Ufesa AT7313

Ufesa AT7313 manual

(1)
 • AT-7310
  AT-7313
  AЯ46
  ES INSTRUCCIONES DE USO
  GB OPERATING INSTRUCTIONS
  FR MODE D'EMPLOI
  PT INSTRUÇÕES DE USO
  NL GEBRUIKSAANWIJZING
  DE GEBRAUCHSANLEITUNG
  HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
  RU
  РУСОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
  CZ NÁVOD K POUŽITÍ
  RO INSTRUC
  TIUNI DE FOLOSIRE
  17-14
  ČESKY
  ROM N
  ΕΛΛΗΝΙΚΕΛΛΗΝΙΚ
  ΕΛΛΗΝΙΚΕΛΛΗΝΙΚ
  ΕΛΛΗΝΙΚA
  ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
  ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
  ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
  Πριν να συνδσετε τη συσκευ στο ηλεκτρικ¸
  ρε˝µα, βεβαιωθετε ¸τι η τ ση του αντιστοιχε
  σε αυτν που σηµει˛νεται στην πλ κα µε τα
  χαρακτηριστικ .
  Μην αφαιρετε το β˝σµα τραβω′ντας το
  καλ˛διο.
  Να αποσυνδετε την ηλεκτρικ σκο˝πα απ¸ το
  ρε˝µα ¸ταν δεν τη χρησιµοποιετε πριν να
  προχωρσετε στον καθαρισµ¸ της ¸ταν
  πρ¸κειται να αλλξετε τη σακο˝λα και τα
  φλτρα.
  ∆εν πρπει να χρησιµοποιετε αυτν τη
  συσκευ χωρς τη χρτινη σακο˝λα και το
  φλτρο προστασας.
  Αυτ η συσκευ χει σχεδιασθε
  αποκλειστικ για οικιακ χρση.
  Μην αναρροφετε ποτ στχτες
  πυρακτωµνες, αντικεµενα µε αιχµς υγρ.
  Μην αφνετε την ηλεκτρικ σκο˝πα δπλα σε
  φο˝ρνους, θερµστρες θερµ σ˛µατα
  καλοριφρ.
  Μη χρησιµοποιετε την ηλεκτρικ σκο˝πα αν
  χει φρξει κποιο νοιγµ της, γιατ µπορε να
  µειωθε η ρο του αρα, που µπορε να
  προκαλσει υπερβολικ θρµανση και να
  προξενσει βλβες στη συσκευ.
  Μην πινετε την ηλεκτρικ σκο˝πα ο˝τε το
  β˝σµα µε βρεγµνα χρια. Μην εισγετε τη
  συσκευ στο νερ¸.
  Μη µετακινετε την ηλεκτρικ σκο˝πα
  τραβ˛ντας απ¸ το καλ˛διο απ¸v το σωλνα
  αναρρ¸φησης. Να χρησιµοποιετε τη λαβ
  µεταφορς.
  Να µην επιτρπετε στα παιδι να
  επεξεργζονται τη συσκευ.
  Μη χρησιµοποιετε τη συσκευ αν το
  καλ˛διο το β˝σµα παρουσιζουν βλβη.
  Οταν κλενετε µια π¸ρτα, να βεβαι˛νεστε ¸τι
  αυτ δεν συµπιζει το καλ˛διο.
  Οι επιδιορθ˛σεις και οι αλλαγς του
  καλωδου θα πρπει να γνονται αποκλειστικ
  απ¸ µια Εξουσιοδοτηµνη Τεχνικ Υπηρεσα.
  ΘΕΣΗ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
  ΘΕΣΗ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
  ΘΕΣΗ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
  1. Βεβαιωθετε ¸τι η σακο˝λα εναι στη θση
  της.
  2. Προσαρµ¸σατε το σωλνα µε τη βο˝ρτσα
  το στ¸µιο που χρειζεστε στην µνικα
  αναρρ¸φησης και τοποθετσατε τη µνικα στο
  νοιγµα εισ¸δου της ηλεκτρικς σκο˝πας.
