Stiga SHT 500

Stiga SHT 500 manual

(3)
 • MASINA KASUTAMINE / HOOLDUS JA HOIULEPANEK 253
  ET
  Horisontaalne lõige (Joon. 5)
  Parim tulemus saavutatakse siis, kui tera on ker-
  gelt kallutatud (5° - 10°) lõikesuunas, liigutused
  on kaarekujulised ja edasiliikumine on aeglane ja
  pidev, eriti väga tihedate hekkide puhul.
  4. TERADE MÄÄRIMINE TÖÖ AJAL (Joon. 6)
  Kui lõikemehhanism kuumeneb töö ajal liigselt,
  tuleb terade sisekülgi määrida.
  ETTEVAATUST!
  Seda operatsiooni tuleb
  teha seisva mootori ja liikumatute teradega.
  4. TÖÖ LÕPP
  Töö lõpus:
  Peatada mootor nagu varem näidatud (Ptk. 6).
  ETTEVAATUST!
  Enne, kui paigutada ma sin
  mistahes ruumi, lasta mootoril maha jahtuda.
  Tuleohu vähendamiseks puhastada masin
  rohujääkidest, lehtedest ja liigsest määrde-
  rasvast; anumaid lõikejäänustega ei tohi jätta
  kinnisesse ruumi.
  Pärast iga töökorda on soovitav terasid puhastada
  ja määrida, et suurendada nende tööefektiivsust
  ja kestvust.
  Puhastada terasid kuiva lapiga ja kasutada tu-
  gevama mustuse puhul harja.
  Määrida terasid spetsiaalse, eelistatavalt mitte
  reostava õliga.
  ETTEVAATUST!
  Enda ja teiste ohutuseks:
  Pärast iga kasutamist võtta masin elektri-
  võrgust välja ja kontrollida võimalikke
  kahjustusi.
  Korrektne hooldus tagab masina töökindl-
  use ja ohutuse pikema aja jooksul.
  Et olla kindel masina ohutus töötamises, tu-
  leb kõik mutrid ja kruvid alati hoida tugevalt
  kinnitatuna.
  Ärge kasutage masinat kunagi kulunud või
  kahjustatud osadega. Kahjustatud osad
  tuleb välja vahetada ning mitte kunagi pa-
  ran dada.
  Kasutada ainult originaal varuosi. Mit te k va-
  liteetsed varuosad võivad kahjustada ma
  sinat ja olla ohuks turvalisusele.
  ETTEVAATUST!
  Hooldustööde ajal võtta
  masin elektrivõrgust välja.
  1. MOOTORI JAHUTAMINE
  Vältimaks mootori ülekuumenemist ja kahjustu-
  mist, tuleb jahutusõhu restid hoida alati puhtana
  ning vabana saepurust ja jääkidest.
  2. HOOLDUS JA TERA TERITAMINE
  ETTEVAATUST!
  Kontrollida perioodiliselt,
  et terad ei oleks paindunud või kahjustunud ja
  et tera kamm oleks terve.
  Teradevahelist kaugust ei ole vaja reguleerida,
  kuna see on juba tehase poolt kseeritud.
  Kui kasutate vastavalt juhistele, ei vaja terad hool-
  dust ega teritamist.
  Teritada on vaja ainult siis, kui lõikeefektiivsus
  väheneb ja oksad jäävad tihti kinni.
  TÄHTIS
  Kui on vaja terasid paran-
  dada, siis mistahes töö tuleb teha spetsialiseeritud
  keskuses, kus on vajalikud vahendid ja ollakse
  võimelised tegema vajalikke töid ilma masina ohu-
  tust kahjustamata.
  3. ELEKTRIJUHTMED
  ETTEVAATUST!
  Kontrollige perioodiliselt
  8. HOOLDUS JA HOIULEPANEK
Stiga SHT 500

¿Necesita ayuda?

Número de preguntas: 0

¿Tiene alguna pregunta sobre Stiga SHT 500 o necesita ayuda? Haga su pregunta aquí. Proporcione una descripción clara y completa del problema y su pregunta. Cuantos más detalles proporcione para su problema y pregunta, más fácil será para otros propietarios de Stiga SHT 500 responder adecuadamente a su pregunta.

Vea el manual de aquí, de forma gratuita. Este manual pertenece a la categoría y ha sido calificado por personas con un promedio de . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: . ¿Tiene alguna pregunta sobre o necesita ayuda? Haz tu pregunta aquí

Especificaciones de Stiga SHT 500

Marca Stiga
Modelo SHT 500
Producto Cortasetos
Idioma Español, Holandés, Noruego, Esloveno, Húngaro, Griego, Turco, Rumano, Finlandés, Polaco, Ruso, Inglés, Danés, Portugués, Sueco, Italiano, Francia, Alemán, Croata
Tipo de archivo PDF

Manuales de productos relacionados

Cortasetos Stiga

Preguntas frecuentes

A continuación, encontrarás las preguntas más frecuentes sobre el StigaSHT 500 .

¿Tu pregunta no está en la lista? Haz tu pregunta aquí

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo.

Leer más