Tescoma Handy 643690

Tescoma Handy 643690 manual

(1)
 • Multifunctional mixer
  Mixér multifunkční
  Multi-Zerkleinerer
  Mixer multifonctionnel
  Mixer multifunzione
  Mezcladora multifunción
  Multi misturador
  Mikser wielofunkcyjny
  Mixér multifunkčný
  Миксер
  мультифункциональный
  EGG WHITE SEPARATION
  Attach the lid with the egg white separator to the empty vessel, break an egg and slowly pour into the separator. Let the
  egg white flow through the hole into the vessel, the yolk will remain in the separator.
  MAINTENANCE
  Wash and dry all parts of the product after each use. Avoid using aggressive chemicals and sand-based cleaning agents for
  cleaning. Diswasher safe; do not wash the mixer lid in dishwasher.
  3YEAR WARRANTY
  A 3-year warranty period applies to this product from the date of purchase. The warranty never covers defects:
  - due to improper use incompatible with the Instructions for use
  - resulting from an impact, fall or mishandling
  - due to unauthorised repairs of, or alterations to, the product
  In case of a justified complaint please contact your retailer or one of the service centres; for a list please refer to
  www.tescoma.com.
  RECIPES
  Meringues
  Put 2 egg whites and several drops of lemon juice into the mixer and slowly add 70 g of icing sugar while whisking into a thick
  consistency. Mix additional 70 g of sugar mixed with some vanilla sugar and mix it carefully into the whisked whites. Push
  the resulting mixture onto a greased baking sheet using a cake decorator. Make small circles. Put a half of a peeled almond
  in each and bake in a lightly pre-heated oven.
  “Balkan” vegetable mix
  Chop tomatoes and peeled cucumber into large pieces in the mixer, add onion slices and fine slices of paprika. Put into a salad
  bowl and mix. Dressing: mix oil with mustard, Worcester sauce, water and vinegar, add salt, pepper and sugar and mix well.
  Pour the dressing on the chopped vegetables in the salad bowl.
  Walnut sauce
  100 g of walnut kernels, 5 cloves of garlic and 2 slices of white French bread previously dipped in water. Mix everything
  well. Mix 2 spoons of oil into the mixture, drop by drop, and some lemon juice. Add cream as needed. Serve with fried fish
  and aubergine.
  NÁVOD K POUŽITÍ
  Blahopřejeme k zakoupení výrobku Tescoma a děkujeme za důvěru projevenou naší značce. V případě potřeby se prosím
  obraťte na svého prodejce nebo na firmu Tescoma prostřednictvím www.tescoma.com.
  CHARAKTERISTIKA
  Multifunkční mixér HANDY je vynikající pro šlehání, míchání, sekání a odstřeďování pokrmů, nápojů apod. Je vyroben
  z odolného plastu, čepele z prvotřídní nerezavějící oceli, je opatřen praktickým oddělovačem bílků.
  PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
  Před prvním použitím odstraňte z čepelí sekacího nože přepravní balení. Všechny díly mixéru kromě poklopu umyjte pod
  tekoucí vodou a osušte, poklop otřete vlhkou utěrkou. Pozor! Nerezové čepele sekacího nože jsou ostré – nebezpečí
  poranění!
  POUŽITÍ
  Odnímatelnou rukojeť upevněte na nádobu, nejprve nasaďte spodní rameno a poté horní rameno rukojeti (obr. A).
  Na hřídel nasuňte otočné rameno (obr. B) a vyzkoušejte plynulé otáčení oběma směry. Mixér uzavřete nasazením
  a pootočením poklopu po směru hodinových ručiček (obr. C).
  SEKÁNÍ MASA, OVOCE, ZELENINY A DALŠÍCH POKRMŮ
  Do nádoby vložte sekací nůž, přidejte nahrubo nakrájené ovoce, zeleninu či maso (max. do poloviny objemu nádoby).
