Speed-Link Sonid SL-870002-BKGY

Speed-Link Sonid SL-870002-BKGY manual

(1)
 • HU
  RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT
  Ez a termék csak headsetként számítógépre történő
  csatlakoztatáshoz és zárt helyiségben való használatra
  alkalmas. A termék nem igényel karbantartást. Ne
  használja külső sérülés esetén. A Jöllenbeck GmbH
  nem vállal felelősséget a termékben keletkezett kárért
  vagy vagy személyi sérülésért, ha az figyelmetlen,
  szakszerűtlen, hibás, vagy nem a gyártó által megadott
  célnak megfelelő használatból eredt.
  HALLÁSKÁROSODÁS ELKERÜLÉSE
  FIGYELEM: A nagy hangerőn történő hosszas
  zenehallgatás halláskárosodást okozhat.
  Használat előtt mindig ellenőrizze a beállított
  hangerőt és kerülje a túl magas szintet.
  MEGFELELŐSÉGI TUDNIVALÓK
  Erős statikus, elektromos vagy nagyfrekvenciájú mezők
  (rádióberendezések, mobiltelefonok, vezetékmentes
  telefonok, mikrohullámú sütők, kisülések) hatására a
  készülék (a készülékek) működési zavara léphet fel.
  Ebben az esetben próbálja meg növelni a távolságot a
  zavaró készülékekhez.
  ÁRTALMATLANÍTÁS
  Az áthúzott hulladéktároló jele azt jelenti, hogy ezt a
  terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt
  semlegesíteni. Mivel az elektromos készülékek káros
  anyagokat tartalmazhatnak, amelyek szakszerűtlen
  eltávolítása vagy tárolása a környezetet és az
  egészséget károsíthatja, ezért külön kell eltávolítani.
  Végső felhasználóként törvény kötelezi Önt arra,
  hogy a kiselejtezett elektromos készülékeket arra
  kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A közelében lévő
  gyűjtőhellyel kapcsolatos információkat a helyi
  hatóságoknál, újrahasznosító központokban, vagy a
  terméket forgalmazó üzletben szerezhet be. Hivatalos
  gyűjtőhelyen leadással hozzájárul a szakszerű
  újrafeldolgozáshoz és a környezetvédelemhez. Ha új
  készüléket vásárol, akkor a kereskedő felajánlja, hogy
  a régi készüléket átveszi és ingyenesen semlegesíti, ha
  a visszaadott készülék és az újonnan vásárolt készülék
  felépítése és funkciója azonos. Kiskereskedelmi
  üzletekben, amelyekben legalább 400 négyzetméternyi
  területet elektromos és elektronikus készülékek
  eladására szántak, vagy kiskereskedelmi üzletek által
  azok közvetlen környezetében hivatalosan kijelölt
  gyűjtőhelyeken ingyenesen leadhatja a régi kisméretű
  elektromos és elektronikus eszközöket (külső méretek
  nem haladják meg a 25 cm-t), új készülék vásárlása
  nélkül. Az esetleges elemeket/akkumulátorokat,
  lehetőség szerint a semlegesítés előtt távolítsa el a
  készülékből. A készülékek, elemek és akkumulátorok
  engedélyezetlen eltávolítása az érvényes törvénykezés
  szerinti szankciókat von maga után.
  MŰSZAKI TÁMOGATÁS
  Ha a termékkl kapcsolatban műszaki gondjai lennének,
  forduljon támogatásunkhoz, melyet leggyorsabban
  honlapunkon, a www.speedlink.com címen érhet el.
  Kérem, ezt az információt tartsa meg referenciaként.
  EL
  ΧΡΉΣΉ ΣΎΜΦΩΝΉ ΜΕ ΤΟΎΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎΣ
  Αυτό το προϊόν ενδείκνυται μόνο ως σετ ακουστικών
  για τη σύνδεση σε έναν υπολογιστή και για τη χρήση σε
  κλειστούς χώρους. Το προϊόν δεν απαιτεί συντήρηση.
  Μην το χρησιμοποιείτε εάν παρουσιάζει εξωτερικές
  ζημιές. Ή Jöllenbeck GmbH δεν αναλαμβάνει καμία
  ευθύνη για ζημιές στο προϊόν ή για τραυματισμούς
  ατόμων λόγω απρόσεκτης, ακατάλληλης, εσφαλμένης
  χρήσης ή χρήσης του προϊόντος για διαφορετικό από
  τον αναφερόμενο από τον κατασκευαστή, σκοπό.
  ΑΠΟΦΎΓΉ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΉΝ ΑΚΟΉ
  ΠΡΟΣΟΧΉ: Μια ακρόαση μεγάλης διάρκειας
  σε υψηλές εντάσεις μπορεί να οδηγήσει σε
  μόνιμες βλάβες της ακοής. Ελέγχετε πριν από
  κάθε χρήση τη ρυθμισμένη ένταση και
