O"Jil311Jt-!l:t1:l't;':(<::J(..
  I"'Cid:,
  45A
  I'-
  (D
  ~L:Ji<iC<!
  ~'·
  ~tJ:ttfi
  ll'it
  J>)Jlll!llleytt
  Falcl!ffi~
  lfllli!i\1!
  \¥ff)g/Jl
  IV:?
  1'-
  V·y
  1'-:::JYTY!t-~
  150Hz-
  15,000Hz
  llllaiOJtt
  <-157:
  Hll
  t>!!ii.
  -O!JIIB'i
  b
  7J?<5~~7-1?0Jt,@"[§j)
  ot-4ot
  -
  20t-+60t
  )>i.Jt>j$:(~)
  28m
  m
  x5
  7
  mmx106mm
  (I!;>;:,E!llll"'*<l
  lUi
  Follllll!l
  l'l45
  g
  .1:1Y.A
  - b."';(-{?DitiY
  (l)
  ,
  ?-1'":./
  I'A?IJ-Y
  (
  l
  )
  .OIH1*lll'i'1'7'7(1
  ).
  7:«-<:t
  -
  (1).~.,
  1J
  Y7itt-7(1
  ),
  EOliiU~-it
  ttll'<DJ:U9!1111<1.
  Cl11§!0)to0b'l'at~
  < ll:li!T;;:,
  L.l:li®
  o
  <l'T
  1J\,
  277JI:(t.:('!L
  \o
  7
  JlJT-1
  '":./9-7
  I-
  AY
  .:::1
  -ld:Y
  =-.f*itftttO"Ji«:if-JC9
  o
  fllii
  W
  t:771'-tt-t:::7.
  f*!i!
  ll
  <:O)~/il101<11*W:Wb'i:J:\H<!
  I1H
  \~1f(})C'.<DML\l:I:IO)~
  <lS
  ~L. \_tl1r.5C~~I:t!WIJ
  <iCC!,
  \o
  iliiEllll/iO)lcJ..<Dd:Uli:il!<'l>'!l"<DOIW
  '!IJ0)3;<.
  ;l;:t;)IC1~1i'
  L-"C:
  <
  t.:CL '"
  1*aillill!lii<!.<DIIJ:11E3d:O
  l
  'C
  r.IJC'T.
  77
  -9
  -if-t:A.
  INI
  'l'1J
  1
  l!!!
  ~\c~I<J:ii:11''1'J:
  7
  :7~
  LO"J!rii:W.~~-~1:1
  3-M
  L:Jil.:ta:
  ::J
  "'Ca51JJ""
  <
  iC<!t,
  'o
  -N'l'l:'t.
  A
  ~tJ
  l
  j!;t,\cl!I<J:
  Y=-O).ffi~iR\DI<:2tEI~<iCCL-\o
  L::tEI~It:td:QC~Id:
  ,
  ;)::O)LC~<tS;m6tt<t.:Ct,\
  o
  lil~:
  E
  CM
  -
  GZ
  lM
  Oi<fll(})!!:!ll
  :
  c~<>t::l111'u<
  SJU11E3
  fi
  i
  ~JIII
  III!
  <jJO)If~l;j:
  !
  iEWO).!Gltf'3gi.::M:1L
  )"'C~~<!tt"'C
  L
  \i.:iC~
  3:9
  o
  a¥t.....<
  rtf*
  KIT.~L::Ji<
  r.:ct..
  '0
  J:<.ti~<!)rQIL-\~btt,S
  D
  §:r1~M~
  86ili:-
  b."'-Y~C"~Jll<t.:<!t,o
  .
  http://www.sony.jp/support/
  ·:
  ·
  ~
  .
  7!..!
  $1'-{t>J[.,
  7
  !..!
  ~
  -{7
  }
  [.,
  0 1
  20-333-0
  20
  01
  2
  0-222
  -3
  30
  m*l~
  8i!i
  ·PHS·-lffiO)IP~~
  .mm81&5
  ·
  PHS·-m\O)
  I
  P113~
  --
  05
  0-37
  54-957
  7 · ·
  ...