  Na nádobu nasaďte poklop i s nasazeným oddělovačem bílku (slouží jako kryt plnicího otvoru). Otáčením ramene jedním
  nebo oběma směry nasekejte vložené potraviny na požadovanou hrubost.
  PŘÍPRAVA LEDOVÉ TŘÍŠTĚ
  Do nádoby vložte sekací nůž a přidejte kostky ledu. Plnicí otvor uzavřete oddělovačem bílku a otáčením ramene proti
  směru hodinových ručiček nasekejte – ledové kostky je třeba sekat zubatým ostřím! Pozor! Multifunkční mixér není
  vhodný k sekání tvrdých potravin – např. kostí, tvrdých semen, neloupaných ořechů, zrnkové kávy apod.
  MÍCHÁNÍ A ŠLEHANÍ
  Do nádoby vložte šlehací metlu a přidejte suroviny pro přípravu lehkého těsta, omáček, majonézy, dresinku, bílkové pěny,
  míchaných nápojů apod. Nasaďte poklop, plnicí otvor uzavřete oddělovačem bílku a na nálevku nasuňte kryt – zabrání úniku
  obsahu během míchání či šlehání. Otáčením ramene jedním nebo oběma směry promíchejte nebo vyšlehejte vložené
  suroviny. Přísady do míchaných a šlehaných hmot přidávejte plnicím otvorem v poklopu.
  ODSTŘEĎOVÁNÍ
  Do nádoby vložte odstředivku a do ní rovnoměrně rozprostřete nahrubo nakrájené listy opláchnutého salátu. Nasaďte
  poklop, plnicí otvor uzavřete oddělovačem bílku, na nálevku nasuňte kryt a otáčením ramene vyšší rychlostí jedním
  směrem odstřeďte ze salátu přebytečnou vodu.
  ODDĚLOVÁNÍ BÍLKŮ
  Na prázdnou nádobu nasaďte poklop s oddělovačem bílku, do kterého pomalu nalijte rozklepnuté vejce. Bílek nechte
  protéct otvorem do nádoby, žloutek zůstane v oddělovači.
  ÚDRŽBA
  Všechny části výrobku po každém použití umyjte a osušte. K čištění nepoužívejte agresivní chemikálie, ostré předměty ani
  čisticí prostředky na bázi písku. Vhodné do myčky, poklop mixéru v myčce nemyjte.
  3 ROKY ZÁRUKA
  Na tento výrobek je poskytována 3-letá záruka, počínaje dnem prodeje. Záruka se zásadně nevztahuje na tyto případy:
  - výrobek byl používán v rozporu s Návodem k použití
  - závady byly způsobeny úderem, pádem či neodbornou manipulací
  - na výrobku byly provedeny neautorizované opravy a změny
  V případě oprávněné reklamace se prosím obraťte na svého prodejce nebo na některé ze servisních středisek, seznam na
  www.tescoma.com.
  RECEPTY
  Pěnové pusinky
  Do mixéru dejte 2 vaječné bílky a několik kapek citronové šťávy. Během šlehání postupně přidávejte 70 g práškového cukru.
  Hmotu vyšlehejte v tuhý sníh. Dalších 70 g práškového cukru smíchejte s trochou vanilkového cukru a směs pomalu vmíchejte
  do ušlehaného sněhu. Hotový sníh nanášejte cukrářskou zdobičkou na olejem potřený plech ve tvaru pusinek. Do každé
  pusinky vložte polovinu oloupané mandle a pečte v mírně předehřáté troubě.
  Balkánský zeleninový salát
  Rajčata a oloupanou salátovou okurku nasekejte v mixéru na větší kostky, přidejte cibuli nakrájenou na kroužky a najemno
  nakrájenou papriku. Vložte do salátové mísy a promíchejte.
  Příprava zálivky: smíchejte olej s hořčicí, worchesterskou omáčkou, vodou a octem, osolte, opepřete, přidejte cukr a dobře
  promíchejte. Zálivkou přelijte nasekanou zeleninu v salátové míse.