  3. Βγλτε το καλ˛διο και συνδστε το στο
  ηλεκτρικ¸ ρε˝µα. Πισατε τον ποδοµοχλ¸
  θσης σε λειτουργα / πα˝σης.
  4. Ρυθµσατε την ισχ˝ µε το ρυθµιστ.
  5. Η νταση αναρρ¸φησης µπορε να ρυθµισθε
  απ¸ τη λαβ. Οταν ανογετε τη στεφνη η
  αναρρ¸φηση εναι µικρ¸τερη, ¸ταν την
  κλενετε, γνεται µεγαλ˝τερη.
  6. Οταν τελει˛σετε µε τη χρση της συσκευς,
  πισατε τον ποδοµοχλ¸ θσης σε λειτουργα /
  πα˝σης. Αφαιρσατε το β˝σµα απ¸ το ρε˝µα
  και µαζψατε το καλ˛διο πατ˛ντας τον
  ποδοµοχλ¸ αυτ¸µατης περιτ˝λιξης.
  ΑΞΕΣΟΥΑΡΑΞΕΣΟΥΑΡ
  ΑΞΕΣΟΥΑΡΑΞΕΣΟΥΑΡ
  ΑΞΕΣΟΥΑΡ
  Προκειµνου να χρησιµοποισετε τη βο˝ρτσα,
  τοποθετεστε την στο στ¸µιο για εν˛σεις. Τα
  εξαρτµατα αυτ φυλγονται ξεχωριστ το
  καθνα στο πσω µρος της συσκευς.
  ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΣΑΚΟΥΛΑΣΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΣΑΚΟΥΛΑΣ
  ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΣΑΚΟΥΛΑΣΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΣΑΚΟΥΛΑΣ
  ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΣΑΚΟΥΛΑΣ
  Οταν η αναρρ¸φηση µει˛νεται σε µεγλο
  βαθµ¸ και ο δεκτης πλρωσης εµφανζεται µε
  κ¸κκινο χρ˛µα στο κντρο του πνακα,
  σηµανει ¸τι η σακο˝λα χει γεµσει. Για την
  αλλαγ της, ενεργσατε µε τον ακ¸λουθο
  τρ¸πο:
  1. Αποσυνδσατε τη µνικα απ¸ το νοιγµα
  εισ¸δου της αναρρ¸φησης και ανοξατε το
  γενικ¸ θλαµο.
  2. Γερατε το κιβ˛τιο που φρει τη σακο˝λα
  µχρι το σηµεο που να µπορετε να την
  αφαιρσετε και κλεστε την τραβ˛ντας απ¸ την
  κεντρικ στεφνη.
  3. Προκειµνοψ να τοποθετσετε µια καινο˝ρια
  σακο˝λα, διπλ˛σατε προς τα πσϖ το γκιστρο
  (Εικ. 5Α). Εισγατε τη σακο˝λα στη θκη για
  σακο˝λες, ακολουθ˛ντας τη διε˝θυνση τϖν
  βελ˛ν οδηγ˛ν. Βεβαιϖθετε ¸τι χει φθσει
  µχρι το τρµα της θσης της και ¸τι βρσκεται
  σϖστ προσαρµοσµνη κτϖ απ¸ τις τσσερεις
  προεξοχς στερϖσης. (Εικ. 5)
  4. Γ˝ρατε τη θκη για σακο˝λες για να ρθει
  στη θση της και κλεσατε το καπκι.
  ΣηµαντικΣηµαντικ
  ΣηµαντικΣηµαντικ
  Σηµαντικ
  ¸¸
  ¸¸
  ¸
  ::
  ::
  :
  Το καπκι του γενικο˝ θαλµου δεν µπορε
  να κλεσει αν δεν υπρχει σακο˝λα. Μην
  εξασκετε δ˝ναµη για να το κλεσετε και να
  βεβαι˛νεστε για την τοποθτηση της σακο
  ˝λας.