  αποφεύγετε μια πολύ υψηλή στάθμη.
  ΎΠΟΔΕΙΞΉ ΣΎΜΜΟΡΦΩΣΉΣ
  Ύπό την επίδραση δυνατών στατικών, ηλεκτρικών
  πεδίων ή πεδίων υψηλής συχνότητας (ασύρματες
  εγκαταστάσεις, κινητά τηλέφωνα, αποφορτίσεις
  συσκευών μικροκυμάτων) ίσως υπάρξουν επιδράσεις
  στη λειτουργία της συσκευής (των συσκευών). Σε αυτή
  την περίπτωση δοκιμάστε να αυξήσετε την απόσταση
  προς τις συσκευές που δημιουργούν παρεμβολή.
  ΑΠΟΡΡΙΨΉ
  Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων
  σημαίνει ότι το παρόν προϊόν δεν επιτρέπεται
  να απορρίπτεται με τα μη ταξινομημένα οικιακά
  απορρίμματα. Επειδή στις ηλεκτρικές συσκευές
  μπορεί να περιέχονται επιβλαβείς ουσίες, οι οποίες
  σε ακατάλληλη διάθεση ή αποθήκευση, μπορεί να
  προκαλέσουν ζημιά στο περιβάλλον και την υγεία σας,
  πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά. Εσείς ως τελικός
  χρήστης είστε υποχρεωμένος να παραδίδετε τις άχρηστες
  ηλεκτρικές συσκευές σε ένα επίσημο καθορισμένο
  σημείο συγκέντρωσης. Μπορείτε να λάβετε πληροφορίες
  σχετικές με τα σημεία συλλογής της περιοχής σας στις
  τοπικές αρχές, στα κέντρα ανακυκλώσιμων υλικών
  ή στο κατάστημα, στο οποίο αποκτήσατε αυτό το
  προϊόν. Μέσω της απόρριψης σε ένα επίσημο σημείο
  συλλογής συνεισφέρετε στην σωστή ανακύκλωση
  και στην προστασία του περιβάλλοντος. Κατά την
  απόκτηση μιας νέας συσκευής ο διανομέας προσφέρει
  την δυνατότητα παραλαβής των παλαιών συσκευών και
  δωρεάν απόρριψης, εφόσον η συσκευή που επιστρέφεται
  είναι του ίδιου τύπου και έχει τις ίδιες λειτουργίες με το
  νεο-αποκτηθέν προϊόν. Επιτρέπεται δωρεάν παράδοση
  ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών παλαιών συσκευών
  (όχι με εξωτερικές διαστάσεις πάνω από 25εκ.) και
  χωρίς υποχρέωση αγοράς μιας ισότιμης συσκευήςσε
  καταστήματα λιανικής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών
  συσκευών με επιφάνεια τουλάχιστον 400 τετραγωνικά
  μέτρα και σε επίσημα καθορισμένα από το κατάστημα
  λιανικής σημεία συγκέντρωσης, τα οποία βρίσκονται
  κοντά στο κατάστημα λιανικής. Ενδεχόμενα υπάρχουσες
  μπαταρίες/συσσωρευτές πρέπει, εφόσον είναι δυνατόν,
  να απομακρύνονται πριν από την απόρριψη από τη
  συσκευή. Ή μη επιτρεπόμενη απόρριψη συσκευών,
  μπαταριών και συσσωρευτών από τον χρήστη οδηγεί σε
  κυρώσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
  ΤΕΧΝΙΚΉ ΎΠΟΣΤΉΡΙΞΉ
  Σε περίπτωση τεχνικών δυσκολιών με αυτό το προϊόν
  απευθυνθείτε στο τμήμα υποστήριξης, στο οποίο
  μπορείτε να έχετε πολύ γρήγορη πρόσβαση μέσω της
  ιστοσελίδας μας www.speedlink.com.
  Παρακαλούμε φυλάξτε αυτές τις πληροφορίες για
  μελλοντική αναφορά.
  CZ
  POUŽITÍ PODLE PŘEDPISŮ
  Tento produkt je vhodný pouze jako headset pro
  zapojení do počítače a použití v uzavřených prostorách.
  Produkt je bezúdržbový. V případě vnějšího poškození
  jej nepoužívejte. Firma Jöllenbeck GmbH nepřebírá
  ručení za poškození výrobku nebo zranění osob, vzniklé
  v důsledku nedbalého, neodborného, nesprávného
  použití výrobku, nebo v důsledku použití výrobku k
  jiným účelům, než byly uvedeny výrobcem.
  ZABRÁNĚNÍ POŠKOZENÍ SLUCHU
  POZOR: Dlouhodobé poslouchání při vysoké
  hlasitosti může způsobit trvalé poškození
  sluchu. Před každým použitím zkontrolujte
  nastavenou hlasitost a vyhýbejte se příliš
  vysoké úrovni zvuku.
  INFORMACE O KONFORMITĚ
  Za působení silných statických, elektrických, nebo
  vysokofrekvenčních polí (rádiová zařízení, mobilní
  telefony, mikrovlnné výboje) může dojít k omezení
  funkčnosti přístroje (přístrojů). V takovém případě se
  pokuste zvětšit distanci k rušivým přístrojům.
  LIKVIDACE
  Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že se výrobek
  nesmí vyhazovat s netříděným domovní odpadem.
  Protože elektrické přístroje mohou obsahovat škodlivé