  Ořechová omáčka
  100 g oloupaných vlašských ořechů, 5 stroužků česneku a 2 krajíčky bílé veky namočené ve vodě dobře rozmixujte. Do směsi
  po kapkách vmíchejte 2 lžíce oleje a trochu citronové šťávy. Omáčku podle potřeby řeďte smetanou, podávejte ke smaženým
  rybám a baklažánu.
  GEBRAUCHSANLEITUNG
  Wir gratulieren zum Kauf des Produktes Tescoma und danken für Ihr in unsere Marke gezeigtes Vertrauen. Im Bedarfsfall
  wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, bzw. na die Firma Tescoma über www.tescoma.com.
  EIGENSCHAFTEN
  Der Multi-Zerkleinerer HANDY ist hervorragend zum Schlagen, Rühren, Hacken und Schleudern von Gerichten,
  Getränken usw. Er ist aus robustem Kunststoff hergestellt, die Klingen aus erstklassigem rostfreien Edelstahl, er ist mit
  praktischem Eitrenner ausgerüstet.
  VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH
  Vor dem ersten Gebrauch die Schutzhülse aus den Messerklingen abnehmen. Sämtliche Teile außer dem Deckel unter
  fließendem Wasser abspülen und abtrocknen, den Deckel mit feuchtem Tusch abwischen. Achtung! Die rostfreien
  Klingen sind scharf - Verletzungsgefahr!
  GEBRAUCH
  Den abnehmbaren Griff auf die Schüssel setzen, zuerst den unteren Teil und danach den oberen Teil des Griffes (Abb. A)
  aufsetzen. Auf die Welle die Kurbel (Abb. B) aufsetzen und auf stufenloses Umdrehen in beiden Richtungen überprüfen. Den
  Deckel aufsetzen und im Uhrzeigersinn (Abb. C) umdrehen, so den Zerkleinerer schließen.
  ZERKLEINERN VON FLEISCH, OBST, GEMÜSE UND ANDEREN LEBENSMITTELN
  In die Schüssel das Hackmesser einlegen, grob gehackte Obst-, Gemüse- oder Fleischstücke zugeben (max. bis zu eine
  Hälfte des Inhalts der Schüssel). Auf die Schüssel den Deckel mit aufgesetztem Eitrenner geben (dient als Verschluss für die
  Füllöffnung). Mit dem Umdrehen der Kurbel in einer Richtung, bzw. in beiden Richtungen die Lebensmittel in
  Stücke gewünschter Größe hacken.
  ZUBEREITUNG VOM BRUCHEIS
  In die Schüssel das Hackmesser einlegen und Eiswürfel zugeben. Die Füllöffnung mit dem Eitrenner schließen und mit der
  Kurbel gegen den Uhrzeigersinn drehen – Eiswürfel mit zackiger Klinge zerkleinern! Achtung! Der Multi-Zerkleinerer
  ist nicht zum Hacken von harten Lebensmitteln, wie z.B. Knochen, harten Samen, nicht geknackten Nüssen,
  Bohnenkaffee usw. vorgesehen.
  MIX UND SCHLAGEINSATZ
  In die Schüssel den Mixeinsatz einlegen, Zutaten für Zubereitung von leichtem Teig, Soßen, Mayonnaise, Dressing,
  Eiweißschaum, Cocktails usw. zugeben. Den Deckel aufsetzen, die Füllöffnung mit dem Eitrenner schließen und auf dem
  Trichter den Verschluss geben – das Mixgut kann beim Mixen, bzw. Schlagen nicht herausspritzen. Mit dem Umdrehen
  der Kurbel in einer Richtung, bzw. in beiden Richtungen die Zutaten rühren oder schlagen. Die Zutaten für die zu
  rührenden und schlagenden Massen durch die Füllöffnung im Deckel zugeben.
  SCHLEUDERN
  In den Behälter den Salatschleuder einlegen, gleichmäßig die gewaschenen grob geschnittenen Salatblätter geben.
