Trust Wireless Mouse

Trust Wireless Mouse manual

(5)
 • Slovenčina
  Riešenie problémov Pozri www.trust.com/16592
  , ak si chcete pozrieť najnovšie často kladené otázky, ovládače a príručky na internete. Ak chcete získať rozsiahlejší servis, zaregistrujte sa
  na www.trust.com/register
  Bezpečnostné opatrenia Toto zariadenia neotvárajte ani neopravujte.Zariadenie nepoužívajte vo vlhkom prostredí. Zariadenie čistite suchou látkou.
  CE Toto zariadenie spĺňa podstatné požiadavky a iné relevantné podmienky príslušných európskych smerníc. Vyhlásenie o zhode (VoZ) je prístupné na adrese
  www.trust.com/16592/ce
  .
  WEEE Ak je to možné, odneste zariadenie do recyklačného centra. Zariadenie nevyhadzujte s domácim odpadom.
  Záruka a copyright Na toto zariadenie sa vzťahuje dvojročná záruka odo dňa zakúpenia produktu. Navštívte www.trust.com/warranty,
  ak chcete získať viac informácií.Akákokoľvek časť
  tohto návodu nesmie byť reprodukovaná bez povolenia spoločnosti Trust International B.V.
  Română
  Depanare Vizitaţi www.trust.com/16592
  pentru FAQ-uri actualizate şi manuale de utilizare. Pentru servicii de service, înregistraţi-vă la http://www.trust.com/register.
  Instrucţiuni de siguranţă Nu deschideţi şi nu reparaţi acest dispozitiv. Nu utilizaţi dispozitivul într-un mediu umed. Curăţaţi dispozitivul cu o cârpă uscată.
  CE Acest dispozitiv îndeplineşte cerinţele de bază şi toate condiţiile aferente ale directivelor europene aplicabile. Declaraţia de Conformitate (DoC) este
  disponibilă la www.trust.com/16592/ce
  .
  WEEE Dacă este posibil, casaţi dispozitivul la un centru de reciclare. Nu casaţi dispozitivul împreună cu gunoiul menajer.
  Garanţie şi drepturi de autor Dispozitivul este în garanţie doi ani de la data achiziţionării. Pentru mai multe detalii vizitaţi www.trust.com/warranty
  .Este interzisă duplicarea oricărei bucăţi din
  acest manual de utilizare fără acordul Trust International B.V.
  Magyar
  Hibaelhárítás A naprakész FAQ-k (FAQ= Leggyakrabban feltett kérdések), illesztőprogramok és kezelési útmutatók megtekintéséhez látogasson el a www.trust.com/16592
  weboldalra. Bővebb szolgáltatásért regisztráljon a www.trust.com/register
  weboldalon
  Biztonsági előírások Soha ne nyissa fel, és ne javítsa sajátkezűleg a készüléket.Ne használja a készüléket nedves környezetben. Az eszközt száraz törlőkendővel tisztítsa.
  CE A termék megfelel az összes alapvető követelménynek és az érvényes európai irányelvek vonatkozó előírásainak. A Megfelelőségi Nyilatkozat (DoC) a következő
  honlapon érhető el: www.trust.com/16592/ce
  .
  WEEE Amennyiben lehetséges, a készülék kiselejtezése esetén válasszon környezetbarát megoldást. Ne dobja a készüléket háztartási hulladék közé.
  Jótállási feltételek és szerzői jogok A készülékre a vásárlástól számított két éves gyártói jótállást vállalunk. További információkért látogasson el a www.trust.com/warranty
  weboldalra. Tilos az útmutató
  vagy annak bármely részének a Trust International B.V. engedélye nélküli reprodukálá
  Български
  Отстраняване на неизправности Актуализирани Често задавани въпроси и наръчници с инструкции можете за намерите на www.trust.com/16592
  . да получавате разширено обслужване, се
  регистрирайте на° www.trust.com/register
  .Инструкции за безопасност Никога не отваряйте и не ремонтирайте сами устройството. Никога не използвайте
  устройството във влажна среда. Почиствайте устройството със суха кърпа.
  CE Това устройство съответства на основните изисквания и другите съответни условия на приложимите европейски директиви. Декларацията за
  съответствие (DoC) можете да намерите на www.trust.com/16592/ce
  WEEE Ако е възможно, предавайте устройството за унищожаване в център за рециклиране. Не изхвърляйте устройството заедно с битовите отпадъци.
  Гаранция и авторски права Това устройство има двугодишна продуктова гаранция, която е валидна от датата на покупка. За повече информация посетете
  www.trust.com/warranty
  .Възпроизвеждането на която и да е част от това ръководство с инструкции без разрешението на Trust International B.V. е забранено.
  Русский
  Поиск и устранение неисправностей Чтобы просмотреть последние часто задаваемые вопросы, получить драйверы и руководства пользователя, посетите веб-сайт www.trust.com/16592
  Для получения всестороннего сервиса, зарегистрируйтесь на сайте: www.trust.com/register
