Speed-Link Avenza SL-8206-BK

Speed-Link Avenza SL-8206-BK manual

(1)
 • 1. Csatlakoztassa a mélysugárzó vezetékét egy dugaszoló aljzatba (150-230V, 50-60 Hz).
  2. Csatlakoztassa a rendszert a számítógépre: Dugja a mellékelt audió kábel végét a mélysugárzó
  bemeneti aljzatába („AUX”), másik végét pedig a számítógép hangkártyájának audió kimenetébe
  (általában zöld) vagy egy másik hangforrásba.
  3. Csatlakoztassa a szatellit hangszórókat a mélysugárzóra: dugja be a szatellitek mindkét Cinch-/
  RCA csatlakozóját a mélysugárzó kimeneti aljzatába („OUT”).
  4. Ezután kapcsolja be a rendszert („POWER” gombot „ON”-ra állítva).
  5. A hangerőszabályzót először állítsa alacsony fokozatra. Indítsa el számítógépén a hang lejátszását
  és állítsa be a szabályzóval a hangerőt, valamint az elülső szabályzóval a mély hangokat.
  6. A környezetvédelemnek megfelelően ez a mélysugárzó rendszert energiahatékony
  energiatakarékossági móddal szerelték fel. Ezért ha nincs bemeneti audió jel, akkor a
  készülék 4 perc után automatikusan energiatakarékossági módra vált. A LED röviden vörös
  színnel felvillan. Új audió jel közvetítése után a rendszer kb. 2 másodperc múlva ismét bekapcsol.
  HU
  1. Slut subwooferens strømkabel til en stikkontakt (220-240V, 50Hz ~).
  2. Forbind systemet med din PC: Sæt en ende af det vedlagte audio-kabel ind i subwooferens
  indgangsbøsning (»AUX«), den anden ende i audio-udgangen af PC-lydkortet (i de fl este tilfælde
  grøn) eller en anden klangkilde.
  3. Tilslut nu satellithøjtalerne til subwooferen: Sæt begge cinch-/RCA-stik fra satellitterne ind i de
  tilsvarende udgangsbøsninger af subwooferen (»OUT«).
  4. Tænd for systemet (»POWER« på »ON«).
  5. Stil først lydstyrkeindstillingen på et lavt trin. Start lydafspilningen på PC‘en, og indstil lydstyrken og
  bassen med indstillingen på forsiden.
  6. Af miljøhensyn er dette subwoofersystem udstyret med en energibesparende modus. Derfor går
  systemet automatisk over på energisparemodus efter 4 minutter uden audioindgangssignal. LED
  lyser så rødt. Så snart der overføres et audiosignal, aktiveres systemet automatisk igen efter ca. 2
  sekunder.
  DK
  1. Zastrčte napájecí kabel subwooferu do zásuvky (150-230V, 50-60 Hz).
  2. Připojte systém k PC: Zastrčte konec přiloženého audio kabelu do vstupní zdířky subwooferu
  („AUX“) a druhý konec do audio výstupu PC-Soundkarte (obvykle zelený) nebo do jiného
  zvukového zdroje.
  3. Zapojte satelitní reproduktory do subwooferu: Oba konektory Cinch-/RCA satelitních reproduktorů
  zastrčte do výstupních zdířek subwooferu („OUT“).
  4. Zapněte systém („POWER“ na „ON“).
  5. Zpočátku nastavte ovladač hlasitosti na nízkou úroveň. Nyní spusťte na Vašem PC zvukovou
  reprodukci a přizpůsobte hlasitost, jako jsou výšky a basy, ovladačem hlasitosti na přední straně.
  6. Ve smyslu ochrany životního prostředí je tento systém subwooferu vybaven režimem úspory
  energie. Proto se zařízení automaticky přepne po 4 minutách bez zvukového vstupního signálu do
  režimu úspory energie. LED se poté rozsvítí červeně. Jakmile se opět přenese zvukový signál, se
  systém reaktivuje automaticky po cca 2 sekundách.
  CZ
  1. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος του υπογούφερ σε μια πρίζα (150-230V, 50-60Hz).