  Den Deckel aufsetzen, die Füllöffnung mit dem Eitrenner schließen, auf dem Trichter den Verschluss setzen und mit dem
  Umdrehen mit höherer Geschwindigkeit in einer Richtung das Wasser vom Salat wegtreiben.
  TRENNEN VON EIERN
  In die leere Schüssel den Deckel mit Eitrenner setzen, vorsichtig das aufgeschlagene Ei gießen. Eiweiß durch die Löcher in
  die Schüssel abfliesen lassen, Eigelb bleibt im Eitrenner.
  WARTUNG
  Sämtliche Teile des Produktes nach jedem Gebrauch abspülen und abtrocknen. Zur Reinigung weder aggressiven
  Chemikalien, scharfen Gegenstände, noch Scheuermittel verwenden. Spülmaschinenfest, der Deckel des Zerkleinerers ist
  jedoch nicht spülmaschinenfest.
  3 JAHRE GARANTIE
  Für dieses Produkt wird eine Garantiefrist von 3 Jahren ab Verkaufsdatum gewährt. Die Garantie erstreckt sich grundsätzlich
  nicht auf folgende Fälle:
  - anleitungswidrige Produktnutzung
  - Stoß-, Sturzbeschädigungen, nicht fachgerechte Handhabung
  - Nichtautorisierte Reparaturen und Änderungen am Produkt
  Im Falle einer berechtigten Beanstandung wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, bzw. an eine Servicestelle, die Liste finden
  Sie auf www.tescoma.com.
  REZEPTE
  Schaumküsschen - Baiser
  2 Eiweiß und einige Tropfen Zitronensaft in den Zerkleinerer geben. Beim Schlagen 70 g Puderzucker zugeben. Die Masse
  steif schlagen. Weitere 70 g Puderzucker mit Vanille-Zucker mischen und langsam in die Schneemasse einrieseln. Die
  Schaummasse in einen Spritzbeutel füllen und auf ein mit Speiseöl bestrichenes Backblech Rosetten spritzen. In jedes
  Küsschen eine halbierte geschälte Mandel einstecken und im leicht vorgeheizten Backofen backen.
  Balkanischer Gemüsesalat
  Tomaten und geschälte Salatgurke im Zerkleinerer würfeln, Zwiebel in Scheiben schneiden und Paprikaschotten feinhacken.
  In eine Salatschüssel geben und vermischen. Zubereitung des Dressings: Öl, Senf, Worchester-Sauce, Wasser und Essig
  mischen, mit Salz und Pfeffer würzen, Zucker zugeben und gut durchmischen. Über das gemischte Gemüsesalat in der
  Schüssel gießen.
  Nusssoße
  100 g geknackte Wallnüsse, 5 Knoblauchzehen und 2 Weißbrotscheiben im Wasser eintauchen und gut vermixen.
  In die Masse tropfenweise 2 EL Öl und Zitronensaft zugeben. Ggf. mit Rahm verfeinern, zu gebratenen Fischgerichten und
  Auberginen servieren.
  MODE D’EMPLOI
  Nous vous félicitons de l’achat d’un produit Tescoma et vous remercions de la confiance que vous accordez à notre marque.
  Pour toute question, veuillez vous adresser à votre revendeur habituel ou directement à la société Tescoma par l’intermédiaire
  de son site Internet www.tescoma.com.
  CARACTÉRISTIQUE
  Le mixer multifonctionnel HANDY est excellent pour mélanger, battre, hacher et essorer facilement et rapidement des
  aliments, boissons, etc… Fabriqué en matière plastique de haute qualité, lames en acier inoxydable de haute qualité.
  Muni d’un séparateur de blanc d‘œuf.
  AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
  Avant la première utilisation, enlever la protection de transport des lames. Nettoyer à l’eau courante et sécher tous les
  éléments du mixer (sauf le couvercle – à essuyer avec un chiffon humide). Attention! Les lames sont parfaitement
  aiguisées! Risque de blessures!