  látky, které mohou vést k poškození životního prostředí
  nebo zdraví osob při nesprávné likvidaci či skladování,
  je nutné takové přístroje likvidovat odděleně. Jako
  koncový uživatel máte dle zákona povinnost odevzdat
  vysloužilé elektrospotřebiče do úředně určené sběrny.
  Informace o sběrnách ve Vaší blízkosti obdržíte na
  místních úřadech, u místního podniku pro likvidaci
  odpadu, nebo v obchodě, ve kterém jste tento výrobek
  zakoupil(a). Tím, že přístroje necháte zlikvidovat na
  oficiálních sběrných místech, přispíváte k odborné
  recyklaci a ochraně životního prostředí. Při nákupu
  nového přístroje umožňuje jeho prodejce protiodběr
  starších přístrojů a jejich bezplatnou likvidaci, je-li
  odevzdávaný přístroj stejného druhu a plní stejné
  funkce jako nově zakoupený produkt. V maloobchodě
  o prodejní ploše alespoň 400 metrů čtverečních
  vyhrazené pro elektrické a elektronické přístroje
  nebo na oficiálně vyhrazených sběrných místech
  maloobchodů nacházejících se v bezprostředním okolí
  lze staré malé elektrické a elektronické přístroje (žádný
  vnější rozměr nepřekračuje 25cm) odevzdat bezplatně
  a bez závazku k nákupu stejného přístroje. Případné
  baterie či akumulátory je nutné před likvidací z přístroje
  vyjmout. Nepovolená likvidace přístrojů, baterií či
  akumulátorů prováděná uživatelem vede k postihům
  dle platných zákonů.
  TECHNICKÝ SUPPORT
  V případě technických problémů s tímto produktem
  kontaktujte prosím náš suport, který je nejrychleji
  dostupný prostřednictvím našich webových stránek
  www.speedlink.com.
  Tyto informace uchovejte pro budoucí potřebu.
  PT
  UTILIZAÇÃO CORRETA
  Este produto destina-se exclusivamente ao uso como
  auricular para a ligação a um computador e ao uso
  em espaços fechados. O produto não necessita de
  manutenção. Não o utilize em caso de danos exteriores.
  A Jöllenbeck GmbH não se responsabiliza por danos
  no produto ou ferimentos pessoais resultantes de
  utilização incorrecta, negligente, errada ou indevida
  do produto para fins que não aqueles previstos pelo
  fabricante.
  EVITAR DANOS AUDITIVOS
  ATENÇÃO: Ouvir prolongadamente níveis de
  som elevados pode provocar danos auditivos
  permanentes. Verifique antes de cada
  utilização o nível de som ajustado e evite
  níveis muito elevados.
  INDICAÇÃO DE CONFORMIDADE
  Influências de campos estaticamente fortes, eléctricos
  ou de alta frequência (instalações radioeléctricas,
  telemóveis, descargas de microondas) podem causar
  falhas no funcionamento do aparelho (dos aparelhos).
  Neste caso tente aumentar a distância relativamente
  aos aparelhos que interferem.
  AVISO SOBRE A ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS
  O símbolo de contentor de lixo barrado indica que
  este produto e as pilhas correspondentes não podem
  ser deitados no lixo comum. Os aparelhos elétricos
  contêm substâncias tóxicas e, em caso de não serem
  corretamente eliminados ou armazenados, podem
  ser perigosos para o meio ambiente e a saúde das
  pessoas, devendo, portanto, ser separados para a
  eliminação. Como consumidor final, é sua obrigação,
  portanto, entregá-los a um posto de recolha de lixo
  eletrónico e de pilhas identificado pelo distintivo oficial.
  Informações sobre os pontos de recolha de resíduos
  mais próximos de si podem ser obtidas através das
  autoridades municipais, pontos de reciclagem ou
  dos estabelecimentos onde adquiriu este produto.
  Com a eliminação em um ponto de recolha oficial,
  está a contribuir com a gestão especializada de
  resíduos e com a proteção do meio ambiente. Ao
  adquirir um aparelho novo, o comerciante oferece a
  possibilidade de levar, de forma gratuita, o aparelho
