Zanussi ZAN3010EL manual

Zanussi ZAN3010EL
6.8 · 1
PDF manual
 · 12 paginas
Inglés
manualZanussi ZAN3010EL
30BD 02 08 02
GB
Safety requirement and warning
This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced
physical,sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if the have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
WARNING: Turbo nozzles* have a rotating brush in which parts may become entrapped. Please use them with
caution and only on intended surfaces. Please turn the vacuum cleaner off before removing entrapped parts or
cleaning the brush.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
Cleaning and maintenance shall not be made by children without supervision.
Always disconnect the plug from the mains before cleaning or maintaining the appliance.
Never use the vacuum cleaner without its filters.
Caution
This appliance contains electrical connections:
• Never vacuum any liquid
• Do not immerse in any liquid for cleaning
• The hose should be checked regularly and must not be used if damaged.
The above can cause serious damage to the motor, which is not covered by the warranty.
This vacuum cleaner is for domestic use only.
Never use vacuum cleaner
• Close to ammable gases, etc.
• On sharp objects
• On hot or cold cinders, lit cigarette butts, etc.
• On ne dust, for instance plaster, concrete, our.
Power cord precautions
Regularly check that the plug and cord are not damaged. Never use the vacuum cleaner if the cord is damaged.
• If the cord is damaged, it must be replaced only by an authorized Zanussi service centre in order to avoid
a hazard. Damage to the vacuum cleaner’s cord is not covered by the warranty.
• Never pull or lift the vacuum cleaner by the cord.
All servicing and repairs must be performed by an authorized Zanussi service centre. Store the vacuum cleaner
in a dry place.
Consumer information and sustainability policy
Zanussi declines all responsibility for all damages arising from any improper use of the appliance or in cases of
tampering with the appliance. For more details of warranty and consumers’ contacts see the Warranty Booklet
in the packaging
If you have any comments on the cleaner or the Operating Instructions manual please e-mail us at
oorcare@zanussi.com.
Sustainability policy
This product is designed with the environment in mind. All plastic parts are marked for recycling purposes.
For details see our website: www.zanussi.com
The packaging material is chosen to be environmentally friendly and can be recycled.
Recycle the materials with the symbol
X
.Put the packaging in applicable containers to recycle it.
Help protect the environment and human health and to recycle waste of electrical and electronic appliances. Do
not dispose appliances marked with the symbol
R
with the household waste. Return the product to your local
recycling facility or contact your municipal office.
* Certain models only.
NL
Veiligheidsvereiste en waarschuwing
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met beperkte
lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder
toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de
eventuele gevaren begrijpen.
WAARSCHUWING: Turbomondstukaccessoires* zijn voorzien van een roterende borstel waarin deeltjes vast
kunnen komen te zitten. Let bij het gebruik van deze accessoires goed op en gebruik ze alleen op de bedoelde
oppervlakken. Schakel de stofzuiger uit voordat u vastgelopen deeltjes verwijdert of de borstel schoonmaakt.
Let op dat kinderen niet met het apparaat spelen.
Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat gaat reinigen of onderhouden.
Gebruik de stofzuiger nooit zonder filters.
Waarschuwing
Dit apparaat bevat elektrische verbindingen.
• Zuig nooit vloeistoffen op.
• Dompel het apparaat nooit in water om het schoon te maken.
• Controleer de slang regelmatig en gebruik deze niet als u beschadigingen opmerkt.
Bovengenoemde zaken kunnen schade aan de motor veroorzaken. Dergelijke schade valt niet onder de garantie.
De stofzuiger is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik.
Gebruik de stofzuiger nooit in deze situaties
• In de buurt van ontvlambare gassen, enz.
• Bij scherpe voorwerpen.
• Voor hete of koude as, brandende sigarettenpeuken, enz.
• Voor jn stof van bijvoorbeeld gips, beton of bloem.
Voorzorgsmaatregelen betreffende het elektrische snoer
• Controleer regelmatig of de stekker en het snoer niet beschadigd zijn. Gebruik de stofzuiger nooit als het
snoer beschadigd is.
• Als het snoer is beschadigd, mag dit alleen bij een erkend Zanussi Service Centre worden vervangen om
risico te vermijden. Schade aan het snoer van de stofzuiger valt niet onder de garantie.
• Nooit door middel van het snoer de stofzuiger naar u toe trekken of optillen.
Alle servicebeurten en reparaties moeten uitgevoerd worden door een erkend Zanussi Service Centre. Bewaar
de stofzuiger op een droge plaats.
Klantinformatie en milieubeleid
Zanussi wijst alle aansprakelijkheid van de hand voor schade die ontstaat als gevolg van onjuist gebruik van
het apparaat of onbevoegde aanpassingen van het apparaat. Zie het bijgesloten garantieboekje voor meer
informatie over de garantie en contactpersonen voor klanten.
Als u opmerkingen hebt over de stofzuiger of over de handleiding, kunt u een e-mail sturen naar
oorcare@zanussi.com
Milieubeleid
Het ontwerp van dit product is zeer milieuvriendelijk. Alle kunststof onderdelen kunnen worden hergebruikt. Ga
voor meer informatie naar onze website: www.zanussi.com
Het verpakkingsmateriaal is geselecteerd op millieuvriendelijkheid en kan worden gerecycled.
Recycle de materialen met het symbool
X
. Gooi de verpakking in een geschikte verzamelcontainer om het
te recyclen. Help om het milieu en de volksgezondheid te beschermen en recycle het afval van elektrische en
elektronische apparaten. Gooi apparaten gemarkeerd met het symbool
R
niet weg met het huishoudelijk afval.
Breng het product naar het milieustation bij u in de buurt of neem contact op met de gemeente.
* Alleen bepaalde modellen.

