Stiga SHT 500

Stiga SHT 500 manual

(3)
 • 8) Vältida lõikemehhanismi kokkupuutumist
  elektrijuhtmega. Pikendusjuhtme oota-
  matu lahtitulemise vältimiseks kasutada
  juhtmehoidjat, kontrollides samal ajal,
  et juhe siseneks pesasse õigesti ja ilma
  jõudu kasutamata. Ärge katsuge kunagi
  voolu all olevat elektrijuhet, kui see on
  halvasti isoleeritud. Kui pikendusjuhe
  saab kasutamise ajal viga, ei tohi seda
  puudutada, ja see tuleb kohe elektrivõrg-
  ust välja võtta.
  9) Pöörata tähelepanu esemete võimalikule
  ee ma lepaiskamisele lõikemehhanismi
  poolt.
  10) Peatada mootor ja võtta masin elektri-
  võrgust välja:
  iga kord, kui masin jääb järelvalveta;
  enne, kui hakata masinat kontrollima,
  pu hastama või seda hooldama;
  kui masin saab löögi võõrkehalt. Kon-
  trollida võimalikke kahjustusi ja teha
  vajalikud parandused, enne kui masinat
  uuesti kasutama hakatakse;
  kui masin hakkab ebanormaalselt vi-
  breerima: sellisel juhul uurida kiiresti
  välja vibratsiooni hjus ja kontrollida
  vastavas teeninduskeskuses;
  kui masinat ei kasutata.
  10) Hoida käed ja jalad alati lõikemehhanis-
  mist eemal, eriti mootori käivitamise ajal.
  TÄHTIS
  Pidage alati meeles, et
  ebaõigelt kasutatud elektriline hekilõikur võib teisi
  häirida. Austusest teiste ja keskkonna vastu:
  Vältida masina kasutamist kohtades ja ajal, mis
  võiksid häirida.
  –  Jälgida täpselt kohalikke nõudeid, mis puuduta-
  vad saagimisjääkide ümbertöötlust.
  Tuleohu vältimiseks ei tohi sooja mootoriga ma-
  sinat jätta lehtede ega kuiva rohu sisse.
  –  Jälgida täpselt  kohalikke nõudeid  kahjustatud 
  osade või mistahes keskkonda kahjustavate
  elementide ümbertöötluse osas.
  ETTEVAATUST!
  Pikaajaline kokkupuutu-
  mine vibratsiooniga võib põhjustada kahju-
  stusi ja neurovaskulaarseid häireid (tuntud ka
  “Raynaudi sündroomi” või “valge käe” nime
  all) eriti neile, kes kannatavad tsirkulatsioo-
  nihäirete all. Sümptomid puudutavad käsi,
  randmeid, sõrmi ja need väljenduvad tun-
  dlikkuse kaotamises, tuimuses, sügeluses,
  valus, na ha värvi või struktuurimuutuses.
  Neid il min guid võivad võimendada madal
  õhutemperatuur ja/või liiga tugev haare käep-
  idemetel. Sümptomite ilmnemisel tuleb
  vähendada ma sina kasutamise aega ja pidada
  nõu ar stiga.
  1. MASINA KASUTUSTINGIMUSED
  Kui lõikemehhanism kuumeneb töö
  ajal liigselt, tuleb terade sisekülgi määrida.
  ETTEVAATUST!
  Seda operatsiooni tuleb
  teha seisva mootori ja liikumatute teradega.
  2. KÄEPIDEME REGULEERIMINE (Joon. 3)
  Tagumist käepide (1) võib lõikemehhanismi
  suhtes paigaldada 5 erinevas suunas, et teostada
  mugavamalt hekkide viimistlustöid.
  PANE TÄHELE
  Käepidet tuleb regule-
  erida seisva mootoriga
  Tõmmata tagasi vabastusseade (2).
  Pöörata tagumine käepide (1) soovitud asen-
  disse.
  Enne masina kasutamist kontrollida, et vaba-
  stusseade (2) oleks tagasi algasendis ja et ta-
  gumine käepide oleks kindel.
  PANE TÄHELE
  Vabastusseade saab käivit-
  ada ainult vabastatud lülitiga (3). Lülitit saab vaju-
  tada, kui vabastusseade on tagasi tööasendis ja
  käepide on ühes 5-st ettenähtud asendist.
  ETTEVAATUST!
  Töö ajal peab tagumine
  käepide olema alati vertikaalselt, olenemata
  lõikemehhanismi (3) asendist.
  3. TÖÖTEHNIKAD
  Alati on soovitav lõigata enne heki kaks vertikaal-
  set külge ja pärast ülemine osa.
  Vertikaalne lõige (Joon. 4)
  Lõige tuleb teha kaarekujulise liigutusega alt üles-
  poole, hoides tera kehast võimalikult kaugel.
  252 MASINA KASUTAMINE
  ET
Stiga SHT 500

¿Necesita ayuda?

Número de preguntas: 0

¿Tiene alguna pregunta sobre Stiga SHT 500 o necesita ayuda? Haga su pregunta aquí. Proporcione una descripción clara y completa del problema y su pregunta. Cuantos más detalles proporcione para su problema y pregunta, más fácil será para otros propietarios de Stiga SHT 500 responder adecuadamente a su pregunta.

Vea el manual de Stiga SHT 500 aquí, de forma gratuita. Este manual pertenece a la categoría Cortasetos y ha sido calificado por 3 personas con un promedio de 8.3. Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Español, Portugués, Inglés, Holandés, Finlandés, Esloveno, Húngaro, Griego, Turco, Rumano, Polaco, Noruego, Ruso, Danés, Sueco, Italiano, Francia, Alemán, Croata. ¿Tiene alguna pregunta sobre Stiga SHT 500 o necesita ayuda? Haz tu pregunta aquí

Especificaciones de Stiga SHT 500

Marca Stiga
Modelo SHT 500
Producto Cortasetos
Idioma Español, Portugués, Inglés, Holandés, Finlandés, Esloveno, Húngaro, Griego, Turco, Rumano, Polaco, Noruego, Ruso, Danés, Sueco, Italiano, Francia, Alemán, Croata
Tipo de archivo PDF

Manuales de productos relacionados

Cortasetos Stiga

Preguntas frecuentes

A continuación, encontrarás las preguntas más frecuentes sobre el StigaSHT 500 .

¿Tu pregunta no está en la lista? Haz tu pregunta aquí

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo.

Leer más