  velho no momento da entrega, com a condição de que
  o aparelho velho tenha as mesmas características
  e funções que o novo aparelho adquirido. Nos
  estabelecimentos com uma área de, pelo menos, 400
  metros quadrados de exposição de eletrodomésticos
  e aparelhos elétricos, ou em lojas com a identificação
  de recolha oficial do município, é possível entregar
  aparelhos elétricos ou eletrónicos pequenos (não
  maiores de 25 cm) de forma gratuita e sem a obrigação
  de comprar um aparelho novo. As pilhas e baterias
  que estiverem nos aparelhos deverão ser removidas
  antes da eliminação. A eliminação não autorizada de
  aparelhos, pilhas e baterias pelo consumidor podem
  causar penalizações segundo as legislações vigentes.
  SUPORTE TÉCNICO
  Em caso de quaisquer dificuldades com este produto,
  ponha-se em contacto com o nosso serviço de
  atendimento que pode aceder rapidamente através de
  nosso website www.speedlink.com.
  Por favor, guarde esta informação para uma futura
  referência.
  DK
  BESTEMMELSESMÆSSIG ANVENDELSE
  Dette produkt er kun beregnet som headset for
  tilslutningen til en computer og anvendelsen i lukkede
  rum. Produktet er vedligeholdelsesfrit. Produktet
  er vedligeholdelsesfrit. Brug det ikke, hvis det har
  udvendige skader. Jöllenbeck GmbH er ikke ansvarligt
  for skader på produktet eller personskader på grund af
  uforsigtig, uhensigtsmæssig og ukorrekt anvendelse
  eller anvendelse til et formål, som ikke svarer til
  producentens anvisninger.
  UNDGÅ HØRESKADER
  GIV AGT: Hvis man lytter til høje lydstyrker
  over en lang tidsperiode, kan det føre til
  permanente høreskader. Kontroller før hver
  anvendelse den indstillede lydstyrke og
  undgå for høje niveauer.
  OVERENSSTEMMELSESHENVISNING
  Under påvirkning af stærke statiske, elektriske
  felter eller felter med høj frekvens (radioanlæg,
  mobiltelefoner, mikrobølge-afladninger), kan der opstå
  funktionsforstyrrelser af enheden (enhederne). I dette
  tilfælde bør du prøve på, at forstørre afstanden til
  forstyrrende enheder.
  BORTSKAFFELSE
  Symbolet med den overstregede aaldsbeholder
  betyder, at dette produkt ikke må bortskaes sammen
  med det usorterede husholdningsaald. Da elapparater
  kan indeholde skadelige stoer, som kan beskadige
  miljøet og dit helbred, hvis de ikke bortskaes eller
  opbevares korrekt, skal de bortskaes separat.
  Som slutbruger har du pligt til at aflevere udtjente
  elapparater på et ocielt indsamlingssted. Du kan
  indhente oplysninger om indsamlingssteder i nærheden
  fra de lokale myndigheder, genbrugsstationer eller den
  butik, hvor du har købt dette produkt. Ved bortskaelse
  på et ocielt indsamlingssted yder du dit bidrag til
  korrekt genbrug og miljøbeskyttelse. Ved køb af et nyt
  produkt giver forhandleren mulighed for at aflevere
  gamle, udtjente produkter, hvorefter de bortskaes
  gratis, hvis det returnerede produkt er af samme type
  og har de samme funktioner som det nyerhvervede
  produkt. Små, udtjente el- og elektronikprodukter
  (ingen udvendige mål over 25cm) kan afleveres gratis
  til detailforretninger med et salgsareal på mindst
  400 kvadratmeter til el- og elektronikprodukter eller
  til indsamlingssteder, som er ocielt udpeget af
  detailforretningen i dennes umiddelbare nærhed,
  uden forpligtelser om køb af et lignende produktet.
  Eventuelle batterier/akkuer skal så vidt muligt tages
  ud af produktet før bortskaelsen. Hvis brugeren
  bortskaer apparater, batterier og akkuer ulovligt,
  medfører det sanktioner i henhold til den gældende lov.
  TEKNISK SUPPORT
  Ved tekniske problemer med dette produkt, kontakt
  venligst vores support som du finder på vores webside
  www.speedlink.com.
