Speed-Link Medusa NX SL-8795

Speed-Link Medusa NX SL-8795 manual

(1)
 • 1. Tilslut dit headset med USB-stikket til en
  ledig plads på din PC.
  2. Sæt den vedlagte CD ind i drevet og følg
  anvisningerne på skærmen for at installere softwaren.
  3. Via kabelfjernbetjeningen kan du regulere lydstyrken
  til de enkelte kanaler og dæmpe mikrofonen. Inden
  du sætter dit headset på bør du holde øje med, at
  lydstyrkeregulatoren på kabelfjernbetjeningen er
  indstillet på minimal lydstyrke.
  4. Med den variable holdebøjle kan du tilpasse
  hovedtelefonerne til di størrelse. Til optimal
  kommunikation placerer du mikrofonen ca. 2 til 3
  centimeter foran munden.
  DK
  1. Anslut headsetets USB-kontakt till en ledig
  USB-port på din PC.
  2. Lägg medföljande CD i datorns CD-fack och följ
  anvisningarna på bildskärmen för att installera
  programvaran.
  3. Använd kabelfjärren för att reglera volymen för de
  olika kanalerna och koppla bort ljudet från mikrofonen.
  Kontrollera att volymen är inställd på lägsta nivå innan
  du sätter på dig headsetet.
  4. Med den reglerbara bygeln kan du anpassa headsetet
  till ditt huvud. För bästa möjliga röstöverföring sätter
  du mikrofonen cirka 2 till 3cm från munnen.
  SE
  1. Tilslut dit headset med USB-stikket til en
  ledig plads på din PC.
  2. Sæt den vedlagte CD ind i drevet og følg
  anvisningerne på skærmen for at installere softwaren.
  3. Via kabelfjernbetjeningen kan du regulere lydstyrken
  til de enkelte kanaler og dæmpe mikrofonen. Inden
  du sætter dit headset på bør du holde øje med, at
  lydstyrkeregulatoren på kabelfjernbetjeningen er
  indstillet på minimal lydstyrke.
  4. Med den variable holdebøjle kan du tilpasse
  hovedtelefonerne til di størrelse. Til optimal
  kommunikation placerer du mikrofonen ca. 2 til 3
  centimeter foran munden.
  PL
  1. Csatlakoztassa a headsetet az USB csatlakozóval
  számítógépe szabad USB portjára.
  2. Helyezze számítógépe meghajtójába a mellékelt CD-t
  és a szoftver telepítéséhez kövesse a képernyőn
  megjelenő utasításokat.
  3. A vezetékes távirányítón keresztül szabályozható
  az egyes csatornák hangereje, valamint a mikrofon
  némítása. A headset felhelyezése előtt ügyeljen
  arra, hogy a hangerő szabályzója a legkisebbre
  legyen állítva.
  4. A változtatható fejpánttal beállíthatja a headsetet saját
  fejméretére. Az optimális komminukációhoz tartsa a
  mikrofon kb. 2-3 cm-re a szájától.
  HU
  1. Συνδέστε τα ακουστικά με το βύσμα USB σε μια
  ελεύθερη υποδοχή σύνδεσης USB του Η/Υ σας.
  2. Τοποθετήστε το εσώκλειστο CD στον οδηγό του Η/Υ
  σας και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη, για να
  εγκαταστήσετε το λογισμικό.
  3. Μέσω του τηλεχειριστηρίου στο καλώδιο μπορείτε να
  ρυθμίσετε την ένταση των μεμονωμένων καναλιών
  καθώς και να απενεργοποιήσετε τον ήχο του
  μικροφώνου. Προσέχετε πριν από την τοποθέτηση
  των ακουστικών ώστε ο ρυθμιστής έντασης να έχει
  τεθεί στην ελάχιστη ένταση.
  4. Με το μεταβλητό τόξο συγκράτησης, προσαρμόζετε τα
  ακουστικά στο μέγεθος του κεφαλιού σας. Για τέλεια
  επικοινωνία, θέτετε το μικρόφωνο περίπου 2 έως 3
  εκατοστά μπροστά από το στόμα.
  EL
  1. Hlavovou soupravu připojte do svého počítače
  pomocí USB zástrčky do volné zdířky pro
  připojení USB.
  2. Vložte přiložené CD do mechaniky svého počítače
  a pracujte dle pokynů na obrazovce za účelem
  instalace software.
  3. Přes kabelové dálkové ovládání lze regulovat hlasitost
  jednotlivých kanálů, jakož i zapojit bezšumové
  doladění mikrofonu. Před nasazením hlavové
  soupravy dbejte na to, aby byl regulátor hlasitosti