  UTILISATION
  Fixer la poignée amovible sur le récipient, en plaçant d’abord la partie inférieure puis la partie supérieure (figure A). Placer
  la manivelle sur l’axe (figure B) et contrôler la rotation dans les deux sens. Fermer le mixer en déposant et faisant tourner le
  couvercle dans le sens des aiguilles d’une montre (figure C).
  POUR HACHER DE LA VIANDE, DES FRUITS, DES LÉGUMES ET AUTRES ALIMENTS
  Placer le couteau dans le récipient, ajouter les fruits, les légumes ou la viande en morceaux (au maximum jusqu’à la
  moitié de la contenance du récipient). Placer le couvercle du récipient y compris le séparateur de blanc d‘œuf (qui sert
  à boucher l’orifice de remplissage). Tourner la manivelle dans n’importe quel sens pour hacher le contenu à la grosseur
  voulue.
  PRÉPARATION DE LA GLACE PILÉE
  Placer le couteau dans le récipient, ajouter des cubes de glace. Fermer l’orifice de remplissage au moyen du séparateur
  de blanc d‘œuf et tourner la manivelle dans le sens contraire à celui des aiguilles d’une montre – la glace doit être
  traitée avec la partie dentée du couteau! Attention! Le mixer multifonctionnel ne convient pas pour hacher des
  aliments durs (os, graines dures, noix non écalées, grains de café, etc…
  POUR MÉLANGER ET BATTRE
  Placer le fouet dans le récipient et ajouter les ingrédients pour la préparation d’une pâte légère, d’une sauce, de mayonnaise,
  de condiment, de blancs d‘œufs en neige, de boissons diverses, etc… Placer le couvercle, fermer l’orifice de remplissage au
  moyen du séparateur de blanc d‘œuf et le bec verseur au moyen de son couvercle – qui empêche toute projection du contenu
  pendant le mélange. Tourner la manivelle dans n’importe quel sens pour mélanger ou battre. Il est possible d’insérer
  les ingrédients dans le récipient par l’orifice de remplissage dans le couvercle.
  POUR ESSORER
  Placer l’essoreuse dans le récipient et y déposer des feuilles de salade en morceaux pas trop grands. Placer le couvercle,
  fermer l’orifice de remplissage au moyen du séparateur de blanc d‘œuf et le bec verseur au moyen de son couvercle et tourner
  la manivelle à haute vitesse dans n’importe quel sens pour éliminer l’eau excédentaire de la salade.
  SÉPARATION DU BLANC D‘ŒUF
  Placer le couvercle sur le récipient vide, y compris le séparateur de blanc d‘œuf, dans lequel un œuf sera cassé et déposé
  lentement. Laisser le blanc d‘œuf s’écouler par les orifices, tandis que le jaune reste dans le séparateur.
  ENTRETIEN
  Nettoyer et sécher tous les éléments après usage. Ne pas utiliser de produits ou objets agressifs ou abrasifs. Peut être nettoyé
  au lave-vaisselle sauf le couvercle.
  3 ANS DE GARANTIE
  Ce produit fait l’objet d’une garantie de trois ans à partir de la date de l’achat. La garantie ne couvre toutefois pas les cas
  suivants:
  - le produit a été utilisé en opposition avec le présent Mode d’emploi
  - les défauts sont la suite de chocs, de chute ou de mauvaise manipulation
  - des modifications ou réparations non autorisées ont été apportées au produit
  Veuillez adresser toute réclamation éventuelle à votre revendeur ou aux services agréés d’entretien, dont la liste se trouve
  sur le site www.tescoma.com.
  RECETTES
  Baisers
  Placer deux blancs d‘œufs dans le mixer avec quelques gouttes de jus de citron. Commencer à battre les blancs en neige
  et ajouter progressivement 70 g de sucre en poudre mélangé à du sucre vanilliné. Battre jusqu’à obtenir une neige ferme.
