TriStar FR-6924

TriStar FR-6924 manual

(1)
 • NL
  Algemene Veiligheidsaanwijzingen.
  Controleer of de spanning van uw stroomnetwerk overeenkomt met de spanning aangegeven op het label van uw
  apparaat.
  Voordat u dit apparaat in gebruik gaat nemen, lees a.u.b. eerst de gebruiksaanwijzing grondig door en
  bewaar het zodat u het later weer kunt nalezen.
  Bewaar deze gebruiksaanwijzing, het garantiecertificaat, de verkoopbon en indien mogelijk de kartonnen
  doos met de binnenste verpakking.
  Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor privé gebruik en niet voor commercieel gebruik. Houd het uit de
  buurt van directe warmte, zon en vocht en bescherm het tegen zware botsingen.
  Haal altijd de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet in gebruik is, wanneer er accessoires
  op aangesloten worden, tijdens het schoonmaken van het apparaat of wanneer er een storing plaatsvindt.
  Schakel het apparaat van tevoren uit. Trek aan de stekker niet aan de kabel.
  Dit apparaat is niet bedoeld om gebruikt te worden door personen (waaronder kinderen) met
  verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij
  onder toezicht staan of aanwijzingen hebben gekregen m.b.t. het gebruik van dit apparaat door iemand
  die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
  Om kinderen te beschermen tegen de gevaren van elektrische apparatuur mag u ze nooit zonder toezicht
  bij het apparaat laten. Selecteer daarom een plek voor uw apparaat op dusdanige wijze dat kinderen er
  niet bij kunnen. Zorg er voor dat de kabel niet naar beneden hangt.
  Test het apparaat, de stekker en de kabel regelmatig op schade. Als er schade is dan dient het apparaat
  niet gebruikt te worden maar dient het gerepareerd te worden door een gekwalificeerd technicus om
  gevaar te vermijden. Alleen de oorspronkelijke onderdelen mogen gebruikt worden.
  Een beschadigd snoer of stekker moet vervangen worden door een geautoriseerde technicus om gevaar te
  vermijden. Repareer het apparaat niet zelf.
  Houd het apparaat uit de buurt van hitte, direct zonlicht, vochtigheid en scherpe randen e.d.
  Laat het apparaat nooit alleen wanneer het gebruikt wordt. Schakel het apparaat uit wanneer u het niet
  gebruikt zelfs al is het maar voor een ogenblik.
  Het gebruik van een verlengsnoer of afstandbediende schakelaar is niet toegestaan.
  Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
  Dompel in geen geval het apparaat onder in water of een andere vloeistof en laat het er niet mee in
  contact komen. Gebruik het apparaat niet met natte of vochtige handen.
  Wanneer het apparaat vochtig of nat wordt, haal dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. Reik niet
  met uw hand in het water.
  Gebruik het apparaat alleen waarvoor het bedoeld is.
TriStar FR-6924

¿Necesita ayuda?

Número de preguntas: 0

¿Tiene alguna pregunta sobre TriStar FR-6924 o necesita ayuda? Haga su pregunta aquí. Proporcione una descripción clara y completa del problema y su pregunta. Cuantos más detalles proporcione para su problema y pregunta, más fácil será para otros propietarios de TriStar FR-6924 responder adecuadamente a su pregunta.

Vea el manual de TriStar FR-6924 aquí, de forma gratuita. Este manual pertenece a la categoría Freidoras y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 9.1. Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Español, Portugués, Inglés, Holandés, Alemán, Francia, Italiano, Croata. ¿Tiene alguna pregunta sobre TriStar FR-6924 o necesita ayuda? Haz tu pregunta aquí

Especificaciones de TriStar FR-6924

General
Marca TriStar
Modelo FR-6924
Producto Freidora
Idioma Español, Portugués, Inglés, Holandés, Alemán, Francia, Italiano, Croata
Tipo de archivo PDF

ManualPDF.es

¿Busca un manual? ManualPDF.es asegura que encontrará el manual que está buscando en un abrir y cerrar de ojos. Nuestra base de datos contiene más de 1 millón de manuales en PDF de más de 10.000 marcas. Cada día añadimos los últimos manuales para que siempre encuentres el producto que buscas. Es muy sencillo: simplemente escriba el nombre de la marca y el tipo de producto en la barra de búsqueda y podrá ver instantáneamente el manual de su elección en línea de forma gratuita.

ManualPDF.es

© Copyright 2020 ManualPDF.es. Todos los derechos reservados.

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo.

Leer más