  Инструкции по технике безопасности Ни в коем случае не открывайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно.Не используйте устройство во влажной среде. Очищайте устройство при
  помощи сухой ткани.
  CE Это устройство соответствует необходимым требованиям и прочим, относящимся к ним условиям, применяемым в европейских нормах. Декларация о
  соответствии (DoC) размещена по адресу www.trust.com/16592/ce
  .
  WEEE Если возможно, отдайте устройство в центр утилизации. Не утилизируйте устройство вместе с бытовыми отходами.
  Гарантия и авторское право На данное устройство предоставляется 2 года гарантии, которая вступает в силу в день покупки. Для получения дополнительной информации посетите веб-
  сайт www.trust.com/warranty
  .Воспроизводить любую часть этой инструкции по использованию без согласия Trust International B.V. запрещено.
  Ελληνικά
  Αντιμετώπιση προβλημάτων Ανατρέξτε στη διεύθυνση www.trust.com/16592
  για ενημερωμένες απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις, προγράμματα οδήγησης και οδηγίες χρήσης.
  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σέρβις, καταχωρίστε τα στοιχεία σας στη διεύθυνση www.trust.com/register
  .Οδηγίες για την ασφάλεια Ποτέ μην
  ανοίγετε και μην επισκευάζετε τη συσκευή οι ίδιοι.Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιβάλλον με υγρασία. Καθαρίζετε τη συσκευή με ένα στεγνό πανί.
  CE Αυτή η συσκευή πληροί τις βασικές απαιτήσεις και τους λοιπούς σχετικούς όρους των ισχυουσών ευρωπαϊκών οδηγιών. Η Δήλωση Συμμόρφωσης (DoC) υπάρχει
  διαθέσιμη στην ισ
  τοσελίδα www.trust.com/16592/ce.
  WEEE Εάν είναι δυνατόν, η απόρριψη της συσκευής θα πρέπει να γίνεται σε κέντρο ανακύκλωσης. Μην απορρίπτετε τη συσκευή μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.
  Εγγύηση και πνευματικά δικαιώματα Σε αυτό το προϊόν παρέχεται εγγύηση 2 ετών, η οποία αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία της αγοράς. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη διεύθυνση
  www.tr
  ust.com/warranty.
  Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε μέρους του παρόντος εγχειριδίου οδηγιών, χωρίς την άδεια της Trust International B.V.
  Türkçe
  Sorun giderme Güncellenmiş Sıkça Sorulan Sorular (FAQs) bölümü, sürücüler ve kullanım kılavuzları için, bkz: www.trust.com/16592
  . Yaygın servis için, www.trust.com/register web
  sitesine kayıt yaptırın.
  Güvenlik tâlimatları Bu aygıtı kesinlikle kendiniz açmayın ya da onarmayın.Aygıtı nemli ortamlarda kullanmayın. Aygıtı kuru bir bezle temizleyin.
  CE Bu aygıt, temel gereksinimlere ve uygulanabilir Avrupa yönetmeliklerinin ilgili diğer şartlarına uygundur. Uygunluk Bildirimi (DoC) belgesini
  www.trust.com/16592/ce
  internet adresinde bulabilirsiniz.
  WEEE Olanaklıysa, aygıtı elden çıkarı rken yeniden dönüşüm merkezine teslim edin. Aygıtı elden çıkarırken her zamanki çöp kutularına atmayın.
  Garanti ve telif hakkı Bu aygıt satın alındığı tarihten itibaren iki yıl süreyle garanti kapsamındadır. Ayrıntılı bilgi için, bkz: www.trust.com/warranty
  Bu kullanım kılavuzu, Trust International
  B.V. kuruluşunun yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen çoğaltılamaz.
  DECLARATION OF CONFORMITY
  We, the manufacturer / importer,
  Trust International
  Laan van Barcelona 600
  3317 DD Dordrecht
  The Netherlands
  Fax: +31-(0)78-6543229
  Declare that the product
  Kind of product 2.4GHz Wireless Mouse
  Type designation Trust Wireless Mouse
  Item No. 16592
  Is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of
  the following directives:
  EMC Directive (2004/108/EC)
  Low Voltage Directive (2006/95/EC)
  R&TTE Directive (1999/5/EC)
  The product is compatible with the following norms / standards:
  EN 55022 (2006 Class B)
  EN 301489-1 (2005-09)
  EN 301489-3 (2002-08)
  EN 61000-4-2 (2001)
  EN 61000-4-3 (2006)
  EN 60950-1 (2001 +A11:2004)
  EN 300440-1 (2001-09)
  EN 300440-2 (2004-07)
  The CE mark was first applied in: 2008
  Intended use: indoor
  Restrictions for usage: none
  Manufacturer/Authorised representative
  Harm Donker
  International Manager Procurement.
  Dordrecht, 17-04-2009
  Wireless information
  This class 1 wireless device meets the essential requirements and other relevant conditions of
  R&TTE Directive 1999/5/EC. Be careful when using wireless devices if you have a pacemaker or
  are dependent on other life-saving, sensitive electronic equipment, because this device transmits
  radio signals.
Trust Wireless Mouse