  Αν, αφο˝ χετε προηγουµνως αλλξει τη
  σακο˝λα, η αναρρ¸φηση δεν εναι κανονικ
  και ο δεκτης πλρωσης εξακολουθε να
  βρσκεται στο κ¸κκινο χρ˛µα, ελγξατε µπως
  υπρχει κποιο φρξιµο στη µνικα, στο
  σωλνα στην εσοδο του αρα.
  Μη θτετε σε λειτουργα την ηλεκτρικ
  σκο˝πα χωρς σακο˝λα ο˝τε να προσπαθετε
  να αδεισετε µια γεµτη σακο˝λα και να την
  χρησιµοποισετε ξαν.
  Για να εξασφαλζετε την ριστη λειτουργα
  της συσκευς, να χρησιµοποιετε
  αποκλειστικ σακο˝λες αυθεντικς της Ufesa,
  που µπορετε να προµηθευτετε στα
  εξουσιοδοτηµνα καταστµατα.
  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ
  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ
  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ
  Συνιστται η αντικατστασ τους ¸ταν χουν
  αλλαχθε πντε φορς οι χρτινες σακο˝λες.
  ΦΦ
  ΦΦ
  Φ
  λτρο προστασλτρο προστασ
  λτρο προστασλτρο προστασ
  λτρο προστασ
  ας του κινητας του κινητ
  ας του κινητας του κινητ
  ας του κινητ
  ρα:ρα:
  ρα:ρα:
  ρα: Αφο˝ χετε
  προηγουµνως αφαιρσει τη σακο˝λα απ¸ τη
  συσκευ, βγλτε το φλτρο και τοποθετεστε
  να καινο˝ριο. Ενεργσατε κατ τρ¸πο ˛στε να
  συµπσουν οι εγκοπς µε τις προεξοχς. Μη
  χρησιµοποιετε ποτ την ηλεκτρικ σκο˝πα
  χωρς να χετε τοποθετσει αυτ¸ το φλτρο.
  ΦΦ
  ΦΦ
  Φ
  λτρο εξλτρο εξ
  λτρο εξλτρο εξ
  λτρο εξ
  ¸¸
  ¸¸
  ¸
  δου του αδου του α
  δου του αδου του α
  δου του α
  ρα:ρα:
  ρα:ρα:
  ρα: Αποσ˝ρατε το
  εξρτηµα που φρει το φλτρο, εξγατε το
  φλτρο και τοποθετσατε να καινο˝ριο.
  Ενεργσατε κατ τρ¸πο ˛στε να συµπσουν οι
  εγκοπς µε τις προεξοχς. Τοποθετσατε ξαν
  στη θση του το καπκι του εξαρτµατος του
  φλτρου.
  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
  Τα αξεσουρ και η ηλεκτρικ σκο˝πα µπορο˝ν
  να καθαρισθο˝ν µε να υγρ¸ παν. Μην
  εισγετε ποτ τη συσκευ σε νερ¸. Μη
  χρησιµοποιετε ποτ διαλυτικ ο˝τε
  αποξεστικ υλικ για τον καθαρισµ¸ της.
  ΜΕΤΑΦΟΡΑΜΕΤΑΦΟΡΑ
  ΜΕΤΑΦΟΡΑΜΕΤΑΦΟΡΑ
  ΜΕΤΑΦΟΡΑ
  Για µεγαλ˝τερη νεση, µπορετε να µεταφρετε
  τη συσκευ χρησιµοποι˛ντας τη λαβ τη
  θκη. Προκειµνου να τοποθετσετε τη θκη,
  στηρξτε την στα σηµεα που υποδεικν˝ονται.
  DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
  • Před zapojením spotřebiče si ověřte, zda
  napětí v síti odpovídá hodnotě, uvedené v
  tabulce s technickými údaji.