  2. Συνδέστε το σύστημα με τον Η/Υ: Εισάγετε το ένα άκρο του εσώκλειστου καλωδίου ήχου στην
  υποδοχή εισόδου του υπογούφερ («AUX»), το άλλο άκρο στην έξοδο ήχου της κάρτας ήχου του Η/Υ
  (συνήθως πράσινη) ή μιας άλλης πηγής ήχου.
  3. Συνδέστε τα ηχεία δορυφόρους στο υπογούφερ: Εισάγετε τα δύο βύσματα Cinch/RCA των
  δορυφόρων στις υποδοχές εξόδου του υπογούφερ («OUT»).
  4. Ενεργοποιήστε το σύστημα («POWER» στο «ON»).
  5. Θέστε το ρυθμιστή έντασης πρώτα στη χαμηλότερη βαθμίδα. Εκκινήστε τώρα την αναπαραγωγή
  ήχου στον H/Y και προσαρμόστε την ένταση και τα μπάσα μέσω των έμπροσθεν ρυθμιστών.
  6. Υπό την έννοια της προστασίας του περιβάλλοντος, αυτό το σύστημα υπογούφερ είναι εξοπλισμένο
  με μια ενεργειακά αποδοτική λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Γι‘ αυτό η συσκευή μετά από 4
  λεπτά χωρίς σήμα εισόδου ήχου, γυρίζει αυτόματα στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Το LED
  ανάβει αμέσως κόκκινο. Μόλις μεταβιβαστεί πάλι ένα σήμα ήχου, το σύστημα επαν-ενεργοποιείται
  αυτόματα μετά από περ. 2 δευτερόλεπτα.
  EL
  1. Anslut subwooferns strömkabel till ett eluttag (220-240V, 50Hz ~).
  2. Koppla systemet till din PC: Sätt den ena änden av medföljande audiokabel i ingången på
  subwoofern (”AUX”) och den andra änden i audioutgången på datorns ljudkort (för det mesta grön)
  eller någon annan audiokälla.
  3. Anslut satellithögtalarna till subwoofern: Sätt satellithögtalarnas båda cinch/RCA-kontakter i
  utgångarna på subwoofern (”OUT”).
  4. Sätt på systemet (”POWER” på läge ”ON”).
  5. Ställ först in volymen på låg nivå med reglaget. Starta uppspelningen på din PC och anpassa volym
  och bas med frontreglagen.
  6. För att skona miljön har det här subwoofersystemet utrustats med ett effektivt energisparläge.
  Därför går produkten över till energisparläge automatiskt om ingen audiosignal tagits emot inom
  4 minuter. Den röda kontrollampan börjar lysa. Så snart en audiosignal överförs återaktiveras
  systemet automatiskt efter ca 2 sekunder.
  SE
  ©2013 Jöllenbeck GmbH. All rights reserved. SPEEDLINK
  ®
  , the SPEEDLINK word mark and the SPEEDLINK
  swoosh are registered trademarks of Jöllenbeck GmbH. All trademarks are the property of their respective
  owner. Jöllenbeck GmbH shall not be made liable for any errors that may appear in this manual. Information
  contained herein is subject to change without prior notice. Please keep this information for later reference.
  JÖLLENBECK GmbH, Kreuzberg 2, 27404 Weertzen, GERMANY
  HU
  Rendeltetésszerű használat
  Ez a termék csak hangszóró számítógépre vagy más hangforrásra történő csatlakoztatáshoz
  és zárt helyiségben való használatra alkalmas. A Jöllenbeck GmbH nem vállal felelősséget a
  termékben keletkezett kárért vagy vagy személyi sérülésért, ha az fi gyelmetlen, szakszerűtlen,
  hibás, vagy nem a gyártó által megadott célnak megfelelő használatból eredt.
  A készülékhez a közelben legyen a dugaszoló aljzat és könnyen hozzáférhető legyen.
  A készüléket csak akkor választjuk le teljesen az áramkörről, ha kihúzzuk a csatlakozót.
  Halláskárosodás elkerülése
  FIGYELEM: A nagy hangerőn történő hosszas zenehallgatás halláskárosodást okozhat. Hasz-
  nálat előtt mindig ellenőrizze a beállított hangerőt és kerülje a túl magas szintet.
