Zanker KHB62650XA

Zanker KHB62650XA manual

(1)
 • KH% 620X$
  KH% 920 X$
  .+%;$
  .+%;$
  EN
  Cooker hood User manual
  DE
  Dunstabzugshaube Benutzerinformation 
  FR
  Hotte de cuisine Notice d’utilisation 
  NL
  Afzuigkap Gebruiksaanwijzing 1
  ES
  Campana Manual de instrucciones 
  PT
  Exaustor Manual de instruções 
  IT
  Cappa Istruzioni per l’uso 
  SV
  Spisfläkt Användningshandbok 
  NO
  Kjøkkenet Bruksveiledning 32
  FI
  Liesituuletin Käyttöohje 35
  DA
  Emhætte Brugsvejledning 38
  RU
  ȼɵɬɹɠɤɚ ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɩɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ 41
  ET
  Pliidikumm Kasutusjuhend 
  LV
  Tvaiku nosnjcƝjs Informacija naudotojui 
  LT
  Dangtis Naudojimo instrukcija 
  UK
  ȼɢɬɹɠɤɚ ȱɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
  HU
  Motorháztetõ Használati útmutató 
  CS
  Odsavaþ par Návod k použití 
  SK
  KapukĖa Návod na používanie 
  RO
  Cartier InformaĠii pentru utilizator 
  PL
  Okap kuchenny Instrukcja obsáugi 
  HR
  Kapuljaþa Upute za uporabu 
  SL
  Napa Navodila za uporabo 
  EL
  AʌȠȡȡȠijȘIJȒȡĮȢ ȅįȘȖȓİȢ ȋȡȒıȘȢ 
  TR
  Ocak davlumbaz Kullanma KÕlavuzu 
  BG
  Aɫɩɢɪɚɬɨɪa Ɋɴɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɡɚ ɭɩɨɬɪɟɛɚ 
  KK
  Copɵɩ ɉɚɣɞɚɥɚɧɭ ɧԝɫԕɚɭɵ 
  MK
  Ⱥɫɩɢɪɚɬɨɪɨɬ ɍɩɚɬɫɬɜɨ ɡɚ ɭɩɨɬɪɟɛɚ 
  SQ
  Kapak tenxhere Udhëzime përdorimi 
  SR
  Ʉɭxɢʃcɤor aɫɩɢɪɚɬɨɪa Ʉoɪɢcɧɢɱɤɨ ɍɩɭɬɫɬɜɨ 
  
  AR

¿Necesita ayuda?

Numero de preguntas: 0

¿Tiene alguna pregunta sobre Zanker KHB62650XA o necesita ayuda? Haga su pregunta aquí. Proporcione una descripción clara y completa del problema y su pregunta. Cuantos más detalles proporcione para su problema y pregunta, más fácil será para otros propietarios de Zanker KHB62650XA responder adecuadamente a su pregunta.

Vea el manual de Zanker KHB62650XA aquí, de forma gratuita. Este manual pertenece a la categoría Campanas de cocina y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 6.3. Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Español, Holandés, Finlandés, Croata, Esloveno, Húngaro, Griego, Eslovaco, Rumano, Polaco, Noruego, Inglés, Danés, Portugués, Sueco, Italiano, Francia, Alemán, Ucranio. ¿Tiene alguna pregunta sobre Zanker KHB62650XA o necesita ayuda?

Especificaciones de Zanker KHB62650XA

Marca Zanker
Modelo KHB62650XA
Producto Campana de cocina
Idioma Español, Holandés, Finlandés, Croata, Esloveno, Húngaro, Griego, Eslovaco, Rumano, Polaco, Noruego, Inglés, Danés, Portugués, Sueco, Italiano, Francia, Alemán, Ucranio
Tipo de archivo PDF

Productos relacionados Zanker KHB62650XA

  Manuales de productos relacionados

  Campana de cocina Zanker

  Preguntas frecuentes

  A continuación, encontrará las preguntas más frecuentes sobre Zanker KHB62650XA.

  ¿Su pregunta no está en la lista? Haga su pregunta aquí. Haga su pregunta aquí

  Añadir manual

  ¿Tiene un manual que le gustaría añadir?