  nastaven na minimální hlasitost.
  4. Pomocí variabilního třmenu sluchátek přizpůsobte
  hlavovou soupravu své velikosti hlavy. Pro optimální
  srozumitelnost je třeba držet mikrofon cca 2 až 3
  centimetry od úst.
  CZ
  1. Liitä kuulokemikrofoni USB-pistokkeen avulla
  tietokoneesi vapaaseen USB-liitäntään.
  2. Aseta mukana tuleva CD tietokoneesi levyasemaan
  ja noudata näytöllä näkyviä ohjeita ohjelmiston
  asentamiseksi.
  3. Johtokaukosäätimen avulla voidaan säätää
  yksittäisten kanavien äänenvoimakkuutta sekä kytkeä
  mikrofoni mykäksi. Varmista ennen kuulokemikrofonin
  asettamista korville, että äänenvoimakkuus on
  asetettu mahdollisimman pieneksi.
  4. Säädettävän pannan avulla kuulokemikrofoni
  voidaan säätää pään koon mukaan. Jotta ääni
  toistuisi ihanteellisesti, vie mikrofoni suun eteen
  noin 2–3cm etäisyydelle.
  FI
  1. Koble til headsettet med USB-kontakten til
  en ledig USB-port på PC-en din.
  2. Sett den vedlagte CD-en i leseren på PC-en
  din, og følg anvisningene på skjermen for å
  installere programvaren.
  3. Via kabelfjernkontrollen kan du regulere lydstyrken til
  de enkelt kanalene og koble mikrofonen om til lydløs.
  Før du tar på deg headsettet, pass på at lydstyrken er
  stilt til laveste nivå.
  4. Med den variable holdebøylen tilpasser du headsettet
  til hodestørrelsen din. For optimal talegjengivelse,
  plasser mikrofonen omtrent 2 til 3 centimeter fra
  munnen.
  NO
  Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
  Ten produkt jest przeznaczony do użytku tylko
  jako zestaw słuchawkowy do podłączenia
  do komputera i do użytkowania tylko w
  pomieszczeniach zamkniętych. Jöllenbeck
  GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności za
  obrażenia u ludzi, zwierząt lub szkody materialne
  na skutek nieuważnego, nieprawidłowego,
  niewłaściwego lub niezgodnego z określonym
  przez producenta użytkowania produktu.
  Zapobieganie uszkodzeniom słuchu
  UWAGA: korzystanie ze słuchawek dousznych
  lub nagłownych oraz długotrwałe słuchanie
  przy dużej głośności może spowodować trwałe
  uszkodzenie słuchu.
  Informacja o zgodności
  Silne pola elektrostatyczne, elektryczne lub
  elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości
  (urządzenia radiowe, telefony przenośne,
  telefony komórkowe, mikrofalówki, rozładowania
  elektryczne) mogą być przyczyną zakłóceń
  w działaniu urządzenia (urządzeń). W takim
  wypadku należy zachować większą odległość
  od źródeł zakłóceń.
  Pomoc techniczna
  W razie problemów technicznych z tym produktem
  proszę zwrócić się do naszej pomocy technicznej,
  z która najszybciej można skontaktować się przez
  naszą stronę internetową www.speedlink.com.
  PL
  Forskriftsmessig bruk
  Dette produktet er kun ment som headsett for
  tilkobling til en datamaskin, og kun for bruk i
  lukkede rom. Jöllenbeck GmbH ta intet ansvar
  for produktet eller for personskader, skader
  på dyr eller materielle skader, som skyldes
  ikke forskriftsmessig eller feil bruk, eller bruk
  av produktet utover det som er angitt fra
  produsenten.
  Forhindre hørselskader
  OBS: Bruk av øreplugger eller hodetelefoner,
  og langvarig lytting til høyt lydvolum, kan føre til
  varige hørselskader.
  Samsvarsanvisning
  Ved påvirkning av sterke statiske, elektriske
  eller høyfrekvente felt (radioanlegg,
  mobiltelefoner, mikrobølge-utladninger) kan
  det forekomme funksjonsfeil på apparatet/
  apparatene. Forsøk i så fall å øke avstanden til
  forstyrrende utstyr.
  Teknisk Support
  Hvis du har tekniske problemer med dette