  Du bedes opbevare disse informationer til senere brug.
  SE
  FÖRESKRIVEN ANVÄNDNING
  Den här produkten är endast avsedd som headset
  för anslutning till en dator och den får bara användas
  inomhus. Använd den inte om det finns utvändiga
  skador. Jöllenbeck GmbH tar inget ansvar för skador på
  produkt eller person som är ett resultat av ovarsamhet,
  slarv, felaktig användning eller att produkten använts
  för syften som inte motsvarar tillverkarens anvisningar.
  UNDVIK HÖRSELSKADOR
  AKTA: Att lyssna länge på hög volym kan ge
  upphov till varaktiga hörselskador.
  Kontrollera alltid volyminställningen innan du
  sätter på produkten och undvik alltför höga
  ljudstyrkor.
  INFORMATION OM FUNKTIONSSTÖRNINGAR
  Starka statiska, elektriska och högfrekventa fält
  (radioanläggningar, mobiltelefoner, urladdningar från
  mikrovågsugnar) kan påverka apparatens/apparaternas
  funktion. I så fall ska du försöka öka avståndet till den
  apparat som stör.
  KASSERING
  Symbolen med den överstrukna soptunnan betyder
  att produkten inte får slängas bland de vanliga
  hushållssoporna. Eftersom elektriska apparater kan
  innehålla farliga ämnen som kan skada miljön och
  människors hälsa om de kasseras eller förvaras på
  fel sätt måste gamla elektriska apparater sorteras
  och kasseras separat. Som slutanvändare är du
  skyldig att lämna in elektriska apparater till ett
  allmänt insamlingsställe för kassering. Information
  om insamlingsställen i din närhet får du av de lokala
  myndigheterna, den lokala återvinningen eller där
  du köpte produkten. När du lämnar in dina gamla
  apparater till ett allmänt insamlingsställe bidrar du
  till att återvinna materialet och skona miljön. När du
  köper en ny produkt får du möjlighet att i gengäld
  lämna in dina gamla apparater till butiken utan
  kostnad, om de är av likvärdig typ och har samma
  funktioner som den nyköpta produkten. Gamla
  elektriska och elektroniska apparater av mindre format
  (inga utvändiga mått över 25cm) kan gratis och utan
  krav på att köpa en ny, likvärdig produkt lämnas in
  till butiker med en försäljningsyta för elektriska och
  elektroniska produkter på minst 400 kvadratmeter
  eller till ett allmänt insamlingsställe i närheten som
  anvisas av butikspersonalen. Eventuella vanliga eller
  uppladdningsbara batterier måste tas ut ur produkten
  innan den kasseras, i den mån det är möjligt. Att
  kassera apparater eller någon typ av batterier på annat
  sätt än det tillåtna leder till rättsliga sanktioner enligt
  gällande lagar och bestämmelser.
  TEKNISK SUPPORT
  Om du får tekniska problem med produkten kan du
  vända dig till vår support via vår webbplats
  www.speedlink.com.
  Spara den här informationen för senare bruk.
  FI
  MÄÄRÄYSTEN MUKAINEN KÄYTTÖ
  Tämä tuote soveltuu ainoastaan kuulokemikrofonina
  tietokoneeseen liitettäväksi ja käyttöön suljetuissa
  tiloissa. Tuotetta ei tarvitse huoltaa. Älä käytä sitä,
  jos havaitset ulkoisia vaurioita. Jöllenbeck GmbH ei
  ota minkäänlaista vastuuta tuotteeseen syntyvistä
  vaurioista tai henkilöiden loukkaantumisista, jotka
  johtuvat tuotteen huolimattomasta, asiattomasta,
  virheellisestä tai valmistajan ohjeiden vastaisesta,
  käyttötarkoituksesta poikkeavasta käytöstä.
  KUULOVAURIOIDEN VÄLTTÄMINEN
  HUOMIO: Korkeiden äänenvoimakkuuksien
  pitkäaikainen kuuntelu voi aiheuttaa pysyviä
  kuulovaurioita. Tarkasta asetettu äänenvoimakkuus
  ennen jokaista käyttöä ja vältä liian korkeita tasoja.
  VAATIMUSTENMUKAISUUTTA KOSKEVA HUOMAU-
  TUS
  Voimakkaat staattiset, sähköiset tai
  korkeataajuuksiset kentät (radiolaitteistot,
  matkapuhelimet, mikroaaltopurkaukset)
  voivat vaikuttaa laitteen (laitteiden)
  toimintaan. Laite on silloin yritettävä siirtää kauemmas