  • Při odpojení spotřebiče ze sítě netrhejte
  šňůrou.
  Odpojte spotřebič ze sítě v okamžiku, kdy ho
  přestanete používat. Odpojte ho také před
  čištěním nebo při výměně pytlíku a filtrů.
  • Vysavač nelze používat bez papírového
  pytlíku ani ochranného filtru.
  • Spotřebič je určen výhradně k použití v
  domácnosti.
  • Nikdy nevysávejte rozžhavený popel, ostré
  předměty nebo kapaliny.
  • Neodkládejte vysavač v blízkosti kamen,
  trouby nebo roztopeného radiátoru.
  Nepoužívejte vysavač v případě, že některý
  z jeho otvorů je zahrazen. Zmenšený průchod
  vzduchu by mohl vyvolat přehřátí, které může
  zapříčinit závadu na spotřebiči.
  • Neberte spotřebič ani šňůru do mokrých
  rukou. Nevkládejte vysavač do kapalin.
  • Neposouvejte vysavač trháním šňůry nebo
  vysávací trubice. Při přenášení spotřebiče
  používejte držadlo.
  Zabraňte, aby se spotřebičem manipulovaly
  děti.
  • Nepoužívejte spotřebič s vadnou šňůrou
  nebo zástrčkou.
  • Při zavírání dveří zkontrolujte, zda jste
  nepřivřeli šňůru.
  • Opravy a výměnu šňůry musí provádět
  výhradně pracovníci opravny s náležitým
  technickým oprávněním.
  ZAPNUTÍ SPOTŘEBIČE A PROVOZ
  1. Ujistěte se, zda jste do vysavače vložili
  papírový pytlík.
  2. Na vysávací hadici nasad'te trubici s
  kartáčem nebo hubicí, kterou potřebujete, a
  hadici zasuňte do výstupu na vysavači.
  3. Vysuňte šňůru a zapojte ji do sítě. Stlačte
  nožní páku «stop / start».
  4. Regulačním spínačem si nastavte výkon.
  5. Hladinu výkonu lze nastavit také na
  rukojeti. Otevřením záklopky se intenzita
  vysávání sníží a zavřením zvýší.
  6. Po použití vysavače stiskněte nožní páku
  «stop / start». Odpojte spotřebič ze sítě a
  sviňte šňůru pomocí nožní páky
  automatického svinutí.
  PŘÍSLUŠENSTVÍ
  Používáte-li kartáč, umístěte ho na
  nasazovací hubici. Obě příslušenství se
  ukládají zvlášt' v zadní části spotřebiče.
  AVERTIZÃRI IMPORTANTE
  • Inainte de a conecta aparatul la retea,
  asigurati-vã cã tensiunea corespunde celei
  indicate pe placa cu caracteristici.
  • Nu deconectati fisa de contact trãgând de
  cablu.
  • Deconectati aspiratorul de la retea când nu
  se foloseste si înainte de a proceda la curãtirea
  lui sau la schimbarea pungii si a filtrelor.
  • Nu trebuie folosit acest aspirator fãrã filtru
  de hârtie si filtru de protectie.
  • Acest aparat este conceput numai pentru uz
  casnic.
  • Nu aspirati niciodatã cenusã incandescentã,
  obiecte cu vârf ascutit sau lichide.
  • Nu lãsati aspiratorul lângã cuptoare, sobe
  sau radiatoare electrice.
  • Nu folositi aspiratorul dacã are vreo
  deschizãturã înfundatã, pentru cã va reduce
  trecerea aerului, provocând supraîncãlziri care
  pot dãuna aparatului.
  • Nu apucati aspiratorul, nici stecherul cu
  mâinile umede. Nu cufundati aparatul în apã.
  • Nu deplasati aspiratorul trãgând de cablu sau
  de tubul de aspirare.Folositi mânerul de
  transport.
  • Evitati manipularea aparatului de cãtre copii.