  Megfelelőség
  Erős statikus, elektromos vagy nagyfrekvenciájú mezők (rádióberendezések, mobiltelefonok,
  vezetékmentes telefonok, mikrohullámú sütők, kisülések) hatására a készülék (a készülékek)
  működési zavara léphet fel. Ebben az esetben próbálja meg növelni a távolságot a zavaró
  készülékekhez.
  Műszaki támogatás
  Ha a termékkl kapcsolatban műszaki gondjai lennének, forduljon támogatásunkhoz, melyet
  leggyorsabban honlapunkon, a www.speedlink.com címen érhet el.
  SE
  Föreskriven användning
  Den här produkten ska användas som högtalare inomhus och anslutas till en dator eller någon
  annan ljudkälla. Jöllenbeck GmbH tar inget ansvar för skador på produkt eller person som är
  ett resultat av ovarsamhet, slarv, felaktig användning eller att produkten använts för syften
  som inte motsvarar tillverkarens anvisningar.
  Det uttag som produkten kopplas till måste sitta i närheten av utrustningen och vara
  lättåtkomligt. Produkten är bara helt fri från ström om kontakten dras ut ur uttaget.
  Undvik hörselskador
  AKTA: Att lyssna länge på hög volym kan ge upphov till varaktiga hörselskador. Kontrollera
  alltid volyminställningen innan du sätter på produkten och undvik alltför höga ljudstyrkor.
  Funktionsstörningar
  Starka statiska, elektriska och högfrekventa fält (radioanläggningar, mobiltelefoner, urladd-
  ningar från mikrovågsugnar) kan påverka apparatens/apparaternas funktion. I så fall ska du
  försöka öka avståndet till den apparat som stör.
  Teknisk support
  Om du får tekniska problem med produkten kan du vända dig till vår support via vår webbplats
  www.speedlink.com.
  Χρήση σύμφωνη με τους κανονισμούς
  Αυτό το προϊόν ενδείκνυται ως ηχείο για τη σύνδεση σε έναν υπολογιστή ή σε μια άλλη πηγή
  ήχου και για τη χρήση σε κλειστούς χώρους. Η Jöllenbeck GmbH δεν αναλαμβάνει καμία
  ευθύνη για ζημιές στο προϊόν ή για τραυματισμούς ατόμων λόγω απρόσεκτης, ακατάλληλης,
  εσφαλμένης χρήσης ή χρήσης του προϊόντος για διαφορετικό από τον αναφερόμενο από τον
  κατασκευαστή, σκοπό.
  Η πρίζα αυτής της συσκευής πρέπει να βρίσκεται κοντά και να είναι εύκολα προσβάσιμη.
  Αυτή η συσκευή αποσυνδέεται από το ρεύμα μόνο όταν τραβηχτεί το βύσμα δικτύου.
  Αποφυγή βλαβών στην ακοή
  ΠΡΟΣΟΧΗ: Μια ακρόαση μεγάλης διάρκειας σε υψηλές εντάσεις μπορεί να οδηγήσει
  σε μόνιμες βλάβες της ακοής. Ελέγχετε πριν από κάθε χρήση τη ρυθμισμένη ένταση και
  αποφεύγετε μια πολύ υψηλή στάθμη.
  Συμμόρφωση
  Υπό την επίδραση δυνατών στατικών, ηλεκτρικών πεδίων ή πεδίων υψηλής συχνότητας
  (ασύρματες εγκαταστάσεις, κινητά τηλέφωνα, αποφορτίσεις συσκευών μικροκυμάτων) ίσως
  υπάρξουν επιδράσεις στη λειτουργία της συσκευής (των συσκευών). Σε αυτή την περίπτωση
  δοκιμάστε να αυξήσετε την απόσταση προς τις συσκευές που δημιουργούν παρεμβολή.
  Τεχνική υποστήριξη
  Σε περίπτωση τεχνικών δυσκολιών με αυτό το προϊόν απευθυνθείτε στο τμήμα
  υποστήριξης, στο οποίο μπορείτε να έχετε πολύ γρήγορη πρόσβαση μέσω της
  ιστοσελίδας μας www.speedlink.com.
  EL
  Použití podle předpisů
  Tento produkt je vhodný pouze jako reproduktor pro zapojení do počítače nebo jiného
  zvukového zdroje a pro použití v uzavřených prostorách. Firma Jöllenbeck GmbH nepřebírá
  ručení za poškození výrobku nebo zranění osob, vzniklé v důsledku nedbalého, neodborného,
