Trust ComfortLine Mouse manual

Vea aquí el manual gratuito de Trust ComfortLine Mouse. ¿Ha leído el manual pero responde a su pregunta? Luego haga su pregunta en esta página a otros Trust ComfortLine Mouse propietarios.

Slovenčina
Riešenie problémov Pozri www.trust.com/16336
, ak si chcete pozrieť najnovšie často kladené otázky, ovládače a príručky na internete. Ak chcete získať rozsiahlejší servis, zaregistrujte sa
na www.trust.com/register
Bezpečnostné opatrenia Toto zariadenia neotvárajte ani neopravujte.Zariadenie nepoužívajte vo vlhkom prostredí. Zariadenie čistite suchou látkou.
CE Toto zariadenie spĺňa podstatné požiadavky a iné relevantné podmienky príslušných európskych smerníc. Vyhlásenie o zhode (VoZ) je prístupné na adrese
www.trust.com/16336/ce
.
WEEE Ak je to možné, odneste zariadenie do recyklačného centra. Zariadenie nevyhadzujte s domácim odpadom.
Záruka a copyright Na toto zariadenie sa vzťahuje dvojročná záruka odo dňa zakúpenia produktu. Navštívte www.trust.com/warranty,
ak chcete získať viac informácií.Akákokoľvek časť
tohto návodu nesmie byť reprodukovaná bez povolenia spoločnosti Trust International B.V.
Română
Depanare Vizitaţi www.trust.com/16336
pentru FAQ-uri actualizate şi manuale de utilizare. Pentru servicii de service, înregistraţi-vă la http://www.trust.com/register.
Instrucţiuni de siguranţă Nu deschideţi şi nu reparaţi acest dispozitiv. Nu utilizaţi dispozitivul într-un mediu umed. Curăţaţi dispozitivul cu o cârpă uscată.
CE Acest dispozitiv îndeplineşte cerinţele de bază şi toate condiţiile aferente ale directivelor europene aplicabile. Declaraţia de Conformitate (DoC) este
disponibilă la www.trust.com/16336/ce
.
WEEE Dacă este posibil, casaţi dispozitivul la un centru de reciclare. Nu casaţi dispozitivul împreună cu gunoiul menajer.
Garanţie şi drepturi de autor Dispozitivul este în garanţie doi ani de la data achiziţionării. Pentru mai multe detalii vizitaţi www.trust.com/warranty
.Este interzisă duplicarea oricărei bucăţi din
acest manual de utilizare fără acordul Trust International B.V.
Magyar
Hibaelhárítás A naprakész FAQ-k (FAQ= Leggyakrabban feltett kérdések), illesztőprogramok és kezelési útmutatók megtekintéséhez látogasson el a www.trust.com/16336
weboldalra. Bővebb szolgáltatásért regisztráljon a www.trust.com/register
weboldalon
Biztonsági előírások Soha ne nyissa fel, és ne javítsa sajátkezűleg a készüléket.Ne használja a készüléket nedves környezetben. Az eszközt száraz törlőkendővel tisztítsa.
CE A termék megfelel az összes alapvető követelménynek és az érvényes európai irányelvek vonatkozó előírásainak. A Megfelelőségi Nyilatkozat (DoC) a következő
honlapon érhető el: www.trust.com/16336/ce
.
WEEE Amennyiben lehetséges, a készülék kiselejtezése esetén válasszon környezetbarát megoldást. Ne dobja a készüléket háztartási hulladék közé.
Jótállási feltételek és szerzői jogok A készülékre a vásárlástól számított két éves gyártói jótállást vállalunk. További információkért látogasson el a www.trust.com/warranty
weboldalra. Tilos az útmuta
vagy annak bármely részének a Trust International B.V. engedélye nélküli reprodukálá
Български
Отстраняване на неизправности Актуализирани Често задавани въпроси и наръчници с инструкции можете за намерите на www.trust.com/16336
. да получавате разширено обслужване, се
регистрирайте на° www.trust.com/register
.Инструкции за безопасност Никога не отваряйте и не ремонтирайте сами устройството. Никога не използвайте
устройството във влажна среда. Почиствайте устройството със суха кърпа.
CE Това устройство съответства на основните изисквания и другите съответни условия на приложимите европейски директиви. Декларацията за
съответствие (DoC) можете да намерите на www.trust.com/16336/ce
WEEE Ако е възможно, предавайте устройството за унищожаване в център за рециклиране. Не изхвърляйте устройството заедно с битовите отпадъци.
Гаранция и авторски права Това устройство има двугодишна продуктова гаранция, която е валидна от датата на покупка. За повече информация посетете
www.trust.com/warranty
.Възпроизвеждането на която и да е част от това ръководство с инструкции без разрешението на Trust International B.V. е забранено.
Русский
Поиск и устранение неисправностей Чтобы просмотреть последние часто задаваемые вопросы, получить драйверы и руководства пользователя, посетите веб-сайт www.trust.com/16336
Для получения всестороннего сервиса, зарегистрируйтесь на сайте: www.trust.com/register
Инструкции по технике безопасности Ни в коем случае не открывайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно.Не используйте устройство во влажной среде. Очищайте устройство при
помощи сухой ткани.
CE Это устройство соответствует необходимым требованиям и прочим, относящимся к ним условиям, применяемым в европейских нормах. Декларация о
соответствии (DoC) размещена по адресу www.trust.com/16336/ce
.
WEEE Если возможно, отдайте устройство в центр утилизации. Не утилизируйте устройство вместе с бытовыми отходами.
Гарантия и авторское право На данное устройство предоставляется 2 года гарантии, которая вступает в силу в день покупки. Для получения дополнительной информации посетите веб-
сайт www.trust.com/warranty
.Воспроизводить любую часть этой инструкции по использованию без согласия Trust International B.V. запрещено.
Ελληνικά
Αντιμετώπιση προβλημάτων Ανατρέξτε στη διεύθυνση www.trust.com/16336
για ενημερωμένες απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις, προγράμματα οδήγησης και οδηγίες χρήσης.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σέρβις, καταχωρίστε τα στοιχεία σας στη διεύθυνση www.trust.com/register.
Οδηγίες για την ασφάλεια Ποτέ μην
ανοίγετε και μην επισκευάζετε τη συσκευή οι ίδιοι.Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιβάλλον με υγρασία. Καθαρίζετε τη συσκευή με ένα στεγνό πανί.
CE Αυτή η συσκευή πληροί τις βασικές απαιτήσεις και τους λοιπούς σχετικούς όρους των ισχυουσών ευρωπαϊκών οδηγιών. Η Δήλωση Συμμόρφωσης (DoC) υπάρχει
διαθέσιμη
στην ιστοσελίδα www.trust.com/16336/ce.
WEEE Εάν είναι δυνατόν, η απόρριψη της συσκευής θα πρέπει να γίνεται σε κέντρο ανακύκλωσης. Μην απορρίπτετε τη συσκευή μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.
Εγγύηση και πνευματικά δικαιώματα Σε αυτό το προϊόν παρέχεται εγγύηση 2 ετών, η οποία αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία της αγοράς. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη διεύθυνση
www.trust.com/warranty.
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε μέρους του παρόντος εγχειριδίου οδηγιών, χωρίς την άδεια της Trust International B.V.
Türkçe
Sorun giderme Güncellenmiş Sıkça Sorulan Sorular (FAQs) bölümü, sürücüler ve kullanım kılavuzları için, bkz: www.trust.com/16336
. Yaygın servis için, www.trust.com/register web
sitesine kayıt yaptırın.
Güvenlik tâlimatları Bu aygıtı kesinlikle kendiniz açmayın ya da onarmayın.Aygıtı nemli ortamlarda kullanmayın. Aygıtı kuru bir bezle temizleyin.
CE Bu aygıt, temel gereksinimlere ve uygulanabilir Avrupa yönetmeliklerinin ilgili diğer şartlarına uygundur. Uygunluk Bildirimi (DoC) belgesini
www.trust.com/16336/ce
internet adresinde bulabilirsiniz.
WEEE Olanaklıysa, aygıtı elden çıkarırken yeniden döşüm merkezine teslim edin. Aygı tı elden çı karırken her zamanki çöp kutularına atmayın.
Garanti ve telif hakkı Bu aygıt satın alındığı tarihten itibaren iki yıl süreyle garanti kapsamındadır. Ayrıntılı bilgi için, bkz: www.trust.com/warranty
Bu kullanım kılavuzu, Trust International
B.V. kuruluşunun yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen çoğaltılamaz.
DECLARATION OF CONFORMITY
We, the manufacturer / importer,
Trust International
Laan van Barcelona 600
3317 DD Dordrecht
The Netherlands
Fax: +31-(0)78-6543229
Declare that the product
Kind of product Mouse
Type designation Comfortline Mouse
Item No. 16336
Is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the following directives:
EMC Directive (2004/108/EC)
The product is compatible with the following norms / standards:
EN 55022 (2006, Class B)
EN 55024 (1998 +A1:2001 +A2:2003)
EN 61000-3-2 (2006)
EN 61000-3-3 (1995+A1:2001)
The CE mark was first applied in: 2008
Intended use: indoor
Restrictions for usage: none
Manufacturer/Authorised representative
Harm Donker
International Manager Procurement.
Dordrecht, 21-04-2009