  • Nu folositi aparatul cu cablul sau stecherul
  stricate.
  • Când închideti o usã, asigurati-vã cã aceasta
  nu apasã pe cablu.
  • Reparatiile si schimbãrile de cablu trebuie sã
  fie efectuate de cãtre un Serviciu Tehnic
  Autorizat.
  PORNIREA SI FUNCTIONAREA
  1. Controlati dacã punga este pusã.
  2. Potriviti tubul de aspirare cu tubul cu peria
  sau tubul de care aveti nevoie, si bãgati
  furtunul în intrarea aspiratorului.
  3. Scoateti cablul si conectati-l la
  retea.Apãsati pedala de punere în functiune/
  oprire.
  4. Potriviti puterea cu regulatorul.
  5. Intensitatea poate fi reglatã de la mâner.
  Deschizând vipusca este mai putinã aspirare;
  închizând-o este mai multã.
  6. Când ati terminat de folosit aparatul, apãsati
  pedala de pornire/oprire. Deconectati fisa de
  contact si strângeti cablul apãsând pe pedala
  de strângere automatã.
  ACCESORII
  Pentru folosirea periei, puneti-o în tubul
  pentru îmbinare. Amândouã piesele se
  pãstreazã separat în partea din spate a
  aparatului.
  SCHIMBAREA PUNGII
  Când aspirarea este insuficientã, în mod
  evident, si când indicatorul de umplere apare
  cu culoarea rosie în centrul vizorului, va indi-
  ca cã punga este plinã. Pentru schimbarea ei,
  procedati în felul urmãtor:
  1. Scoateti furtunul de la intrarea de aspirare
  si deschideti compartimentul general.
  2. Miscati sertãrasul portpungi pânã când
  puteti sã scoateti punga si închideti-l trãgând
  de clapeta capacului central.
  3. Pentru a pune o nouã pungã, apãsati înspre
  spate clapa ( Fig.5 A ). Introduceti punga în
  locul destinat ei dupã cum aratã sãgetile-
  indicatoare. Verificati dacã a ajuns pânã la
  capãtul locului sãu si cã se aflã în mod corect
  încastratã sub cele patru clape de sustinere. (
  Fig.5 ).
  4. Basculati compartimentul port-pungi pânã
  la pozitia sa si închideti capacul.
  Important:
  • Capacul compartimentului general nu se va
  putea închide dacã nu existã o pungã înãuntru.
  Nu fortati închiderea sa si verificati modul
  de asezare a pungii.
  • Dacã dupã asezarea pungii aspirarea nu este
  bunã si indicatorul de umplere mentine
  culoarea rosie, controlati dacã este înfundat
  furtunul, tubul sau intrarea aerului.
  • Nu folositi aspiratorul fãrã pungã si nici nu
  încercati sã goliti punga plinã si sã o refolositi.
  • Pentru a garanta o functionare perfectã,
  folositi exclusiv filtre originale Ufesa, pe care
  le veti gãsi în magazinele autorizate.
  ÎNLOCUIREA FILTRELOR
  Se recomandã sã le înlocuiti când s-au
  schimbat de cinci ori pungile de hârtie.
  Filtrul de protectie al motorului: cu
  aspiratorul fãrã pungã scoateti filtrul si puneti
  altul nou. Faceti sã coincidã deschizãtura cu
  clapele. Nu folositi niciodatã aspiratorul fãrã
  filtrul pus la locul lui.
  Filtrul pentru iesirea aerului: scoateti
  portfiltrul si puneti unul nou. Faceti sã
  coincidã deschizãtura cu clapele. Puneti la loc
  capacul portfiltrului.
  MENTINEREA SI CURÃTIREA
  Accesoriile si aspiratorul se pot curãta cu o
  cârpã umedã. Niciodatã nu trebuie scufundat
  aparatul în apã. Nu folositi dizolvanti sau
  produse abrazive pentru curãtirea lui.