  häiriön aiheuttavista laitteista.
  HÄVITTÄMINEN
  Ylivedetyn jäteastian symboli tarkoittaa, ettei tätä
  tuotetta saa hävittää lajittelemattoman kotitalousjätteen
  seassa. Koska sähkölaitteet voivat sisältää haitallisia
  aineita, jotka voivat muussa kuin asianmukaisessa
  hävittämisessä tai varastoinnissa vahingoittaa
  ympäristöä ja terveyttä, ne on hävitettävä lajiteltuna.
  Sinulla on loppukäyttäjänä lakisääteinen velvollisuus
  toimittaa käytöstä otetut sähkölaitteet viralliseen
  keräyspisteeseen. Tietoja keräyspisteistä lähelläsi
  saat paikallisilta viranomaisilta, jäteasemilta tai
  siitä liikkeestä, josta olet ostanut tämän tuotteen.
  Kun hävität tuotteen virallisen keräyspisteen kautta,
  teet oman osasi asiamukaisen kierrätyksen ja
  ympäristönsuojelun suhteen. Ostaessasi uuden
  laitteen sen myyjä mahdollistaa käytettyjen
  laitteiden palautuksen ja maksuttoman hävittämisen,
  mikäli palautettava laite on tyypiltään vastaava ja
  toiminnoiltaan samankaltainen kuin uusi ostettu
  tuote. Vähittäismyymälöihin, joissa on vähintään 400
  neliömetrin myyntiala sähkö- ja elektroniikkalaitteille,
  tai vähittäismyymälän virallisesti osoittamiin
  keräyspisteisiin niiden välittömässä läheisyydessä
  voidaan palauttaa käytettyjä piensähkö- ja
  elektroniikkalaitteita (ulkomitat korkeintaan 25cm)
  maksuttomasti ja ilman velvoitetta samankaltaisen
  laitteen ostoon. Mahdollisesti olemassa olevat
  paristot/akut on, mikäli mahdollista, poistaa laitteesta
  ennen hävittämistä. Käyttäjän suorittama luvaton
  laitteiden, paristojen ja akkujen hävittäminen johtaa
  seuraamuksiin voimassa olevan lainsäädännön
  mukaisesti.
  TEKNINEN TUKI
  Jos kohtaat tätä tuotetta koskevia teknisiä vaikeuksia,
  käänny tukemme puoleen. Tukemme tavoitat
  nopeimmin verkkosivumme kautta, osoitteessa www.
  speedlink.com.
  Säilytä nämä tiedot myöhempää käyttöä varten.
  NO
  FORSKRIFTSMESSIG BRUK
  Dette produktet er kun ment som headsett for tilkobling
  til en datamaskin, og kun for bruk i lukkede rom.
  Produktet er vedlikeholdsfritt. Må ikke brukes ved ytre
  synlige skader. Jöllenbeck GmbH tar intet ansvar for
  skader på produktet eller for personskader som skyldes
  uaktsom, ikke forskriftsmessig eller feil bruk, eller bruk
  av produktet utover det som er angitt fra produsenten.
  FORHINDRE HØRSELSKADER
  OBS: Lang tids lytting til høyt volumnivå kan
  føre til varige hørselsskader. Kontroller
  innstilte lydvolum før hver bruk, og unngå for
  høy innstilling.
  SAMSVARSANVISNING
  Ved påvirkning av sterke statiske, elektriske eller
  høyfrekvente felt (radioanlegg, mobiltelefoner,
  mikrobølge-utladninger) kan det forekomme
  funksjonsfeil på apparatet/apparatene. Forsøk i så fall å
  øke avstanden til forstyrrende utstyr.
  DEPONERING
  Søppelkassen med strek over angir at produktet ikke
  skal kastes sammen med usortert husholdningsavfall.
  Elektroniske apparater inneholder potensielt helse-
  og miljøskadelige stoer som krever separat,
  forskriftsmessig kassering. Som sluttforbruker er du
  lovpålagt å levere inn brukte elektroniske apparater
  til et godkjent innsamlingssted. Kontakt de lokale
  myndighetene, en gjenvinningsstasjon eller butikken
  du kjøpte produktet hos for mer informasjon om
  godkjente innsamlingssteder der du bor. Når du
  leverer inn produktet for forskriftsmessig kassering og
  resirkulering, er du med på å beskytte miljøet. Ved kjøp
  av et nytt apparat kan det gamle apparatet (forutsatt
  at det er likeverdig med det nye med hensyn til type
  og funksjonalitet) leveres inn og kasseres gratis hos
  forhandleren. Små elektriske og elektroniske apparater
  (utvendige mål på maks. 25cm) kan leveres inn gratis