  produktet, må du ta kontakt med vår Support,
  som du raskest kan nå via vår nettside
  www.speedlink.com.
  NO
  Määräysten mukainen käyttö
  Tämä tuote soveltuu ainoastaan
  kuulokemikrofonina tietokoneeseen liitettäväksi
  ja käyttöön suljetuissa tiloissa. Jöllenbeck
  GmbH ei ota minkäänlaista vastuuta
  henkilöiden tai eläinten loukkaantumisista
  tai esinevahingoista, jotka johtuvat tuotteen
  huolimattomasta, asiattomasta, virheellisestä
  tai valmistajan ohjeiden vastaisesta,
  käyttötarkoituksesta poikkeavasta käytöstä.
  Kuulovaurioiden välttäminen
  HUOMIO Korvanappien tai kuulokkeiden
  käyttö sekä pitkäaikainen korkeiden
  äänenvoimakkuuksien kuuntelu voi johtaa
  pysyviin kuulovaurioihin.
  Vaatimustenmukaisuutta koskeva
  huomautus
  Voimakkaat staattiset, sähköiset tai
  korkeataajuuksiset kentät (radiolaitteistot,
  matkapuhelimet, mikroaaltopurkaukset) voivat
  vaikuttaa laitteen (laitteiden) toimintaan. Laite
  on silloin yritettävä siirtää kauemmas häiriön
  aiheuttavista laitteista.
  Tekninen tuki
  Jos sinulla on teknisiä ongelmia tämän tuotteen
  suhteen, käänny tukemme puoleen. Tukeen
  saat nopeimmin yhteyttä verkkosivumme
  www.speedlink.com kautta.
  FI
  Bestemmelsesmæssig anvendelse
  Dette produkt er kun beregnet som headset
  for tilslutningen til en computer og anvendelsen
  i lukkede rum. Jöllenbeck GmbH er ikke
  ansvarligt for personskader, dyr eller materialer
  på grund af uforsigtig, uhensigtsmæssig
  og ukorrekt anvendelse eller anvendelse
  til et formål, som ikke svarer til
  producentens anvisninger.
  Undgå høreskader
  Giv agt: Brugen af høretelefoner eller
  earbuds som også store lydstyrker kan føre til
  permanente høreskader.
  Overensstemmelseshenvisning
  Under påvirkning af stærke statiske, elektriske
  felter eller felter med høj frekvens (radioanlæg,
  mobiltelefoner, mikrobølge-afl adninger), kan
  der opstå funktionsforstyrrelser af enheden
  (enhederne). I dette tilfælde bør du prøve på, at
  forstørre afstanden til forstyrrende enheder.
  Teknisk support
  Ved tekniske problemer med dette produkt,
  kontakt venligst vores support som du fi nder på
  vores webside www.speedlink.com.
  DK
  Föreskriven användning
  Den här produkten är endast avsedd som
  headset för anslutning till en dator och den får
  bara användas inomhus. Jöllenbeck GmbH tar
  inget ansvar för skador på person, djur eller
  material som är ett resultat av ovarsamhet,
  slarv, felaktig användning eller för att
  produkten använts på ett sätt som strider
  mot föreskrifterna.
  Undvik hörselskador
  AKTA: När man använder hörlurar eller
  öronsnäckor och när man lyssnar länge på hög
  volym fi nns risk för kroniska hörselskador.
  Information om funktionsstörningar
  Starka statiska, elektriska och högfrekventa fält
  (radioanläggningar, mobiltelefoner, urladdningar
  från mikrovågsugnar) kan påverka apparatens/
  apparaternas funktion. I så fall ska du försöka
  öka avståndet till den apparat som stör.
  Teknisk support
  Om du får tekniska problem med produkten
  kan du vända dig till vår support. Du når den
  snabbast genom vår webbsida
  www.speedlink.com.
  SE
  Χρήση σύμφωνη με τους κανονισμούς
  Αυτό το προϊόν ενδείκνυται μόνο ως σετ
  ακουστικών για τη σύνδεση σε έναν υπολογιστή
  και για τη χρήση σε κλειστούς χώρους. Η
  Jöllenbeck GmbH δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη
  για βλάβες σε άτομα, ζώα ή αντικείμενα λόγω
  απρόσεκτης, ακατάλληλης, εσφαλμένης χρήσης
  ή χρήσης του προϊόντος για διαφορετικό από τον
  αναφερόμενο από τον κατασκευαστή, σκοπό.