  TRANSPORTUL
  Pentru o mai mare comoditate, se poate trans-
  porta aspiratorul cu ajutorul mânerului sau al
  curelei. Pentru a pune cureaua fixati-o în
  locurile indicate.
  VÝMĚNA PYTLÍKU
  V okamžiku, kdy se vysávání výrazně sníží a
  v rámečku hladiny obsahu se objeví červený
  ukazatel, je pytlík plný. Postup výměny je
  následující:
  1. Vyjměte hadici z výstupu vysavače a
  otevřete hlavní přepážku.
  2. Vyklopte úchytku na pytlíky do míry, aby
  jste mohli pytlík vyjmout, a zavřete ho tahem
  za centrální záklopku.
  3. Při vkládání nového pytlíku zahněte
  nejdříve okraj (obr. 5A) a podle znázorněných
  šipek umístěte pytlík do pouzdra. Přesvědčte
  se, zda je úplně zasunutý a zda správně zapadl
  do svých čtyř úchytek. (obr. 5)
  4. Sklopte pouzdro na pytlíky do původní
  polohy a uzavřete kryt.
  Důležité:
  Pokud v pouzdru není pytlík, nelze kryt
  hlavní přepážky zavřít. Netlačte na něho ho
  silou a zkontrolujte, zda je pytlík správné
  umístěn.
  • Zůstává-li po výměně pytlíku vysávání
  nepravidelné a ukazatel hladiny obsahu je
  stále červený, zkontrolujte, zda není zanesena
  hadice, trubice nebo výstup vysavače.
  • Neuvádějte do chodu vysavač bez pytlíku a
  nevkládejte použité vyprázdněné pytlíky.
  • Pro kvalitní chod vysavače používejte
  výhradně pytlíky značky Ufesa, které
  naleznete v každé prodejně s oprávněním
  prodeje firemního zboží.
  NÁHRADA FILTRŮ
  Náhradu doporučujeme po každé páté
  výměně papírového pytlíku.
  Ochranný filtr motoru: Po vyprázdnění
  pytlíku z vysavače vyjměte filtr a uložte nový.
  Dbejte, aby patky správně zapadly do mezer.
  Bez uloženého filtru nikdy vysavač
  nepoužívejte.
  Filtr na výstupu vzduchu: Odklopte kryt
  filtru, vyjměte filtr a umístěte nový. Dbejte,
  aby patky správně zapadly do mezer. Vrat'te
  kryt filtru na původní místo.
  ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
  Příslušenství a vysavač se mohou čistit
  vlhkým hadříkem. Nikdy spotřebič
  nevkládejte do vody. K čištění nepoužívejte
  rozpouštědla ani drátěnku.
  PŘEPRAVA
  Nejpohodlnější přeprava je pomocí držadla
  nebo závěsného řemene. Řemen se ke
  spotřebiči připíná v uvedených bodech.
  100% recycled paper
  РУССКИЙ
  ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ
  Перед включением аппарата в сеть убедитесь
  в соответствии напряжения в сети указанному
  на аппарате.
  При отключении аппарата от сети не дергать
  за электрошнур.
  • При неиспользовании аппарата и перед
  осуществлением его чистки или замены
  мешков и фильтров, следует отключать
  аппарат от сети.
  • Запрещается использовать данный пылесос
  без бумажного мешка и предохранительного
  фильтра.
  Данный аппарат предусмотрен
  исключительно для использования в бытовых
  условиях.
  • Запрещается пылесосить раскаленную золу,
  острые предметы или жидкости.
  • Не использовать пылесос в случае засорения
  одного из отверстий, так как это уменьшает
  проход воздуха, вызывая перегрев аппарата,
  что может привести к выходу аппарата из
  строя.
  Не трогать пылесос и вилку мокрыми руками.
  Не погружать аппарат в воду.
  Не перемещать пылесос, дергая за
  электрошнур или всасывающую трубу.