  på følgende steder, uten forpliktelse til kjøp av et nytt
  tilsvarende produkt: i detaljbutikker der salgsarealet for
  elektrisk og elektronisk utstyr utgjør minst 400m2, eller
  på et nærliggende innsamlingssted som detaljbutikken
  har godkjent. Eventuelle batterier må fjernes fra
  apparatet før kassering. Ved ikke-forskriftsmessig
  kassering av apparater og batterier kan brukeren
  straes med sanksjoner iht. gjeldende lovgivning.
  TEKNISK SUPPORT
  Hvis du har tekniske problemer med dette produktet,
  må du henvende deg til vår Support, som du raskest
  kan nå via vår nettside www.speedlink.com.
  Vennligst oppevar denne informasjonen for senere
  referanse.
  RO
  UTILIZARE CONFORMĂ
  Acest produs este adecvat numai ca headset, pentru
  conectarea la un computer şi pentru utilizarea în spaţii
  închise. Produsul nu necesită întreţinere. Nu utilizaţi
  produsul dacă prezintă deteriorări exterioare. Compania
  Jöllenbeck GmbH nu îşi asumă răspunderea pentru
  deteriorări ale produsului sau vătămări corporale
  cauzate de utilizarea neatentă, necorespunzătoare,
  greşită sau neconformă destinaţiei produsului, indicate
  de producător.
  EVITAREA AFECTĂRII AUZULUI
  ATENŢIE: Expunerea îndelungată la sunete cu
  volum ridicat poate duce la afectarea
  permanentă a auzului. Verificaţi volumul
  setat înainte de fiecare utilizare şi evitaţi
  nivelurile prea mari de zgomot.
  INFORMAŢIE PRIVIND CONFORMITATEA
  Dacă se află sub influenţa câmpurilor statice, electrice
  sau de înaltă frecvenţă puternice (staţii de radio,
  telefoane mobile, descărcări de microunde), aparatul
  (aparatele) poate/pot suferi defecţiuni. În acest
  caz, încercaţi să măriţi distanţa faţă de aparatele
  perturbatoare.
  ELIMINARE
  Simbolul tomberonului tăiat indică faptul că acest
  produs nu poate fi aruncat la gunoiul menajer.
  Deoarece aparatele electrice pot conține substanțe
  nocive, care în caz de eliminare sau depozitare
  incorectă a aparatelor, pot cauza daune sănătății
  și mediului, trebuie eliminate separat. Utilizatorii
  sunt obligați prin lege să predea aparatele electrice
  nefolositoare la punctele de colectare autorizate.
  Informații cu privire la punctele de colectare din
  apropierea dumneavoastră puteți găsi la autoritățile
  locale, centre de reciclare și la magazinul la care ați
  achiziționat produsul. Predând aparatul la un punct
  de colectare oficial contribuiți la reciclarea acestuia
  și la protejarea mediului. La achiziționarea unui nou
  aparat, vânzătorul vă oferă posibilitatea de a prelua și
  elimina gratuit aparatele vechi, cu condiția ca aparatul
  uzat să fie de același tip și să aibă aceleași funcții ca
  și cel recent achiziționat. În magazinele de vânzare
  cu amănuntul a aparatelor electrice și electronice cu
  suprafață de desfacere de minim 400 metri pătrați
  sau la punctele de colectare oficiale ale magazinelor
  de vânzare cu amănuntul din imediata vecinătate a
  acestora pot fi predate aparatele electrice și electronice
  uzate de mici dimensiuni (sub 25cm la exterior) gratuit
  și fără niciun fel de obligație, la cumpărarea unui
  aparat de același tip. Înaintea eliminării aparatului
  trebuie scoase bateriile/acumulatoarele, dacă există.
  Eliminarea necorespunzătoare a aparatelor, bateriilor
  și acumulatorilor de către utilizator este sancționată
  conform legislației în vigoare.
  ASISTENŢĂ TEHNICĂ
  Dacă aveţi probleme tehnice cu acest produs, vă rugăm
  să vă adresaţi serviciului nostru de asistenţă, accesibil
  cel mai rapid prin pagina noastră web,
  www.speedlink.com.
  Vă rugăm să păstrați aceste informații pentru a le putea
  consulta ulterior.
  SONID
  STEREO HEADSET – USB
  INFO GUIDE
  VER. 1.0
  SL-870002-BKGY