  nesprávného použití výrobku, nebo v důsledku použití výrobku k jiným účelům, než byly
  uvedeny výrobcem.
  U tohoto přístroje by se měla nacházet zástrčka v blízkosti a tato by měla být dobře přístupná.
  Tento přístroj je kompletně odpojen od proudu až tehdá, je-li vytáhnutá síťová zástrčka ze
  zásuvky.
  Zabránění poškození sluchu
  POZOR: Dlouhodobé poslouchání při vysoké hlasitosti může způsobit trvalé poškození sluchu.
  Před každým použitím zkontrolujte nastavenou hlasitost a vyhýbejte se příliš vysoké úrovni
  zvuku.
  Konformita
  Za působení silných statických, elektrických, nebo vysokofrekvenčních polí (rádiová zařízení,
  mobilní telefony, mikrovlnné výboje) může dojít k omezení funkčnosti přístroje (přístrojů). V
  takovém případě se pokuste zvětšit distanci k rušivým přístrojům.
  Technický support
  V případě technických problémů s tímto produktem kontaktujte prosím náš suport, který je
  nejrychleji dostupný prostřednictvím našich webových stránek www.speedlink.com.
  CZ
  Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
  Ten produkt jest przeznaczony do użytku tylko jako głośniki do podłączenia do komputera lub
  do innego źródła dźwięku i do użytkowania tylko w pomieszczeniach zamkniętych. Jöllenbeck
  GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia produktu lub obrażenia u ludzi na
  skutek nieuważnego, nieprawidłowego, niewłaściwego lub niezgodnego z określonym przez
  producenta użytkowania produktu.
  Gniazdo elektryczne zasilające to urządzenie powinno być w jego pobliżu i powinno być łatwo
  dostępne. Urządzenie jest całkowicie odłączone od zasilania tylko wtedy, gdy wtyk przewodu
  zasilającego jest odłączony od gniazda elektrycznego.
  Zapobieganie uszkodzeniom słuchu
  UWAGA: długie słuchanie przy dużej głośności może spowodować trwałe uszkodzenie słuchu.
  Przed każdym użyciem należy sprawdzić poziom głośności i unikać zbyt dużego poziomu
  głośności.
  Zgodność
  Silne pola elektrostatyczne, elektryczne lub elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości
  (urządzenia radiowe, telefony przenośne, telefony komórkowe, mikrofalówki, rozładowania
  elektryczne) mogą być przyczyną zakłóceń w działaniu urządzenia (urządzeń). W takim
  wypadku należy zachować większą odległość od źródeł zakłóceń.
  Pomoc techniczna
  W razie problemów technicznych z tym produktem należy zwrócić się do naszej pomocy
  technicznej. Najszybszy sposób kontaktu to nasza strona internetowa www.speedlink.com.
  PL
  DK
  Bestemmelsesmæssig anvendelse
  Dette produkt er kun beregnet som højtaler for tilslutningen til en computer eller en anden
  lydkilde og anvendelsen i lukkede rum. Jöllenbeck GmbH er ikke ansvarligt for skader på
  produktet eller personskader på grund af uforsigtig, uhensigtsmæssig og ukorrekt anvendelse
  eller anvendelse til et formål, som ikke svarer til producentens anvisninger.
  Ved denne enhed bør stikdåsen være placeret i nærheden og let tilgængeligt. Enheden er
  først fuldstændigt adskilt fra strømforsyningen, hvis netstikket er trukket ud.
  Undgå høreskader
  GIV AGT: Hvis man lytter til høje lydstyrker over en lang tidsperiode, kan det føre til perma-
  nente høreskader. Kontroller før hver anvendelse den indstillede lydstyrke og undgå for høje