  Placer les blancs battus en neigee dans une poche ou une seringue à décorer et former les baisers sur un plat enduit d’une
  faible couche d’huile. Insérer une demi-amande dans chaque baiser et cuire à four doux.
  Salade à la grecque
  Hacher gros une tomate et un cornichon au moyen du mixer, ajouter des rondelles d’oignon et un poivron émincé. Placer
  le tout dans un saladier et mélanger.
  Sauce: mélanger de l’huile avec de la moutarde, de la sauce Worcester, de l’eau et du vinaigre, saler et poivrer, ajouter un peu
  de sucre et bien mélanger. Verser la sauce sur les légumes mélangés dans le saladier.
  Sauce aux noix
  Placer dans le mixer et hacher 100 g de cerneaux de noix, 5 gousses d’ail et deux tranches de pain blanc mouillé à l’eau.
  Ajouter lentement deux cuillères d’huile et quelques gouttes de jus de citron. La sauce peut être allongée à la crème fraîche
  et convient très bien pour les plats de poisson ou d’aubergine.
  ISTRUZIONI PER L’USO
  Ci congratuliamo con voi per l’acquisto di questo prodotto Tescoma. Grazie per aver scelto Tescoma. Per qualsiasi informazione,
  potete contattare il vs. rivenditore o direttamente Tescoma al sito web www.tescoma.com.
  CARATTERISTICHE
  Il mixer multifunzione HANDY è ideale per sbattere, mescolare, affettare e ruotare pietanze, drinks, ecc. Prodotto
  in plastica resistente, lame in acciaio inossidabile di ottima qualità; provvisto di pratico separatore albume.
  PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO
  Prima del primo utilizzo,rimuovere la protezione dalle lame. Lavare tutte le parti del mixer eccetto il coperchio sotto acqua
  corrente e asciugare, passare il coperchio con un panno umido. Attenzione! Le lame in acciaio inossidabile sono
  taglienti – rischio di lesione!
  ISTRUZIONI PER L’USO
  Attaccare il manico rimuovibile al recipiente; iniziare attaccando il fondo del braccio e poi la parte superiore del manico
  (Fig. A). Agganciare il braccio rotante all‘albero (Fig. B) e controllare se ruota liberamente in entrambe le direzioni. Chiudere
  il mixer attaccando il coperchio e ruotando in senso orario (Fig. C).
  AFFETTARE CARNE, FRUTTA, VERDURE E ALTRE PIETANZE
  Inserire la lama nel recipiente, aggiungere frutta, verdure o carne tagliata a pezzi grossi (fino ad un massimo della metà
  del volume del recipiente). Attaccare il coperchio al recipiente con il separatore albume inserito (se serve come coperchio
  del foro per riempire). Tagliare il cibo inserito fino alla consistenza desiderata ruotando il braccio in una o entrambe
  le direzioni.
  TRITARE GHIACCIO
  Inserire la lama nel recipiente e aggiungere cubetti di ghiaccio. Chiudere il foro per riempire con il separatore albume
  e rompere ruotando il braccio in senso anti-orario – i cubetti del ghiaccio devono essere rotti utilizzando l’angolo
  dentato! Attenzione! Il mixer multifunzione non è studiato per tagliare pietanze dure come ossa, semi, noci
  con conchiglia, chicchi di caffè, ecc.
  MESCOLARE E SBATTERE
  Inserire la frusta nel recipiente e aggiungere gli ingredienti per la preparazione di impasti soffici, salse, mayonese,
  condimenti, mousse bianca, cocktails, ecc. Attaccare il coperchio, chiudere il foro per riempire con il separatore albume
  e inserire il beccuccio – evita che il contenuto fuoriesca mentre si sta mescolando o sbattendo. Mescolare o sbattere gli
  ingredienti inseriti ruotando il braccio in una o entrambe le direzioni. Aggiungere gli altri ingredienti dal foro per
  riempire nel coperchio.
