TriStar EM-2101

TriStar EM-2101 manual

 • VLEESSNIJMACHINE EM-2101
  Dit is een huishoudelijk apparaat dat niet is bestemd voor commercieel gebruik.
  Lees deze instructies alstublieft zorgvuldig door en bewaar ze op een veilige plaats zodat u ze altijd kunt
  raadplegen.
  Veiligheidsinstructies
  Lees deze gebruikshandleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt om schade of gevaarlijke
  situaties te vermijden, en zorg ervoor dat u de bedieningsinstructies opvolgt
  Controleer of de voedingsspanning van dit apparaat overeenkomt met de netwerkspanning, sluit de
  stekker aan op een stopcontact en stel daarmee het apparaat in werking volgens de instructies op het
  label.
  Sluit het apparaat niet aan wanneer het apparaat zelf, de stekker of de voedingskabel beschadigd zijn.
  Controleer regelmatig op eventuele beschadigingen.
  Laat de voedingskabel niet in aanraking komen met hete oppervlaktes, laat de kabel niet over scherpe
  randen hangen en gebruik de kabel niet om het toestel op te tillen. Trek de stekker uit het stopcontact
  wanneer het apparaat niet wordt gebruikt of wanneer er een storing optreedt.
  Om gevaarlijke situaties te vermijden is alleen onze klantenservice bevoegd om beschadigde
  voedingskabels te vervangen en/of reparaties uit te voeren.
  Houd kinderen buiten het bereik van het apparaat.
  Gebruik het apparaat niet om bevroren voedsel te snijden ! Snij niet door beenderen !
  Gevaar voor elektrische schokken!
  Gebruik het apparaat niet naast een gootsteen vol met water! Maak het apparaat grondig schoon voordat u
  het voor de eerste keer gebruikt.
  Let op! De motor kan oververhit raken!
  Laat het apparaat afkoelen wanneer het langer dan 5 minuten ononderbroken in werking is geweest.
  1.Vaste zij- en onderplaten
  2.Verstelbare klemplaat
  3.Verstelbare zijplaat
  4.Vaste snijplank
  5. Behuizing

¿Tiene alguna pregunta del "TriStar EM-2101 "?

Haga la pregunta que tiene sobre la marca TriStar EM-2101 aquí simplemente a otros propietarios de productos. Proporcione una descripción clara y completa del problema y de su pregunta. Cuanto mejor se describa su problema y su pregunta, más fácil será para los demás propietarios de la marca proporcionarle una buena respuesta.

Vea aquí el manual gratuito de TriStar EM-2101. ¿Ha leído el manual pero responde a su pregunta? Luego haga su pregunta en esta página a otros TriStar EM-2101 propietarios.