TriStar KB-7244

TriStar KB-7244 manual

 • Tristar Europe BV – Emma Goldmanweg 10 – 5032MN TILBURG – Netherlands - +31-135940300
  KB – 7244
  V10.01 1
  Draagbare Koelbox KB–7244
  INSTALLATIE-, BEDIENING- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES.
  Algemene Veiligheidsaanwijzingen.
  Controleer of de spanning van uw stroomnetwerk overeenkomt met de
  spanning aangegeven op het label van uw apparaat.
  Voordat u dit apparaat in gebruik gaat nemen, lees a.u.b. eerst de
  gebruiksaanwijzing grondig door en bewaar het zodat u het later weer kunt
  nalezen.
  Bewaar deze gebruiksaanwijzing en de verkoopbon.
  Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor privé gebruik en niet voor
  commercieel gebruik.
  Haal altijd de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet in gebruik
  is, wanneer er accessoires op aangesloten worden, tijdens het
  schoonmaken van het apparaat of wanneer er een storing plaatsvindt.
  Schakel het apparaat van tevoren uit. Trek aan de stekker niet aan de kabel.
  Dit apparaat is niet bedoeld om gebruikt te worden door personen
  (waaronder kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale
  capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht
  staan of aanwijzingen hebben gekregen m.b.t. het gebruik van dit apparaat
  door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
  Om kinderen te beschermen tegen de gevaren van elektrische apparatuur
  mag u ze nooit zonder toezicht bij het apparaat laten. Selecteer daarom een
  plek voor uw apparaat op dusdanige wijze dat kinderen er niet bij kunnen.
  Zorg er voor dat de kabel niet naar beneden hangt.
  Test het apparaat, de stekker en de kabel regelmatig op schade. Als er
  schade is dan dient het apparaat niet gebruikt te worden maar dient het
  gerepareerd te worden door een gekwalificeerd technicus om gevaar te
  vermijden. Alleen de oorspronkelijke onderdelen mogen gebruikt worden.
  Een beschadigd snoer of stekker moet vervangen worden door een
  geautoriseerde technicus om gevaar te vermijden. Repareer het apparaat
  niet zelf.
  Dompel in geen geval het apparaat onder in water of een andere vloeistof én
  laat het er niet mee in contact komen. Gebruik het apparaat niet met natte of
  vochtige handen.
  Wanneer het apparaat vochtig of nat wordt, haal dan onmiddellijk de stekker
  uit het stopcontact. Reik niet met uw arm het water in.
  Gebruik het apparaat alleen waarvoor het bedoeld is.

¿Tiene alguna pregunta del "TriStar KB-7244 "?

Haga la pregunta que tiene sobre la marca TriStar KB-7244 aquí simplemente a otros propietarios de productos. Proporcione una descripción clara y completa del problema y de su pregunta. Cuanto mejor se describa su problema y su pregunta, más fácil será para los demás propietarios de la marca proporcionarle una buena respuesta.

Vea aquí el manual gratuito de TriStar KB-7244. ¿Ha leído el manual pero responde a su pregunta? Luego haga su pregunta en esta página a otros TriStar KB-7244 propietarios.