  RUOTARE
  Inserire il cestello nel recipiente e distribuire uniformemente le foglie di lattuga tagliate a pezzi grossi. Attaccare il
  coperchio, chiudere il foro per riempire con il separatore albume, inserire il beccuccio e togliere l’acqua in eccesso dalle foglie
  ruotando il braccio velocemente in una direzione.
  SEPARARE L’ALBUME.
  Attaccare il coperchio con il separatore albume al recipiente vuoto, rompere un uovo e versarlo lentamente nel separatore.
  Lasciare che l’albume scorra attraverso il foro nel recipiente, il tuorlo resta nel separatore.
  CONSERVAZIONE
  Lavare e asciugare tutte le parti del prodotto dopo ogni uso. Evitare di utilizzare sostanze chimiche aggressive e agenti per la
  pulizia a base di sabbia per pulire. Lavabile in lavastoviglie; non lavare il coperchio del mixer in lavastoviglie.
  DESCRIPTION / POPIS / BESCHREIBUNG / DESCRIPTION / DESCRIZIONE
  DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO / OPIS / POPIS / ОПИСАНИЕ
  Rotating arm / Otočné rameno / Kurbel / Manivelle
  Braccio rotante / Brazo giratorio
  Manípulo de rotação / Ramię obrotowe
  Otočné rameno / Поворотное плечо
  Lid / Poklop / Deckel
  Couvercle / Coperchio
  Tapa / Tampa / Pokrywa
  Vrchnák / Крышка
  Shaft / Hřídel / Welle / Axe
  Albero / Eje / Eixo
  Wał / Hriadeľ / Ось
  Filling hole / Plnicí otvor
  Füllöffnung / Orifice de remplissage
  Foro per riempire / Abertura para
  rellenar / Abertura de enchimento
  Otwór wsypowy / Plniaci otvor
  Отверстие для наполнения
  Egg white separator
  Oddělovač bílku / Eitrenner
  Séparateur de blanc d‘œuf
  Separatore albume
  Separador de claras
  Separador de claras
  Oddzielacz białek
  Oddeľovač bielkov
  Отделитель белков
  Blade unit / Sekací nůž / Hackmesser
  Couteau / Lama / Cuchillas
  Unidade da lâmina / Nóż rozdrabniający
  Sekací nôž / Режущий нож
  Whisk / Šlehací metla
  Schlag-Einsatz / Fouet / Frusta
  Batidor / Batedor / Ubijak
  Šľahacia metla / Венчик
  Spinner / Odstředivka
  Salatschleuder / Essoreuse
  Cestello / Centrifugador
  Centrifugador / Wirówka
  Odstredivka / Сушка
  Vessel / Nádoba / Schüssel
  Récipient / Recipiente
  Recipiente / Recipiente / Naczynie
  Nádoba / Емкость
  Spout cover / Kryt nálevky
  Verschluss des Trichters
  Orifice de remplissage
  Beccuccio
  Tapón del vertedor
  Tampa do bico / Osłona lejka
  Kryt nálievky
  Крушка воронки
  Handle / Rukojeť / Griff
  Poignée / Manico
  Mango / Cabo / Rękojeść
  Rukoväť / Ручка
  INSTRUCTIONS FOR USE
  We congratulate you on the purchase of this Tescoma product. Thank you for buying Tescoma. If needed, please contact your
  retailer or Tescoma at www.tescoma.com.
  CHARACTERISTICS
  Multifunctional mixer HANDY is excellent for whisking, mixing, chopping and spinning meals, drinks, etc. It is made of
  resistant plastic, the blades of high-grade stainless steel; provided with a practical egg white separator.
  BEFORE FIRST USE
  Before first use, remove the transport packaging from the blades of the blade unit. Wash all the parts of the mixer except for
  the lid under running water and dry, wipe the lid with a moistened cloth. Warning! The stainless steel blades of the
  blade unit are sharp – risk of injury!