Manual

Vea el manual de Zanussi ZAN3010EL aquí, de forma gratuita. Este manual pertenece a la categoría Aspiradoras y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 6.8. Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Inglés. ¿Tiene alguna pregunta sobre Zanussi ZAN3010EL o necesita ayuda? Haz tu pregunta aquí

¿Necesita ayuda?

¿Tienes alguna pregunta sobre el Zanussi ZAN3010EL y no encuentras la respuesta en el manual? Haz tu pregunta aquí. Describe de forma clara y completa tu problema y haz tu pregunta. Cuanto mejor expliques el problema y formules tu pregunta, más fácil será para otros propietarios de dispositivos Zanussi ZAN3010EL proporcionarte una respuesta útil.

Número de preguntas: 0

Especificaciones de Zanussi ZAN3010EL

A continuación encontrarás las especificaciones del producto y las especificaciones del manual del Zanussi ZAN3010EL.

General
Marca Zanussi
Modelo ZAN3010EL
Producto Aspiradora
EAN 7332543362790
Idioma Inglés
Tipo de archivo Manual de usuario (PDF)
Control de energía
Potencia máx. de entrada 1500 W
Consumo de energía anual - kWh
Diseño
Tipo Aspiradora cilíndrica
Tipo de depósito Bolsa para el polvo
Material del tubo Cromo
Color del producto Blanco
Tipo de tubo Telescópico
Capacidad para polvo - L
Tipo de limpiador Secar
Desempeño
Filtración de aire en aspiradora Micro
Uso adecuado Hogar
Superficies de limpieza Carpet,Hard floor
-
-
-
Nivel de ruido 82 dB
Radio de operación 7.82 m
Método de separación de la suciedad Filtrado
Ergonomía
Indicador de depósito de polvo lleno No
Peso y dimensiones
Ancho 330 mm
Profundidad 280 mm
Altura 220 mm
Peso 4400 g
mostrar más

Preguntas frecuentes

¿No encuentras la respuesta a tu pregunta en el manual? Puede que encuentres lo que buscas en la sección de preguntas frecuentes sobre el Zanussi ZAN3010EL más abajo.

¿Tu pregunta no está en la lista? Haz tu pregunta aquí

No hay resultados