  0 50-3
  754-
  9599
  !i!:rl,l!l~litii-'J'E:l:.ttJO)IIA
  ffi~
  l.;
  L
  !>S"-~
  ~~~2ibtt<
  l
  ~<!~l
  .
  FAX
  (Ail)
  0 1
  20-333-389
  _t_~2M~""'-IiHiii
  liUJJO)ti-f'Y".-IAfJI,JiHlZ:t,lQ[!ftk
  r4ooJ+r
  #J
  ~MILL(f'C'i!t,1
  ii:ili
  ~@:0""'-S::Jf.:I:~Lif~.
  '.)
  =
  -1ttt~
  tl
  ;=
  1
  08
  -
  0075
  !I:J;!:tlli!~~~~Jl
  -
  7
  -1
  wm;w
  Before operating this unit, please read this manual
  thoroughly
  and
  retain it for future reference.
  WARNING
  To
  reduce the risk
  of
  fire
  or
  electric shock,
  1) do not expose
  th
  e unit to rain or moisture.
  2) do not place objects
  fi
  ll
  ed with liquids, such as vase
  s,
  on
  the apparatus.
  Keep out
  of
  reach
  of
  small children to prevent accid
  en
  tal
  swallowing.
  For
  the
  Customers
  in Europe
  Disposal
  of
  Old
  Electrical
  &
  Electronic
  Equipment
  (Applicable
  In
  the
  European
  Union
  and
  other
  European
  countries
  with
  separate
  collection systems)
  Th
  is
  symbol
  on
  the product
  or
  on
  its
  packaging ind
  ic
  ates that this product
  -
  sha
  ll
  not be treated as household waste.
  I
  ns
  te
  ad
  it sha
  ll
  be handed over to the
  applicable co
  ll
  ection point
  fo
  r the recycling
  of
  electrical
  and
  electronic equipment.
  By
  ensur
  in
  g this product
  is
  disposed
  of
  cor
  rectl
  y,
  you wi
  ll
  help prevent potenti
  al
  negati
  ve
  consequences for the environment and human
  health, which could otherwise
  be
  caused by inappropriate
  waste handling
  of
  this product.
  The
  re
  cycling
  of
  materials
  will help to conserve natural resources. For more detailed
  information about recycling
  of
  this product, please contact
  yo
  ur local Civic
  Office,
  your household waste disposal
  service or the shop where you purchased the produc
  t.
  <
  Notice for
  the
  customers
  in
  the
  countries
  applying
  EU
  Directives>
  Manufacturer: Sony Corporati
  on
  , 1-7- 1 Kanan Minato-ku
  Tokyo, 108-0075 Japan
  For EU product compliance: Sony Deutschla
  nd
  Gm
  bH
  ,
  Hedelfinger Strasse 61,70327 Stuttgart, Germany
  Features
  The Gunzoom Microphone
  ECM-
  GZlM
  (referred to
  below as
  "this unit")
  is
  compatible with a camera that has
  a Multi Interface Shoe
  such as a Sony Video Camera
  or
  Interchangeable Lens Digital Camera (referred to below as
  "camera").
  Using
  a camera in combination with this unit enables
  effective recording to suit your purpose.
  Refer to the instruction
  manua
  l
  of
  your camera and check
  that your camera is compatible with the Multi Interface
  Shoe.
  On
  e-
  touch at1achment
  by
  the Multi Interface Shoe
  The Multi Inter
  fac
  e Shoe termin
  al
  supplies the power
  and rela
  ys
  the signals from the camera to this uni
  t.
  Sw
  itchable between
  ZOO
  M
  microphone mode, which
  synchronizes directional sensitivity (stereo panorama)
  with the video zoom feature, and unsynchronized
  GUN
  microphone mode for a super-directional pattern.
  Depending
  on
  your camera, some functions m
  ay
  not
  work with this uni
  t.
  Please
  visit the Sony website
  fo
  r
  more in
  fo
  rmatio
  n.