  INSTRUCTIONS FOR USE
  Attach the removable handle to the vessel; first attach the bottom arm and then the upper arm of the handle (Fig. A). Pull
  the rotating arm on the shaft (Fig. B) and check if it rotates freely in both directions. Close the mixer by attaching the lid and
  turning it clockwise (Fig. C).
  CHOPPING MEAT, FRUITS, VEGETABLES AND OTHER FOOD
  Insert the blade unit into the vessel, add fruits, vegetables or meat cut to large pieces (up to a maximum of a half of the
  vessel volume). Attach the lid on the vessel with the egg white separator on (it serves as a cover of the filling hole). Chop the
  inserted food to the required consistency by rotating the arm in one or both directions.
  CRUSHED ICE PREPARATION
  Insert the blade unit into the vessel and add ice cubes. Close the filling hole with the egg white separator and cut by
  rotating the arm counterclockwise – ice cubes must be cut using the toothed edge! Warning! The multifunctional
  mixer is not designed for chopping hard food such as bones, hard seeds, nuts with shells, coffee beans, etc.
  MIXING AND WHISKING
  Insert the whisk into the vessel and add ingredients for the preparation of light dough, sauces, mayonnaise, dressing,
  white mousse, cocktails, etc. Attach the lid, close the filling hole by the egg white separator and pull the cover on the spout
  – it will prevent the contents escaping while mixing or whisking. Mix or whisk the inserted ingredients by rotating the arm
  in one or both directions. Add ingredients to the mixed or whisked mass through the filling hole in the lid.
  SPINNING
  Insert the spinner into the vessel and evenly spread rinsed lattuce cut into large pieces inside the spinner. Attach the lid,
  close the filling hole by the egg separator, pull the cover on the spout and pull away the excess water from the lattuce by
  rotating the arm rather quickly in one direction.
Tescoma Handy 643690

¿Necesita ayuda?

Número de preguntas: 0

¿Tiene alguna pregunta sobre Tescoma Handy 643690 o necesita ayuda? Haga su pregunta aquí. Proporcione una descripción clara y completa del problema y su pregunta. Cuantos más detalles proporcione para su problema y pregunta, más fácil será para otros propietarios de Tescoma Handy 643690 responder adecuadamente a su pregunta.

Vea el manual de Tescoma Handy 643690 aquí, de forma gratuita. Este manual pertenece a la categoría Batidoras de mano y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 7.5. Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Spaans, Portugees, Engels, Duits, Frans, Italiaans, Pools, Russisch, Tsjechisch, Slowaaks. ¿Tiene alguna pregunta sobre Tescoma Handy 643690 o necesita ayuda? Haz tu pregunta aquí

Especificaciones de Tescoma Handy 643690

General
Marca Tescoma
Modelo Handy 643690
Producto Batidora de Mano
EAN 8595028429480
Idioma Spaans, Portugees, Engels, Duits, Frans, Italiaans, Pools, Russisch, Tsjechisch, Slowaaks
Tipo de archivo PDF
Características
Velocidad variable No
Tipo Batidora de varillas
Número de velocidades -
Turbo No
Color del producto Blanco
Control de energía
Potencia - W
Material
Material de la cuchilla Acero inoxidable
Material de la carcasa De plástico
Peso y dimensiones
Ancho 200 mm
Altura 230 mm
Contenido del embalaje
Picadora Si
Batidor Si

ManualPDF.es

¿Busca un manual? ManualPDF.es asegura que encontrará el manual que está buscando en un abrir y cerrar de ojos. Nuestra base de datos contiene más de 1 millón de manuales en PDF de más de 10.000 marcas. Cada día añadimos los últimos manuales para que siempre encuentres el producto que buscas. Es muy sencillo: simplemente escriba el nombre de la marca y el tipo de producto en la barra de búsqueda y podrá ver instantáneamente el manual de su elección en línea de forma gratuita.

ManualPDF.es

© Copyright 2021 ManualPDF.es. Todos los derechos reservados.

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo.

Leer más