  Αποφυγή βλαβών στην ακοή
  ΠΡΟΣΟΧΗ: Η χρήση ακουστικών καθώς και
  η ακρόαση μεγάλης διάρκειας με μεγάλη
  ένταση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες
  βλάβες στην ακοή.
  Υπόδειξη συμμόρφωσης
  Υπό την επίδραση δυνατών στατικών,
  ηλεκτρικών πεδίων ή πεδίων υψηλής
  συχνότητας (ασύρματες εγκαταστάσεις,
  κινητά τηλέφωνα, αποφορτίσεις συσκευών
  μικροκυμάτων) ίσως υπάρξουν επιδράσεις στη
  λειτουργία της συσκευής (των συσκευών). Σε
  αυτή την περίπτωση δοκιμάστε να αυξήσετε
  την απόσταση προς τις συσκευές που
  δημιουργούν παρεμβολή.
  Τεχνική υποστήριξη
  Σε τεχνικές δυσκολίες με αυτό το προϊόν,
  απευθυνθείτε στο τμήμα υποστήριξης,
  στο οποίο μπορείτε να έχετε γρήγορη πρόσβαση
  μέσω της ιστοσελίδας μας
  www.speedlink.com.
  EL
  Použití podle předpisů
  Tento produkt je vhodný pouze jako headset
  pro zapojení do počítače a použití v uzavřených
  prostorách. Firma Jöllenbeck GmbH nepřebírá
  ručení za poškození výrobku nebo zranění
  osob a zvířat, vzniklé v důsledku nedbalého,
  neodborného, nesprávného použití výrobku,
  nebo v důsledku použití výrobku k jiným účelům,
  než byly uvedeny výrobcem.
  Zabránění poškození sluchu
  POZOR: Použití sluchátek a dlouhodobé
  poslouchání při vysoké hlasitosti může vést k
  trvalému poškození sluchu.
  Informace o konformitě
  Za působení silných statických, elektrických,
  nebo vysokofrekvenčních polí (rádiová zařízení,
  mobilní telefony, mikrovlnné výboje) může dojít
  k omezení funkčnosti přístroje (přístrojů). V
  takovém případě se pokuste zvětšit distanci k
  rušivým přístrojům.
  Technický suport
  V případě technických problémů s tímto
  produktem kontaktujte prosím náš suport, který
  je nejrychleji dostupný prostřednictvím našich
  webových stránek www.speedlink.com.
  CZ
  Rendeltetésszerű használat
  Ez a termék csak headsetként számítógépre
  történő csatlakoztatáshoz és zárt helyiségben
  való használatra alkalmas. A Jöllenbeck
  GmbH nem vállal felelősséget személyekben,
  állatokban vagy tárgyakban keletkezett kárért,
  ha az fi gyelmetlen, szakszerűtlen, hibás, vagy
  nem a gyártó által megadott célnak megfelelő
  használatból eredt.
  Halláskárosodás elkerülése
  FIGYELEM: fül- vagy fejhallgató használata,
  valmint a magas hangerőn történő
  zenehallgatás tartós halláskárosodást okozhat.
  Megfelelőségi tudnivalók
  Erős statikus, elektromos vagy nagyfrekvenciájú
  mezők (rádióberendezések, mobiltelefonok,
  vezetékmentes telefonok, mikrohullámú sütők,
  kisülések) hatására a készülék (a készülékek)
  működési zavara léphet fel. Ebben az esetben
  próbálja meg növelni a távolságot a zavaró
  készülékekhez.
  Műszaki támogatás
  A termékkel kapcsolatos műszaki problémák
  esetén forduljon Támogatásunkhoz, melyet
  leggyorsabban honlapunkon
  www.speedlink.com keresztül érhet el.
  HU
  VERS. 1.0
  ©2013 Jöllenbeck GmbH. All rights reserved. SPEEDLINK
  ®
  , the SPEEDLINK word mark and the SPEEDLINK swoosh
  are registered trademarks of Jöllenbeck GmbH. Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation. All
  trademarks are the property of their respective owner. Jöllenbeck GmbH shall not be made liable for any errors that
  may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without prior notice. Please keep this
  information for later reference.
  JÖLLENBECK GmbH, Kreuzberg 2, 27404 Weertzen, GERMANY
  QUICK INSTALL GUIDE
  MEDUSA NX
  USB 5.1 SURROUND HEADSET
  SL-8795-BK
  FRONT VOLUMEREAR
  CENTER
  MIC.
  32 4
  2
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  1
  1
Speed-Link Medusa NX SL-8795