  niveauer.
  Overensstemmelseserklæring:
  Under påvirkning af stærke statiske, elektriske felter eller felter med høj frekvens (radioanlæg,
  mobiltelefoner, mikrobølge-afl adninger), kan der opstå funktionsforstyrrelser af enheden
  (enhederne). I dette tilfælde bør du prøve på, at forstørre afstanden til forstyrrende enheder.
  Teknisk support
  Ved tekniske problemer med dette produkt, kontakt venligst vores support som du fi nder på
  vores webside www.speedlink.com.
  1. Podłącz przewód zasilający subwoofera do gniazda elektrycznego (150-230V, 50-60Hz).
  2. Połącz system z komputerem PC - podłącz jeden koniec dołączonego kabla audio do gniazda
  wejściowego subwoofera („AUX”), a drugi koniec do wyjścia audio karty dźwiękowej komputera
  (najczęściej zielone) lub do innego źródła dźwięku.
  3. Podłącz głośniki satelitarne do subwoofera: podłącz oba wtyki cinch/RCA głośników satelitarnych
  do gniazd wyjściowych subwoofera („OUT”).
  4. Włącz system („POWER” na „ON”).
  5. Ustaw regulator głośności subwoofera początkowo na niską głośność. Uruchom odtwarzanie
  dźwięku w komputerze i dostosuj poziom głośności oraz ustawienia tonów niskich za pomocą
  regulatora z przodu obudowy.
  6. W imię ochrony środowiska ten system głośników został wyposażony w tryb energooszczędny.
  Po upływie 4 minut bez wejściowego sygnału audio przechodzi on automatycznie w tryb
  energooszczędnyDioda LED świeci w kolorze czerwonym. Gdy na wejściu pojawi się sygnał
  audio, system automatycznie wznawia pracę po upływie ok. 2 sekund.
  PL
  1. Liitä subwooferin virtajohto pistorasiaan (150-230V, 50-60Hz).
  2. Liitä järjestelmä tietokoneeseen: Kiinnitä mukana tulevan audio-johdon toinen pää subwooferin
  sisääntuloliitäntään (”AUX”) ja toinen pää tietokoneen äänikortin audio-ulostuloliitäntään
  (useimmiten vihreä) tai muuhun äänilähteeseen.
  3. Liitä satelliittikaiutin subwooferiin: Liitä satelliitin molemmat cinch-/RCA-pistokkeet subwooferin
  lähtöliitäntöihin (”OUT”).
  4. Kytke järjestelmä päälle (”POWER” asentoon ”ON”).
  5. Säädä äänenvoimakkuuden säädin ensiksi alhaiselle tasolle. Säädä äänenvoimakkuuden säädin
  ensiksi alhaiselle tasolle.
  6. Ympäristönsuojelua varten tämä subwoofer-järjestelmä on varustettu energiatehokkaalla
  virransäästötilalla. Siksi laite vaihtaa automaattisesti energiansäästötilaan, kun on kulunut 4
  minuuttia ilman audiotulosignaalia. LED palaa sen jälkeen punaisena. Heti kun audiosignaali jälleen
  lähetetään, järjestelmä aktivoituu uudelleen automaattisesti n. 2 sekunnin jälkeen.
  FI
  Määräysten mukainen käyttö
  Tämä tuote soveltuu ainoastaan kaiuttimeksi tietokoneeseen tai muuhun äänilähteeseen
  liitettäväksi ja käyttöön suljetuissa tiloissa. Jöllenbeck GmbH ei ota minkäänlaista vastuuta
  tuotteeseen syntyvistä vaurioista tai henkilöiden loukkaantumisista, jotka johtuvat tuotteen
  huolimattomasta, asiattomasta, virheellisestä tai valmistajan ohjeiden vastaisesta, käyttötarkoi-
  tuksesta poikkeavasta käytöstä.
  Tällä laitteella pistorasian tulisi sijaita laitteen lähellä ja helppopääsyisessä paikassa. Tämä
  laite on täysin virraton vasta, kun verkkopistoke on irrotettu pistorasiasta.
  Kuulovaurioiden välttäminen
  HUOMIO: Korkeiden äänenvoimakkuuksien pitkäaikainen kuuntelu voi aiheuttaa pysyviä