¿Necesita ayuda?

Número de preguntas: 0

¿Tiene alguna pregunta sobre Trust Wireless Mouse o necesita ayuda? Haga su pregunta aquí. Proporcione una descripción clara y completa del problema y su pregunta. Cuantos más detalles proporcione para su problema y pregunta, más fácil será para otros propietarios de Trust Wireless Mouse responder adecuadamente a su pregunta.

Vea el manual de aquí, de forma gratuita. Este manual pertenece a la categoría y ha sido calificado por personas con un promedio de . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: . ¿Tiene alguna pregunta sobre o necesita ayuda? Haz tu pregunta aquí

Especificaciones de Trust Wireless Mouse

Marca Trust
Modelo Wireless Mouse
Producto Ratón
EAN 8713439165920, 8713439310054
Idioma Español, Holandés, Noruego, Griego, Eslovaco, Turco, Rumano, Finlandés, Danés, Polaco, Inglés, Portugués, Sueco, Italiano, Francia, Alemán, Húngaro
Tipo de archivo PDF
Ratón
Interfaz del dispositivo RF inalámbrico
Cantidad de botones 3
Tecnología de detección de movimientos Óptico
Resolución de movimiento 1000DPI
Rueda de desplazamiento
Frecuencia de banda 2.4GHz
null
Requisitos del sistema
Sistema operativo MAC soportado
Otras características
Sistemas operativos compatibles Win Vista, XP
Requisitos mínimos del sistema Windows 7, Vista or XP. USB port.
Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) 80 x 45 x 135mm
Contenido Wireless optical mouse. Mini USB receiver. 1x AA batteries. User's guide.
Ergonomía
Alcance inalámbrico 3m
Conectar y usar (Plug and Play)
Empaquetado
Peso del paquete 150g
Peso y dimensiones
Peso 93g

Manuales de productos relacionados

Ratón Trust

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo.

Leer más