  Использовать ручку для транспортировки.
  Не позволять детям обращаться с аппаратом.
  • Не использовать пылесос при повреждении
  электрошнура или вилки.
  При закрывании двери убедитьсяљ, что дверь
  не зажимает электрошнур.
  • Ремонт аппарата и замену электрошнура
  следует осуществлять в соответсвующей
  ремонтной мастерской.
  ПУСК В РАБОТУ И
  ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
  1. Убедиться, что мешок установлен.
  2. Подсоединить к всасывающему шлангу трубу
  с щеткой или необходимой насадкой и
  установить шланг на пылесосе.
  3. Вынуть электрошнур и включить аппарат в
  сеть. Нажать рычаг пуска / остановки.
  4. Установить выбранную мощность при
  помощи регулятора.
  5. Интенсивность всасывания можно
  регулировать с рукоятки. При открытой
  защелке сила всасывания уменьшается, при
  закрытой защелке – увеличивается. (Рис. 1)
  6. По окончании использования аппарата
  нажать на рычаг пуска / остановки. Отключить
  аппарат от сети и смотать электрошнур, нажав
  на рычаг автоматической смотки.
  ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
  При использовании щетки, установить ее на
  сопло для насадок. Щетка и сопло хранятся
  раздельно в задней части аппарата.
  ЗАМЕНА МЕШКА
  Значительное снижение всасывания и
  индикатор заполнения красного цвета
  указывают, что мешок полный. Замена мешка
  осуществляется следующим образом:
  1. Отсоединить шланг от входного отверстия
  всасывания и открыть основное отделение.
  (Рис. 2)
  2. Вынуть мешок, расположив приспособление
  для мешка в положении для вынимания мешка,
  и закрыть мешок, потянув за центральный
  язычок. (Рис. 3,4)
  3. Для помещения нового мешка следует
  отогнуть назад лапку (Рис.5A). Затем,
  установите мешок на приспособление для
  мешка, следуя направлению указательных
  стрелок. Убедитесь, что мешок полностью
  помещен и правильно расположен под
  четырьмя крепежными лапками. (Рис.5)
  4. Установите приспособление для мешка на
  свое место и закройте крышку.
  Внимание:
  При отстутствии мешка крышка основного
  отделения не закрывается. Не следует
  применять силу для закрывания крышки,
  необходимо проверить правильность
  размещения мешка.
  Если после замены мешка всасывание
  нерегулярное и индикатор заполнения
  продолжает быть красного цвета, проверить
  возможное засорение шланга, трубы или
  подачи воздуха.
  • Не рекомендуется включать пылесос без
  мешка и пытаться освободить мешок для его
  повторного использования.
  • В целях обеспечения бесперебойного
  функционирования аппарата, рекомендуется
  использовать мешки производства Ufesa,
  приобретаемые в специализированных
  магазинах.
  ЗАМЕНА ФИЛЬТРОВ
  Рекомендуется заменять фильтры после того,
  как были заменены пять раз бумажные мешки.
  Фильтр для защиты двигателя: Пылесос
  находится без мешка, вынуть фильтр и
  установить новый. Должны совпасть пазы с
  лапками.
  Запрещается использовать пылесос без
  установленного данного фильтра. (Рис. 6)
  Фильтр выхода воздуха: Удалить
  приспособление для фильтров, вынуть фильтр
  и поместить новый. Должны совпасть пазы с
  лапками. Поместить на место крышку
  приспособления для фильтров. (Рис. 7)
  УХОД И ЧИСТКА
  Допускается проводить чистку приспособлений
  и пылесоса влажной тканью. Запрещается
  погружать аппарат в воду. Не рекомендуется
  применять растворители и абразивные
  продукты для чистки аппарата.
  ТРАНСПОРТИРОВКА
  Удобная транспортировка пылесоса
  осуществляется при помощи ручки или ремня.
  Ремень закрепляется в указанных точках.