  kuulovaurioita. Tarkasta asetettu äänenvoimakkuus ennen jokaista käyttöä ja vältä liian
  korkeita tasoja.
  Yhteensopivuus
  Voimakkaat staattiset, sähköiset tai korkeataajuuksiset kentät (radiolaitteistot, matkapuhelimet,
  mikroaaltopurkaukset) voivat vaikuttaa laitteen (laitteiden) toimintaan. Laite on silloin yritettävä
  siirtää kauemmas häiriön aiheuttavista laitteista.
  Tekninen tuki
  Jos kohtaat tätä tuotetta koskevia teknisiä vaikeuksia, käänny tukemme puoleen.
  Tukemme tavoitat nopeimmin verkkosivumme kautta, osoitteessa www.speedlink.com.
  FI
  Forskriftsmessig bruk
  Dette produktet er kun ment som høyttaler for tilkobling til en datamaskin eller en annen lyd-
  kilde, og kun for bruk i lukkede rom. Jöllenbeck GmbH tar intet ansvar for skader på produktet
  eller for personskader som skyldes uaktsom, ikke forskriftsmessig eller feil bruk, eller bruk av
  produktet utover det som er angitt fra produsenten.
  For dette apparatet må det være en lett tilgjengelig stikkontakt i nærheten. Dette apparatet
  er kun fullstendig frakoblet strømmen dersom støpselet er trukket ut av stikkontakten.
  Forhindre hørselskader
  OBS: Lang tids lytting til høyt volumnivå kan føre til varige hørselsskader. Kontroller innstilte
  lydvolum før hver bruk, og unngå for høy innstilling.
  Konformitet
  Ved påvirkning av sterke statiske, elektriske eller høyfrekvente felt (radioanlegg,
  mobiltelefoner, mikrobølge-utladninger) kan det forekomme funksjonsfeil på
  apparatet/apparatene. Forsøk i så fall å øke avstanden til forstyrrende utstyr.
  Teknisk Support
  Hvis du har tekniske problemer med dette produktet, må du henvende deg til vår Support,
  som du raskest kan nå via vår nettside www.speedlink.com.
  NO
  1. Koble strømkabelen på subwooferen til en stikkontakt (150-230V, 50-60Hz).
  2. Koble systemet til PC-en: Sett en ende av den vedlagte audiokabelen i inngangskontakten på
  subwooferen («AUX»), den andre enden i audioutgangen på PC-lydkortet (som regel grønn) eller
  en annen lydkilde.
  2. Koble til satellitt-høyttaleren på subwooferen: Sett de to cinch-/RCA pluggene på satellittene inn i
  utgangskontaktene på subwooferen («OUT»).
  4. Slå på systemet («POWER» til «ON»).
  5. Still høyttalerregulatoren først på et lavt nivå. Start nå lydavspilling på PC-en og tilpass lydnivået og
  diskant/bass via frontregulatoren.
  6. Med henblikk på å beskytte miljøet er subwoofer-systemet utstyrt med en energieffektiv
  hvilemodus. Derfor går enheten etter 4 minutter uten lydinngangssignal automatisk inn i
  strømsparingsmodus. Da lyser lysdioden rødt. Så snart et lydsignal blir overført, reaktiveres
  systemet automatisk igjen etter ca. 2 sekunder.
  NO
  TECHNICAL SUPPORT
  Having technical problems with this product? Get in touch with our Support team –
  the quickest way is via our website: www.speedlink.com.
  VERS. 1.0
  QUICK INSTALL GUIDE
  SL-8206-BK
  AVENZA
  2.1 SUBWOOFER SYSTEM
  150-230V
  50-60Hz
  POWER CONNECTION
  1
  POWER
  OFF
  AUX R OUT L
  ON
  220 V/60HZ
  POWER
  POWER
  3
  SPEAKER CONNECTION
  POWER
  OFF
  AUX R OUT L
  ON
  220 V/60HZ
  2
  AUDIO CONNECTION
  POWER
  OFF
  AUX R OUT L
  ON
  220 V/60HZ
  CLICK
  POWER ADJUSTMENT
Speed-Link Avenza SL-8206-BK