¿Necesita ayuda?

Número de preguntas: 0

¿Tiene alguna pregunta sobre Speed-Link Medusa NX SL-8795 o necesita ayuda? Haga su pregunta aquí. Proporcione una descripción clara y completa del problema y su pregunta. Cuantos más detalles proporcione para su problema y pregunta, más fácil será para otros propietarios de Speed-Link Medusa NX SL-8795 responder adecuadamente a su pregunta.

Vea el manual de Speed-Link Medusa NX SL-8795 aquí, de forma gratuita. Este manual pertenece a la categoría Cascos auriculares y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 9.7. Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Español, Holandés, Inglés, Alemán, Francia, Italiano, Sueco, Danés, Polaco, Ruso, Noruego, Finlandés, Turco, Eslovaco, Griego, Húngaro. ¿Tiene alguna pregunta sobre Speed-Link Medusa NX SL-8795 o necesita ayuda? Haz tu pregunta aquí

Especificaciones de Speed-Link Medusa NX SL-8795

Marca Speed-Link
Modelo Medusa NX SL-8795
Producto Cascos auriculares
EAN 4027301969610
Idioma Español, Holandés, Inglés, Alemán, Francia, Italiano, Sueco, Danés, Polaco, Ruso, Noruego, Finlandés, Turco, Eslovaco, Griego, Húngaro
Tipo de archivo PDF
Desempeño
Uso recomendado Juego
Tipo de auricular Binaural
Estilo de uso Diadema
Color del producto Negro
Plegable
Longitud de cable 2.8m
Tipo de producto Auriculares
Puertos e Interfaces
Tecnología de conectividad Alámbrico
Conexión USB
Auriculares
Audifonos Supraaural
Frecuencia de auricular -Hz
Obstrucción -
Tipo de imán -
Micrófono
Frecuencia de micrófono -Hz
Efecto de cancelación de ruido
Micrófono mudo
Peso y dimensiones
Peso 340g
Contenido del embalaje
Funda de transporte
Cantidad 1

Manuales de productos relacionados

Cascos auriculares Speed-Link

Preguntas frecuentes

A continuación, encontrarás las preguntas más frecuentes sobre el Speed-LinkMedusa NX SL-8795 .

¿Tu pregunta no está en la lista? Haz tu pregunta aquí

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo.

Leer más