¿Tiene alguna pregunta del "Trust ComfortLine Mouse "?

Haga la pregunta que tiene sobre la marca Trust ComfortLine Mouse aquí simplemente a otros propietarios de productos. Proporcione una descripción clara y completa del problema y de su pregunta. Cuanto mejor se describa su problema y su pregunta, más fácil será para los demás propietarios de la marca proporcionarle una buena respuesta.

Especificaciones

Marca Trust
Modelo ComfortLine Mouse
Producto Ratón
EAN 8713439163360, 8713439163421
Idioma Holandés, Inglés, Alemán, Francia, Español, Italiano, Sueco, Portugués, Danés, Polaco, Ruso, Noruego, Finlandés, Rumano, Turco, Eslovaco, Griego, Húngaro
Clase de producto Ratones
Tipo de archivo PDF
Ratón
Interfaz del dispositivo USB
Cantidad de botones 6
Tecnología de detección de movimientos Óptico
Resolución de movimiento 500DPI
Rueda de desplazamiento
Requisitos del sistema
Sistema operativo MAC soportado
Otras características
Sistemas operativos compatibles Win Vista, XP
Requisitos mínimos del sistema Windows Vista or XP. USB port.
Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) 175 x 75 x 205mm
Contenido Optical mouse. User's guide.
Diseño
Color del producto Gris
Ergonomía
Conectar y usar (Plug and Play)
Empaquetado
Peso del paquete 314g
Peso y dimensiones
Peso 258g
Trust Ratón inalámbrico negro Yvi Trust
Trust Ratón inalámbrico negro Yvi Trust
EUR 9.67 - Bruneau ES
Trust Ratón con cable vertical ergonómico Verto Trust
Trust Ratón con cable vertical ergonómico Verto Trust
EUR 20.8 - Bruneau ES
Trust Ratón ergonómico inalámbrico vertical Verto Trust
Trust Ratón ergonómico inalámbrico vertical Verto Trust
EUR 29.1 - Bruneau ES
Trust Ratón inalámbrico azul Yvi Trust
Trust Ratón inalámbrico azul Yvi Trust
EUR 9.67 - Bruneau ES