  (Рис. 8)
  MOD. AT-7313
  1
  2 34
  5
  6
  7
  8
  10
  9
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  RO
  1. Perie • 2. Tub pentru îmbinare • 3. Perie
  pentru mobile • 4. Tub • 5. Control manual
  de aspirare • 6. Furtun • 7. Sertãras port-
  filtre • 8. Filtru • 9. Filtru de protectie al
  motorului • 10. Filtru pentru expulzarea
  aerului • 11. Compartiment general •
  12. Pedalã pentru punerea în functiune oprire
  • 13. Regulator electronic de putere • 14. Peda-
  lã pentru strângerea cablului • 15. Indicator de
  umplere • 16. Mâner • 17. Curea
  CZ
  1. Kartáč • 2. Nasazovací hubice • 3. Kartáč
  na nábytek • 4. Trubice • 5. Ruční regulace
  vysávání • 6. Hadice • 7. Pouzdro na pytlíky
  8. Papírový pytlík • 9. Ochranný filtr motoru
  • 10. Filtr výstupního vzduchu • 11. Hlavní
  přepážka • 12. Nožní pedál «start / stop» • 13.
  Elektronický regulátor výkonu • 14. Nožní
  pedál na svinutí šňůry 15. Ukazatel hladiny
  obsahu • 16. Držadlo • 17. Závěsný řemen
  P
  1. Escova • 2. Boquilha para juntas • 3. Escova
  para móveis • 4. Tubo • 5. Controle manual de
  aspiração • 6. Mangueira • 7. Gaveta porta saco •
  8. Saco • 9. Filtro de protecção do motor •
  10. Filtro de expulsão de ar • 11. Compartimento
  geral • 12. Pedal de ligar a desligar • 13. Regulador
  de potência electrónico • 14. Dispositivo para
  enrolar o cabo • 15. Indicador de cheio • 16. Asa
  • 17. Correia tiracolo
  RU
  1. Щетка • 2. Сопло для насадок • 3. Щетка
  для мебели • 4. Труба • 5. Ручная регулировка
  всасывания • 6. Шланг • 7. Отделение для
  мешка • 8. Мешок • 9. Фильтр для защиты д •
  вигателя • 10. Фильтр выхода воздуха • 11.
  Основное отделение • 12. Рычаг пуска
  становки • 13. Электронный регулятор м
  ощности • 14. Рычаг для сматывания
  электрошнура • 15. Индикатор заполнения •
  16. Ручка • 17. Ремень
  BSH PAE, S.L.
  Portal de Gamarra, 60 01013 Vitoria - Spain
  Tel. 945 12 93 00 - Fax: 945 27 07 88
Ufesa AT7313

¿Necesita ayuda?

Número de preguntas: 0

¿Tiene alguna pregunta sobre Ufesa AT7313 o necesita ayuda? Haga su pregunta aquí. Proporcione una descripción clara y completa del problema y su pregunta. Cuantos más detalles proporcione para su problema y pregunta, más fácil será para otros propietarios de Ufesa AT7313 responder adecuadamente a su pregunta.

Vea el manual de Ufesa AT7313 aquí, de forma gratuita. Este manual pertenece a la categoría Aspiradoras y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 7.5. Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Español, Portugués, Inglés, Checo, Alemán, Griego, Francia, Húngaro, Rumano. ¿Tiene alguna pregunta sobre Ufesa AT7313 o necesita ayuda? Haz tu pregunta aquí

Especificaciones de Ufesa AT7313

General
Marca Ufesa
Modelo AT7313
Producto Aspiradora
Idioma Español, Portugués, Inglés, Checo, Alemán, Griego, Francia, Húngaro, Rumano
Tipo de archivo PDF

Preguntas frecuentes

A continuación, encontrarás las preguntas más frecuentes sobre el Ufesa AT7313 .

¿Tu pregunta no está en la lista? Haz tu pregunta aquí