¿Necesita ayuda?

Número de preguntas: 0

¿Tiene alguna pregunta sobre Speed-Link Avenza SL-8206-BK o necesita ayuda? Haga su pregunta aquí. Proporcione una descripción clara y completa del problema y su pregunta. Cuantos más detalles proporcione para su problema y pregunta, más fácil será para otros propietarios de Speed-Link Avenza SL-8206-BK responder adecuadamente a su pregunta.

Vea el manual de Speed-Link Avenza SL-8206-BK aquí, de forma gratuita. Este manual pertenece a la categoría Altavoces y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 8.5. Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Español, Inglés, Holandés, Alemán, Francia, Italiano, Sueco, Danés, Polaco, Ruso, Noruego, Finlandés, Turco, Griego, Húngaro. ¿Tiene alguna pregunta sobre Speed-Link Avenza SL-8206-BK o necesita ayuda? Haz tu pregunta aquí

Especificaciones de Speed-Link Avenza SL-8206-BK

Marca Speed-Link
Modelo Avenza SL-8206-BK
Producto Altavoz
EAN 4027301282078
Idioma Español, Inglés, Holandés, Alemán, Francia, Italiano, Sueco, Danés, Polaco, Ruso, Noruego, Finlandés, Turco, Griego, Húngaro
Tipo de archivo PDF
Desempeño
Canales de salida de audio 2.1canales
Potencia estimada RMS 14W
Uso recomendado Universal
Material de la carcasa Madera
Color del producto Negro
Interruptor de encendido/apagado integrado
Amplificador
Dispositivo de amplificación incluido -
Altavoces satélite
Tipo de bocina satelital -
Número de satélites 2
Potencia RMS de altavoces satélite -W
Profundidad de altavoces 95mm
Subida de altavoz 160mm
Ancho de altavoz 75mm
Subwoofer
Tipo de subwoofer Altavoz de subgraves (subwoofer) activo
Reflejo de bajo
Ajuste de bajos
Profundidad de subwoofer 225mm
Altura de subwoofer 215mm
Ancho de subwoofer 160mm
Control de energía
Fuente de energía Corriente alterna
Frecuencia de entrada AC 50 - 60Hz
Voltaje de entrada AC 150-230V
Puertos e Interfaces
Salidas para auriculares 1
Micrófono, jack de entrada
Tecnología de conectividad Alámbrico
Entrada de línea
Conectividad en línea de entrada 3.5mm
Detalles técnicos
Entrada de audio 1
Conector 3, 5mm

Manuales de productos relacionados

Altavoz Speed-Link

Preguntas frecuentes

A continuación, encontrarás las preguntas más frecuentes sobre el Speed-LinkAvenza SL-8206-BK .

¿Tu pregunta no está en la lista? Haz tu pregunta aquí

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo.

Leer más