  Notes
  If you use an Interchangeable
  Le
  ns Camera, depending on
  the l
  en
  s attached to the camera, this unit may not
  sw
  itch
  to the
  ZOOM
  microphone mode. In
  th
  is cas
  e,
  sounds are
  recorded by the built-in microphone
  of
  the came
  ra.
  We
  recommend
  that
  you check use with your lens
  beforehand.
  Precautions
  To
  protect
  the
  connector
  from
  damage
  when
  carrying
  this
  unit
  ,
  remove
  this
  unit
  from
  the
  camera
  ,
  attach
  the
  connector
  protect
  cap
  to
  this
  unit
  and
  put
  it in
  the
  supplied
  carrying
  pouch.
  Do
  not
  touch
  the
  connector
  .
  This unit
  is
  a precision instrument. Do not drop, hit
  or
  apply excessive shock to
  it.
  Keep this unit away from high temperatures
  and
  humidi
  ty.
  When
  using this unit
  out
  side, be careful
  no
  t to get it
  wet
  with rain
  or
  seawater.
  During movie recordin
  g,
  operation noises or beeps from
  the camera
  or
  lens
  ma
  y be recorde
  d.
  If you touch this unit during recording, noise
  will
  be
  recorded.
  Be
  careful not to touch this unit, especially
  with your hair, head attire, etc.
  Do
  not change the mode
  of
  this
  un
  it during recording.
  Do
  not
  hold the camera only by th
  is
  unit. This unit may
  be
  damaged
  or
  camera may
  fall.
  r.:.1
  Identifying
  the
  Parts
  (1]
  Lock
  knob
  [2]
  Multi
  Interface
  foot
  Notes
  Do not touch the connector.
  ~
  Microphone
  ~
  Slide
  switch
  (ZOOM
  /
  OFF/GUN)
  Se
  t the
  sw
  itch according to the purpose of this unit use.
  ZOOM
  To
  use this unit as a zoom microphone
  OFF
  To
  use the
  bu
  ilt-in m
  ic
  rophone
  of
  the
  GUN
  To
  use this unit not in sync with the zoom
  liD
  Wind
  screen
  Place
  on this unit to reduce the popping noise caused
  by wind
  or
  br
  eathing.
  Notes
  If the wind
  sc
  reen
  ge
  ts wet with rain, remove from this
  unit and
  dry
  in shade.
  [§]
  Connector
  protect
  cap
  Using
  this
  unit
  To
  attach
  this unit (See
  illustration
  (3)
  Set the power switch of this
  un
  it to
  "OFF"
  before attaching
  or
  removing it from the camer
  a.
  1
  Remove
  the
  connector
  protect
  cap
  from this
  unit.
  2
  Turn
  off
  the
  power
  of
  the
  camera. Align
  the
  Multi
  Interface
  foot
  of this unit with
  the
  Multi Interface
  Shoe
  on
  the
  camera
  and
  attach
  this unit.
  3
  Rotate
  the
  lock
  knob
  of
  this
  unit
  to
  the
  LOCK
  direction.
  Notes
  If
  you ca
  nnot
  insert this
  un
  it, fully turn the lock knob
  towards
  "RELEASE" to cancel the lock.
Sony ECM-GZ1M

¿Necesita ayuda?

Número de preguntas: 0

¿Tiene alguna pregunta sobre Sony ECM-GZ1M o necesita ayuda? Haga su pregunta aquí. Proporcione una descripción clara y completa del problema y su pregunta. Cuantos más detalles proporcione para su problema y pregunta, más fácil será para otros propietarios de Sony ECM-GZ1M responder adecuadamente a su pregunta.

Vea el manual de Sony ECM-GZ1M aquí, de forma gratuita. Este manual pertenece a la categoría Micrófonos y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 7.5. Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Español, Inglés, Francia. ¿Tiene alguna pregunta sobre Sony ECM-GZ1M o necesita ayuda? Haz tu pregunta aquí

Especificaciones de Sony ECM-GZ1M

Marca Sony
Modelo ECM-GZ1M
Producto Micrófono
EAN 0027242873346
Idioma Español, Inglés, Francia
Tipo de archivo PDF

Manuales de productos relacionados

Micrófono Sony

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo.

Leer más