¿Necesita ayuda?

Numero de preguntas: 0

¿Tiene alguna pregunta sobre Speed-Link Sonid SL-870002-BKGY o necesita ayuda? Haga su pregunta aquí. Proporcione una descripción clara y completa del problema y su pregunta. Cuantos más detalles proporcione para su problema y pregunta, más fácil será para otros propietarios de Speed-Link Sonid SL-870002-BKGY responder adecuadamente a su pregunta.

Vea el manual de Speed-Link Sonid SL-870002-BKGY aquí, de forma gratuita. Este manual pertenece a la categoría Auriculares y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 7.5. Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Español, Holandés, Inglés, Alemán, Francia, Italiano, Sueco, Portugués, Danés, Polaco, Ruso, Finlandés, Rumano, Turco, Griego, Húngaro. ¿Tiene alguna pregunta sobre Speed-Link Sonid SL-870002-BKGY o necesita ayuda?

Especificaciones de Speed-Link Sonid SL-870002-BKGY

Marca Speed-Link
Modelo Sonid SL-870002-BKGY
Producto Auriculares
Idioma Español, Holandés, Inglés, Alemán, Francia, Italiano, Sueco, Portugués, Danés, Polaco, Ruso, Finlandés, Rumano, Turco, Griego, Húngaro
Tipo de archivo PDF

Productos relacionados Speed-Link Sonid SL-870002-BKGY

  Manuales de productos relacionados

  Auriculares Speed-Link

  Preguntas frecuentes

  A continuación, encontrará las preguntas más frecuentes sobre Speed-Link Sonid SL-870002-BKGY.

  ¿Su pregunta no está en la lista? Haga su pregunta aquí. Haga su pregunta aquí

  Añadir manual

  ¿Tiene un manual que le gustaría añadir?